Skip to content Skip to footer

BESTUURSVERKIEZINGEN 2022-2023

KANDIDATEN

Op deze pagina vind je alle motivaties van de opkomende kandidaten voor het bestuursorgaan 2022-2023. 

Navigatie

Anouk Moerman & Victor De Baetselier-De Schrijver

Hallo! Wij zijn Moerman en Victor. Wij komen samen op, respectievelijk voor praeses en vice-praeses. We hebben beide een visie voor VPPK en zullen eerst deze wat bespreken, voor we uitleggen waarom wij vinden dat we goede kandidaten voor deze functies zijn.

Veiligheid tijdens het uitgaan
Als eerste op onze lijst van prioriteiten staat de veiligheid van al onze leden, en eender wie naar onze kringavonden in de Pi-nuts komt. Het is de laatste tijd wat in opspraak gekomen, maar is eigenlijk al langer gaande in heel de overpoort en omliggende buurten. Sinds na corona is er een grote opmars van seksueel geweld en het is voor veel mensen merkbaar. We hebben hier al over samengezeten in vergadering met Stad Gent. Er is ook een plan om dit (gedeeltelijk) aan te pakken. Na een hele lijst voorstellen die we samen met enkele collega’s hebben voorgelegd, zou stad Gent kiezen om vooral via bystanderstrainingen te werken. Een oplettend oog kan heel erg veel doen. Moerman zal nooit vergeten hoe op haar eerste kringavond, het Siebe was die iemand aan de kant heeft genomen, omdat deze persoon haar aan het lastig vallen was. Voor degene die hem niet kennen, hij was toen praesidium en zij was nog niet gedoopt bij VPPK. Het is echter voor heel veel mensen moeilijk te zien wanneer 2 mensen gewoon staan te praten of te dansen, en wanneer de ene de andere lastigvalt. De bystanderstraining is hier op gericht, je leert situaties herkennen, maar ook op de juiste manier tussenkomen. Het is in de eerste instantie de bedoeling van Stad Gent dat de cafébazen en iedereen die er werkt, deze training zouden doen. Maar om nog een stap verder te gaan, waren de praesessen van het Factulteiten Konvent en het Senioren Konvent ook uitgenodigd. Als de kringen en clubs met zo veel mogelijk deze trainingen volgen, creëer je echt een omgeving waar er veel mensen zijn die iets zouden kunnen opmerken. Het is trouwens maar een éénmalige training. We zouden dus heel graag hebben dat iedereen van ons praesidium op een gegeven moment deze training volgt. Bovendien zouden we zeker samenzitten met de Pi-nuts, om aan te dringen dat hun barpersoneel toch zeker ook naar deze training gaat.

Welzijn binnen praesidium
Het volgende waar we het over willen hebben, is de sfeer binnen het praesidium. Deze zat dit jaar wel goed, en het was een ongelofelijk leuk jaar. We merkten echter wel dat bij veel mensen er té veel druk was. Enerzijds denken we dat dit door het lustrumjaar komt, want alles moest groter én beter dan vorige jaren. Als dit niet zo was, of het was een dure activiteit, volgde al snel het commentaar “het is toch lustrumjaar?”. Anderzijds willen we hier ook wel preventief mee bezig zijn. Het is nooit de bedoeling dat iemand stopt omdat het te veel is, dus willen we graag als iemand het moeilijk heeft, hier op voorhand op inspelen. Er kunnen op voorhand afspraken worden gemaakt om af en toe wat minder te doen, indien een praesidiumlid hier echt nood aan heeft. Dit is nog steeds de bedoeling om zeldzaam te zijn, maar we willen hier wel op voorbereid zijn, want een praesidiumlid die niet alles doet, is nog steeds waardevoller dan een praesidiumlid die niets doet. Het is altijd de bedoeling dat als iemand minder doet, eerst de algemene praesidiumwerking afneemt en niet de functiewerking. Een boekenverkoop kan immers door 20 man opgevangen worden, de functiewerking vaak slechts door één functiepartner.

Begeleiding binnen praesidium
Maar natuurlijk hebben we het liever over preventie, dan het scenario waarin we zouden moeten bijsturen. Ten eerste zullen er dit jaar opnieuw heel veel nieuwe praesidiumleden bijkomen. Die moeten goed begeleid worden. De functiemappen zijn wel al verbeterd, maar blijven belangrijk. Ook willen we de functies echt aanmoedigen om ons in de zomer al aan te spreken om eens samen te zitten als ze vragen hebben, zodat we tegen het eind van de zomer een heel concreet beeld hebben van hoe ons jaar er uit zal zien. Dan hebben de functies tijdens het jaar meer tijd om op details te focussen en zeker te zijn dat alles echt wel in orde is. Ideeën voor nieuwe evenementen zouden dus ook al besproken worden en grotendeels uitgewerkt worden nog voor de vakantievergadering. Als een functie later nog een evenement wil uitwerken, kan dit zeker, maar we willen liefst zo vroeg mogelijk. We willen ook echt benadrukken dat elke functie op elk moment met ons mag samenzitten, al gaat het over een specifiek evenement, een hele reeks vragen, of persoonlijke dingen. We zullen zelf ook in de zomer vaak sturen naar functies, of als we het gevoel hebben dat we al even geen update meer gehad hebben, om te vragen hoe ver ze al zitten en of ze vragen hebben of hulp nodig hebben. Dit willen we dus doen omdat eerstejaars praesidiumleden niet altijd durven sturen met bijvoorbeeld de vraag om eens samen te zitten. Voor sommige lijkt dit misschien wat helikopter ouders spelen, maar wij geloven dat dit wel nuttig is, zolang we de functies wel nog de vrijheid geven om te organiseren op de manier zij dit willen en we ze veel beslissingsvrijheid geven.

Ruimte voor vernieuwing binnen praesidium
Vrijheid in de functie is iets dat we beiden heel belangrijk vinden. Aangezien we geen lustrumjaar meer zijn volgend jaar, zal het budget wat kleiner zijn, en hoeven niet alle evenementen over the top te zijn, maar dat wil niet zeggen dat we niet iets nieuws moeten proberen. Het gaat dan eerder over low risk evenementen, die uitgeprobeerd kunnen worden. Hiervoor is het belangrijk dat de functies niet té zwaar vasthouden aan functiemappen en bestaande evenementen. Uiteindelijk zijn zij nu de verkozen functie en kunnen zij deze op hun eigen manier invullen. In haar eerste jaar als studie kreeg Moerman het mooie commentaar de functie heruitgevonden te hebben. Dit is iets wat eigenlijk constant mag gebeuren. We stellen ons bijvoorbeeld de vraag of infosessies nog wel live georganiseerd moeten worden, aangezien toch veel meer studenten de livestream volgen dan naar het auditorium komen. Maar dat is dan iets dat de volgende studie een afweging van kan maken en de vrijheid in krijgt om te beslissen. Zo hopen we dat elke functie kritisch kan kijken naar hoe we het in het verleden deden, en eens bedenken of er een betere manier is. Is dat er niet? Geen probleem, maar we willen dat praesidium weet dat ze mogen veranderen.

Milieu
Milieu is ook iets dat hoog op de prioriteitenlijst staat. Op de vergadering in Green Office viel het toch zeer sterk op dat we als kring hier een beetje in achterlopen. We zouden als kring een gezamenlijke inspanning hiervoor moeten doen, want één functie die zich ermee bezighoudt als die tijd heeft, is niet genoeg. Green Office heeft het ons zo simpel mogelijk gemaakt: zij hebben tal van ideeën die kunnen uitgevoerd worden, het is maar aan ons om ze uit te werken. Dit gaat over evenementen gericht op duurzaamheid, maar ook interne werking. Wij zouden heel graag volgend jaar opnieuw meewerken aan een Duurzame Dunant Dag, maar we zouden hiervoor eerder samenzitten met de commissie Duurzaamheid en Welzijn, zodat we het wat groter kunnen zien. Dan lijken af en toe andere duurzame evenementen doorheen het jaar, zoals gaan kanoën om afval op te ruimen, ons heel leuke initiatieven. We zouden ook onze interne werking nog op punt stellen. We hebben al heel veel materiaal in ons lokaal liggen, maar het zou nog iets beter gebruikt kunnen worden door er zorg voor te dragen, te zorgen dat de inventaris maximaal ingezet wordt en dat het lokaal proper blijft. Zo kunnen we vermijden dat elke functie drank aankoopt, maar een halve fles gebruikt en dat deze 3 weken later wordt weggegoten. Als we meer zicht hebben op wat in het lokaal ligt, kunnen we beter afstemmen met elkaar zodat alles opgebruikt wordt, of op tijd kan weggegeven worden. Ook kunnen we zeker eens gebruik maken van een bakfiets van Cambio, in plaats van telkens de auto. Dat verlaagt dan nog eens de druk op de mensen die telkens moeten rijden, aangezien er maar een paar mensen zijn binnen het praesidium die al lang genoeg hun rijbewijs hebben.

Werking met comités
We willen ook graag er op letten dat we doopcomité en eventuele andere comités goed betrokken zijn bij onze werking. Dit jaar hadden we beiden met doopcomité en lustrumcomité het gevoel dat deze niet genoeg op de hoogte waren en niet genoeg leiding namen. Als Discolicious opnieuw georganiseerd wordt, zou er eventueel opnieuw met een comité gewerkt worden, dus is het wel belangrijk de werking hiervan op punt te stellen. We zouden dus er zeker werk van willen maken dat als we samen zitten met de temmer, dat dit niet enkel met de temmer, maar heel het doopcomité is. We zouden ze ook vaker willen uitnodigen op vergaderingen, niet enkel de ene vergadering voor de doop (ook al mogen ze sowieso elk moment komen). We zouden in onze opvolging en begeleiding ook zeker aan de functie vragen hoe de communicatie verloopt met hun comité en eventueel eens aan comitélid vragen hoe zij vinden dat deze verloopt. Op de vergaderingen waar het comité niet aanwezig is zou de functie ons ook wel vaker kunnen briefen over zaken die met hun comité besproken geweest zijn.

Betrekken van niet-gedoopte studenten
Over het algemeen is het betrekken van onze commilitones naar ons gevoel veel verbeterd, en we zouden dit op dezelfde manier willen doortrekken. We zouden meer aandacht spenderen aan het optimaliseren hoe we niet-gedoopten betrekken. Onze niet-gedoopte FPPW-ers weten vaak niet dat ze naar bijna alle VPPK activiteiten mogen komen, hier willen we dus iets aan doen. We merkten dit jaar dat iets dat fysiek aanwezig is op de faculteit, zoals de bidding box, wel de aandacht van FPPW-ers lokt. Onze kalender hangt ook uit, maar we geloven dat het nog eens extra prominent tonen van activiteiten die interessant zijn voor de FPPW-ers, wel een voordeel kan hebben. Dit gaat dan eerder over cultuur, studie, en sport activiteiten. Een kort overzicht van een paar van deze activiteiten lokt misschien meer dan een uitgebreide kalender. Hoewel deze kalender handig is voor mensen die geïnteresseerd zijn, trekt het geen nieuwe mensen aan, aangezien deze te overweldigend is. We zouden ook de mensen die al half betrokken zijn bij de VPPK nog meer willen betrekken. Bijvoorbeeld sporters, deze sporten voor ons, maar voor de rest hebben we met de meesten weinig contact. Het zou leuk zijn om deze ook een beloning te geven op de kringavonden zelf, met een soort bonnetje die ze op gelijk welke kringavond kunnen inwisselen. Hetzelfde kan dan ook gebruikt worden voor andere functies die eens FPPW-ers aantrekt of nodig heeft voor een evenement, bijvoorbeeld de toneelspelers van cultuur, studie heeft af en toe de hulp van FPPW-ers nodig, … .

PPSR en andere samenwerkingen
Onze samenwerking met de PPSR is voor ons natuurlijk ook belangrijk. De PPSR is de studentenraad van onze faculteit, maar die is bij veel FPPW’ers niet bekend. Moerman werkt al 2 jaar samen met hen en het lukt altijd goed om dingen samen op poten te zetten. Eens je een beetje weet hoe zij werken, dan kan er wel een vlotte samenwerking ontstaan. We zouden graag ook via de VPPK de naambekendheid van de PPSR verbeteren, want dit hebben zij echt nodig voor hun werking. Ze gaan volgend jaar waarschijnlijk ook veel nieuwe leden in hun bestuur hebben, dus iemand die ervaring heeft zou in de samenwerking met hun ook heel belangrijk zijn. De banden met de andere grote kringen, zouden we graag goed behouden. Wij leren veel van de andere groten kringen en zij ook van ons, eventueel zouden we samen een groot evenement organiseren. Liefst van al behouden we onze eigen discolicious, maar aangezien dit nog maar recent voor het eerst is georganiseerd, door de functie lustrum, die we volgend jaar niet ons praesidium zullen hebben, weten we nog niet of dit haalbaar is.

Moerman en Victor als duo
We zouden nog kunnen doorgaan, maar we denken dat dit voor nu wel genoeg is. We hebben dus een hele waslijst aan zaken die voor ons belangrijk zijn en waarom we hier graag aan willen werken. Nu is het ook belangrijk om te bespreken waarom wij dit als duo zien zitten, waarom wij geloven dat wij dit met ons twee kunnen bereiken. De eerste reden is dat we elkaar heel goed aanvullen. Victor met zijn lustrum ervaring, wat dichter aanleunt bij feest-activiteiten, en zijn vm-periode als sport, kan heel goed de blinde vlekken van Moerman opvullen, aangezien studie weinig ervaring heeft met dat type evenementen. We hebben ook een heel andere manier van werken, maar kunnen toch goed samen werken. Moerman plant graag alles op voorhand, werkt gestructureerd en heeft daardoor de neiging iets minder flexibel te zijn, terwijl Victor op elk moment kan inspringen en heel goed is in last minute crisissen oplossen. We hebben dan wel beiden een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor VPPK en zijn beiden harde werkers. Aangezien onze visie heel gelijklopend is, kunnen we zeer goed samenwerken. Om onze visie te bereiken, hebben we ook al veel van de nuttige connecties, zoals connecties met Stad Gent, de Green Office, de faculteit en de PPSR.

Bram Teuwen & Melissa Mertens

Beste FPPW’ers, VPPK’ers en andere geïnteresseerden. Wij zijn Bram Teuwen en Melissa Mertens studenten aan de FPPW. We zitten respectievelijk in onze derde bachelor Bedrijfspsychologie en tweede bachelor Pedagogie. Nadat we samen een jaar sport erop hebben zitten, hebben we besloten op te komen voor de functies Praeses en Vice-Praeses.

Waarom Bram en Melissa als Praeses en Vice?
De keuze dat we samen opkomen als duo is gebaseerd op het feit dat we enerzijds veel op elkaar gelijken en eenzelfde mening hebben over vele onderwerpen en onze visie voor VPPK. Beide zijn we heel enthousiaste, extraverte en behulpzame personen met een gezonde dosis doorzettingsvermogen. Daarnaast hebben we dit jaar ons al deels kunnen bewijzen op vlak van leiderschap, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en vaardigheid op probleemoplossend denken. Door de grote verantwoordelijkheid die we kregen op grote events i.v.m. de organisatie van de bar etc.

Anderzijds verschillen we van elkaar, maar vullen we elkaar goed aan op onder andere het kritisch kunnen evalueren van VPPK-activiteiten en deze vervolgens goed verbaal te kunnen communiceren naar Praesidium. Zo is Melissa iemand die principiëler, doorslaggevender kan zijn en Bram eerder iemand die communicatief sterker in zijn schoenen staat. Doch durft Bram eerder risico’s te nemen en is Melissa iemand die sneller voorzichtig zal handelen.

Doordat we elk één van de 2 verschillende richtingen van onze faculteit representeren, zien we dit ook als een groot voordeel. Zo kennen we beide de proffen van zowel psychologie als pedagogie en hebben we meer affiniteit met alle PPW studenten. Tevens hebben we zo ook een beter zicht op de lessenroosters van beide opleidingen en kunnen we aan de hand daarvan meer rekening houden met onze organisatie van de activiteiten en zo iedereen de kans bieden om deel te nemen.

FPPW
Eerder vernoemde we al dat we samen eenzelfde visie nastreven en deze luidt als volgt: “Voor een jaar van betrokkenheid, plezier en variatie voor iedereen”. Dit is een visie die we graag zouden doortrekken naar alle VPPK-activiteiten, PPW studenten en het praesidium, we zijn een groep vrienden die vrijwillig activiteiten organiseren voor de PPW studenten en moeten dit dus ook doen met ons volle plezier voor elke student.

We zijn ons bewust van dat Covid zo zijn littekens heeft nagelaten bij de studenten, daarom willen we graag inzetten op het nog meer betrekken van de PPW-student. We begrijpen de algemene problematiek die er heerst en willen graag ons steentje bijdragen door zoveel mogelijk studenten te betrekken.

Zo komen we vervolgens ook bij het punt dat we de niet-gedoopte PPW’ers meer zouden betrekken.
Dit is een streefdoel dat elk jaar wel wordt aangehaald en ook wij willen dit verbeteren. Er zijn verschillende manier waarop we dit zouden aanpakken.
Concreet door nog meer in te spelen op de aankondigingen van PR-intern, zij kunnen onder andere beeldmateriaal van afgelopen edities van die activiteiten laten zien. Evenwel willen we extra inzetten op al populaire activiteiten onder de PPW’ers zoals een spaghetti-avond, quiz, Vooruit fuif en toneel.
Per slot van rekening vinden we het ook belangrijk dat wij als praesidium aanwezig zijn voor de PPW studenten, we zullen hiervoor meer aanwezig zijn op de faculteit en de ze duidelijk maken waar ons lokaal is. Zo kunnen ze met vragen ook altijd komen aankloppen bij ons en de vragen in persoon stellen.

We zien ons als een spontaan en gemotiveerd duo, door onze sport ervaring hebben we ook heel wat sociaal contact met de FPPW’ers en hebben we er goede banden mee. Deze band zien we als voordeel en willen we dus zeker behouden, maar gaan we er dus ook voor een groter netwerk op te bouwen binnen in onze faculteit. Dit zien we mogelijk doordat we beide een goede hoeveelheid charisma en extraversie uitstralen, wat toch wel belangrijke kenmerken van een Praeses en Vice zijn.

Naast de FPPW student hebben we ook proffen en personeelsleden, hier willen we nauw contact mee onderhouden. Zo zouden we meer variatie willen brengen in hun betrokkenheid en willen we zowel de proffen van psychologie, pedagogische wetenschappen en personeelsleden betrekken in evenementen zoals helpen tappen. Ook willen we hen uitnodigen op recepties, diner, galabal, lezingen. Dit omdat we hopen zo een informelere band met de proffen/personeelsleden te blijven behouden. Op deze manier zien de PPW studenten de proffen/personeelsleden ook in een andere habitat, wat de onderlinge band kan verbeteren. En krijgen proffen/personeelsleden ook een ander beeld van onze kring te zien.

Duurzaamheid en PPSR
Een ander belangrijk punt is het vernoemen van de PPSR en de onderlinge samenwerking met VPPK.
Zo willen we de band met de PPSR versterken door een betere communicatie en overleg en zien we ze als belangrijke schakel in het opvullen van de blinde vlekken van VPPK. Ook erkennen we de belangrijke rol van de PPSR in het initiatief van de Duurzame Dunant dag, door dat dit onderwerpen zijn waarover ze vaker gaan.
Om verder te bouwen op duurzaamheid zouden we de al gerealiseerde initiatieven doortrekken zoals het gebruik van herbruikbare bekers, geen voedselverspilling, beperkt plastiek verbruik, etc. Natuurlijk bekijken we de zaak ook zeer realistisch en beseffen we dat we een studentenkring zijn met beperkte invloed, desondanks gaan we ons naar beste mogelijkheid inzetten voor de duurzaamheid op de faculteit.

Inclusie:
Is een belangrijk topic in de maatschappij, wij brengen elk jaar onze eigen inbreng hierin. Ook UGent heeft hier een officieel Charter over gemaakt wat studentekringen de mogelijkheid geeft dit te ondertekenen. Hieruit hebben we enkele zinnen gekopieerd

“In onze universiteit wordt diversiteit gedefinieerd als verscheidenheid. Iedere student en medewerker heeft een eigen, unieke combinatie van zichtbare en minder zichtbare persoonskenmerken. Omgaan met diversiteit is het benutten van kwaliteiten, talenten, ervaringen en competenties van alle studenten en medewerkers, rekening houdend met de verscheidenheid van individuen en groepen binnen de universiteit.”

“De diversiteit van de maatschappij weerspiegelt zich ook in de samenstelling van de studentenpopulatie. Studenten zullen eveneens in belangrijke mate de toekomst van de maatschappij bepalen. Jammer genoeg is het diversiteit denken nog onvoldoende geïntegreerd in het studentenleven. We hebben het dan onder andere over de eenzijdigheid van het publiek van onze fuiven, thema’s van onze Kringavonden, onderwerpen van lezingen of andere evenementen etc... Niet iedereen krijgt of ziet evenveel kansen om hieraan deel te nemen of zich thuis te voelen.”

Dit parafraseren wij uit het Charter voor inclusie dat onder andere de UZ-kringen reeds ondertekend hebben. Zo gaan we ons volgend jaar ook informeren om dit de kunnen ondertekenen, We benadrukken wel dat dit onderwerpen en gedragingen zijn die wij voornamelijk al in ons huidige organisatie toepassen.

Gedoopte leden
Dit (ingehaald) Lustrumjaar hebben we een fantastische nieuwe activiteit geïntroduceerd in het studenten landschap. Na het grote succes van Discolicious zijn we vastberaden dit event terug te brengen, we gaan er dus alles aan doen om dit naar beste vermogen volgend jaar opnieuw uit te voeren. We zien Discolicious als een uitgelezen kans om VPPK nog meer op de kaart te brengen en onze commi’s nog meer te betrekken in de organisatie. Zo zouden we eventueel commilitones betrekken in de effectieve organisatie van zo een groot event, dit zou een uitgelezen kans zijn voor degene die graag wat meer betrokken is bij VPPK.

Elk jaar opnieuw organiseert VPPK ook zijn eigen studentendoop, na afgelopen jaren hebben we de indruk dat er veel misverstanden en onwetendheid de ronde doet i.v.m. dit onderwerp. Hierbij zouden we dus willen inspelen op het informeren van potentiële nieuwe leden van onze kring. Dit wil niet zeggen dat we alles tot in detail gaan uitleggen, maar wel enkele mythes en misverstanden de wereld uit willen helpen. Concreet zouden we een infomoment willen organiseren waarop iedereen vragen kan komen stellen en we tot onze beste mogelijkheid hierop zullen antwoorden. Hierbij komt ook kijken dat we ons Doopcomité meer zouden willen betrekken bij de vergaderingen in de weken voor een schachtenverkoop, doop of ontgroening. Op deze manier zijn we er zeker van dat iedereen ten alle tijden goed geïnformeerd is op vlak van dopen. Want information is key!

Naast de mooie feestjes, culturele en sportactiviteiten die VPPK organiseert, weten we ook wel hoe een cantus in elkaar zit. Een Praeses heeft toch wel een belangrijke/verantwoordelijke rol als het gaat over cantussen, zo zou ik eventueel wat meer interactie creëren tussen de Hoofdtafel en de cantuszaal. Opnieuw willen we dat het cantusteam zijn eigen autonomie wel behoudt in het organiseren van een cantus en zullen we dus alles doen in samenspraak met het cantusteam.

Veiligheid
Tevens zijn we ook op de hoogte van de huidige problemen in de Pinuts, die de naam van “Safe space” aan het verliezen is. Dit is zeker een serieus onderwerp om aan te halen en hiermee willen we zeker handelingen gaan treffen. Zo denken we dat een eerste stap hierin al is om in overleg te gaan met ons kring café zelf, hierbij zien we een grote verantwoordelijkheid liggen bij de uitbater van de Pinuts. Een concrete oplossing zou zijn om een bouncer te voorzien op de maandag avonden, zodat we een persoon hebben die te allen tijde verantwoordelijk is en waarop we kunnen terugvallen. Want wees nu eerlijk, eens 2u gepasseerd zijn we allemaal niet meer zo oplettend. We zien dit zeker haalbaar aangezien we een grote kring zijn in ons stamcafé en zien we dit wel als grote troef in de onderhandelingen.
Verder zijn we ons er ook van bewust dat dit geen specifiek Pinuts probleem is maar tevens ook een maatschappelijk probleem en proberen we naar beste kunnen oplossingen te vinden.

Praesidium
Dankzij sport hebben we veel connecties met andere verenigingen. Hier hebben we dan ook steeds heel veel uit geleerd. Dit zouden we graag doortrekken naar de rest van het praesidium omdat wij ervan uitgaan dat je heel veel kan leren door te zien hoe anderen hun activiteiten aanpakken. Dit kunnen we realiseren door verbroederingen te organiseren met verschillende praesidia’s. Hieruit hebben we ontdekt dat een aantal verenigingen werken met de app slack, als sport hebben we hier ook dagelijks gebruik van gemaakt en vinden we dit veel functioneler en ordelijker dan de facebookgroep van nu. Via deze app kunnen steeds categorieën gemaakt worden bijvoorbeeld de boekenverkoop, sport, toneel en hier kan dan met de rest van het praesidium alle info over dat onderwerp gedeeld worden. Dus zouden we volgend jaar eventueel willen uittesten of dit ook een handig systeem voor ons kan worden.

Zoals we eerder aanhaalde willen we inzetten op een sterk praesidium, gericht op plezier en amusement in het organiseren van activiteiten in functie van studenten. Dit hopen we te bekomen door veel vrijwillige teambuildings en een algemene losse en sfeervolle omgeving te creëren. Aan de andere kant beseffen we zelf ook al te goed dat het een zware job kan zijn en willen we het praesidium ook genoeg rust gunnen, zodat ze zich daarna ten volle terug kunnen inzetten.

Buiten een sterk praesidium, hechten we ook veel belang aan een goed functionerend en samenhangende Raad van Bestuur. We zien RvB als een belangrijke schakel in de begeleiding en organisatie van activiteiten, daarnaast moet een RvB ook gevarieerd genoeg zijn om zoveel mogelijk meningen te overwegen voor de uiteindelijke beslissing. Momenteel zijn we ook al een duo dat vaak betrokken geweest is binnen andere activiteiten en doordat Bram al 3 jaar ervaring heeft binnen het praesidium hebben we veel weet over wat er gaande is binnen de andere functies. Dit is een zeer belangrijk gegeven aangezien je als praeses en vice je elke functie moet kunnen ondersteunen. Daar waar wij dan toch te kort komen, kunnen we reiken naar de pro’s aangezien we hier ook een goede band mee hebben.
Belangrijk is wel dat we nog steeds veel autonomie aan de functies zelf geven. Dit kunnen we vervolgens ook doortrekken in het opdelen van budgetten. We geven functies zelf inspraak in hoe ze zelf een ideaal VPPK jaar zien en kijken wat er mogelijk is. Daarnaast willen we praesidium ook motiveren om huidige activiteiten kritisch te evalueren en eventueel te herbekijken. We zijn ervan overtuigd dat we aan elke activiteit wel een nieuwe twist kunnen geven indien dit nodig zou zijn. Eventueel zouden we de praesidiumleden binnen het praesidium aansporen samen te werken en activiteiten te organiseren met andere functies.

Ook zouden we graag het budgetteringssysteem herbekijken en eventueel hervormen mits de nodige kennis van zaken. Hierbij zouden we ook zeker raad vragen aan gespecialiseerde en ervaren mensen, alsook de mening vragen van vroegere bestuursleden. Hieruit hopen we voordeel te halen in functie van het verbeteren van de studentenactiviteiten, zodat we nog meer kunnen inzetten op amusement, plezier en misschien wel activiteiten tot een hoger niveau tillen.
Om af te sluiten over de budgetten zouden we graag willen duiden dat we alle functies meer willen informeren over hoe een budget correct te verdelen doorheen een jaar. Als nieuw praesidiumlid begrijpen we dat dit soms wat overweldigend kan overkomen en niet goed weet wat te doen.

We hopen op jullie stem!
Dit waren zoal de belangrijkste punten van onze visie naar volgend jaar toe. Eerder hebben we vernomen dat er eventuele tegenkandidaten zouden zijn, met tevens geldige argumenten. Natuurlijk is een verkiezing kiezen en kiezen is verliezen, daarom willen we zeker de voorstellen van onze tegenkandidaten in beraad nemen met het RvB en kijken of we deze niet eventueel ook zouden kunnen implementeren indien wij verkozen zouden worden. Zo vinden we als huidige sportjes het namelijk een goed idee om eventuele Sport-jetons te voorzien voor onze sporters in de Pinuts en zouden we hiervoor zeker in overleg willen gaan met ons kring café.

Hopelijk hebben we jullie een duidelijk beeld kunnen geven van onze standpunten en hopen we jullie te verwachten donderdag 21 April tussen 11u00 en 13u00 op het studentenplein voor verdere vragen. Kan je er niet bij zijn, aarzel niet om ons op een andere manier te contacteren.
Indien je al helemaal overtuigd bent van ons kijken we alvast uit naar je stem!

Vergeet niet te stemmen op Bram en Melissa als Praeses en Vice-Praeses, Voor een jaar van betrokkenheid, plezier en variatie voor iedereen!

QUAESTOR (1 of 2)

Laure Turtelboom

Liefste VPPK’er, FPPW’er of sympathisant! Ik ben Laure Turtelboom en ben kandidaat voor de functie Quaestor. Eerst een beetje over mezelf. Ik ben negentien jaar, studeer psychologie en ben al enkele jaren leiding bij KLJ Strijtem. Ik heb nu bijna een jaar praesidium achter de rug als PR-intern. Ik heb al enorm kunnen genieten bij VPPK en daarom wil ik mij graag nog een jaartje inzetten. Meer verantwoordelijkheid zie ik zeker zitten en daarom leek mij een functie in de Raad van Bestuur, ook wel RvB genoemd, ideaal!

Activiteiten organiseren vond ik superleuk en ik heb ook heel veel geleerd, de werking van de verschillende functies, RvB en onze kring. Maar ik ben er mij ook heel bewust van dat ik nog veel ga moeten bijleren. Ik sta altijd met zo veel plezier op onze activiteiten en wil ook steeds met veel plezier helpen bij andere functies. Als lid van RvB draag je altijd verantwoordelijkheid en als Quaestor zeker op activiteiten waar er een financieel aspect aan te pas komt. Als Quaestor werk je vaak samen met al de verschillende functies, zo draag je ook steeds jouw steentje bij aan elke activiteit en dat vind ik een heel mooie eigenschap.

Ik zie ook de samenwerking binnen RvB helemaal zitten! Ik denk dat ik vrij zeker van mijzelf kan zeggen dat ik een heel assertieve persoon ben. Ik luister altijd naar verschillende perspectieven en probeer dan ook een oplossing te bekomen waar zoveel mogelijk mensen zich in kunnen vinden. We moeten altijd handelen naar wat het beste is voor onze kring en ben ook niet bang om moeilijke beslissingen te nemen. Ik heb ook zeker niet te veel trots en durf om hulp vragen bij mede-RvB, praesidium en Pro-Quaestoren. Ik zie hun visies als een belangrijke factor in het beslissingsproces en apprecieer hun mening heel hard.

Ik zie mijzelf ook als een heel betrouwbare persoon. Ik zal als Quaestor altijd klaar staan voor vragen over budgetten, uitgaven… Maar ook voor andere vragen of onderwerpen kan iedereen bij mij terecht. Ik help en luister graag! Ik verwacht van het praesidium dat zij steeds tijdig hun kostenramingen afwerken, zodat ik deze kan goedkeuren. Het werk mag zich niet opstapelen en daarom zou ik ook streng optreden als een functie zich herhaaldelijk niet aan de afspraken houdt.
Het lijkt mij ook een meerwaarde om aan het begin van volgend academiejaar een babbeltje te doen met elke functie afzonderlijk. Zo zou ik ruimte willen creëren om vragen te stellen en inzicht te geven in hun budgetten. Ik zou ook het belang van kostenramingen uitleggen. Ik wil vooral een aangename sfeer creëren, waarbij (vooral nieuwe praesidiumleden) vragen durven stellen.

Veel vernieuwing heeft de functie Quaestor niet nodig. Ik zou misschien wel opteren voor het digitaliseren van alle facturen. Soms gaan facturen verloren of heb je een factuur nodig, maar ligt die in het lokaal. Dit zou eventueel opgelost geraken door een drive met mapjes per functie. In dat mapje zouden de praesidiumleden zowel hun digitale als papieren facturen moeten uploaden. Zo hoop ik altijd alle betalingen te kunnen nagaan.

Quaestor is een uitdaging, maar wel een uitdaging die ik met veel plezier aanga. Ik kijk er al naar uit om veel nieuwe dingen bij te leren en ik ben klaar om mij nog een tweede jaar te smijten voor VPPK!

SECRETARIS (1)

Laura De Moraes

Beste FPPW'ers

Mijn naam is Laura De Moraes, of Mora. Ik ben 20 jaar oud en wil opkomen voor de functie Secretaris.

Ik was dit jaar samen met twee anderen de PR-interns van VPPK. Dat wil zeggen dat we samen activiteiten zoals de mentorwandeling, quiz en spaghettiavond hebben georganiseerd. Sommigen van jullie zullen mij echter herkennen door de wekelijkse aankondigingen in de aula.

Omdat ik echt genoten heb dit jaar en mijn avontuur bij VPPK er nog lang niet op zit, wil ik mijn ervaring gebruiken om een stap verder te gaan en op te komen voor Secretaris.

Als Secretaris ben je verantwoordelijk voor een aantal dingen. Namelijk de verslaggeving van de vergaderingen, zorgen voor de verzekering en het beheer van onze website.

De grootste taak van de Secretaris is het organiseren van de vergaderingen en het samenstellen en typen van het verslag. Ik ben een zeer structureel en planmatig persoon, wat eigenschappen zijn die hier goed van pas komen.

Als Secretaris ben je ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de verzekeringen. Ook hier is ordelijk zijn een belangrijke vaardigheid. Elke activiteit moet namelijk correct verzekerd zijn. De verzorging van de website zit ook in het takenpakket van de Secretaris. Naast het feit dat ik graag heb dat dingen mooi en overzichtelijk zijn, heb ik vaak mijn creatieve kant mogen bovenhalen bij het maken van bijvoorbeeld de prezi’s en de weekoverzichten.

Ik vind het belangrijk dat de website mooi blijft, maar ook gebruiksvriendelijk. Ik wil bijvoorbeeld de sportpagina op de VPPK site up to date houden. Zodat iedereen kan zien wat de uitslagen zijn van de sportactiviteiten. Dat er een aparte sportkalender is vind ik goed, maar ik zou deze wel meer in het licht willen zetten om zo meer sporters aan te trekken!

Ook nu er weer een heleboel activiteiten zijn kunnen doorgaan, zou ik graag de foto's op de website willen vernieuwen. Zo komen er wat nieuwe (en misschien bekendere) gezichten op te staan.

Daarnaast zetelt de Secretaris in het Raad van Bestuur, wat het bestuurlijk orgaan is van VPPK.

In team werken was echt een super leerrijke ervaring. Ik heb daarbij gemerkt dat ik veel belang hecht aan duidelijke communicatie en feedback. Er zijn dingen zoals duurzaamheid en inclusie, waar we dit jaar in gegroeid zijn. In samenspraak met de rest van het RvB zou ik samen willen nadenken over hoe we hier verder aan kunnen werken.

Kortom, amuseer ik mij nog altijd even hard als VPPK’er en heb ik enorm veel zin om mij nog een jaar in te zetten voor onze kring.

Als je nog verdere vragen hebt mag je mij altijd een berichtje sturen!

Hopelijk tot snel!

Laura