Skip to content Skip to footer

Bestuursverkiezingen 2023-2024

BESTUURSVERKIEZINGEN 2023-2024

KANDIDATEN

Op deze pagina vind je alle motivaties van de opkomende kandidaten voor het bestuursorgaan 2023-2024. 

Navigatie

PRAESES & VICE-PRAESES (1 duo)

Kandidaten:
Laure Turtelboom & Gaëlle Hoviele 

Laure Turtelboom & Gaëlle Hoviele

Wij zijn Laure Turtelboom en Gaëlle Hoviele en via deze brief willen wij graag onze motivatie indienen voor de functie Praeses en Vice-praeses.

Dit jaar als Quaestor heb ik al mogen proeven van meer verantwoordelijkheid en wat dat precies inhoudt. RvB is een uitdaging geweest die ik met beide handen heb gegrepen en ik amuseer mij nog elke dag als bestuur. Ik vind het super fijn om deel te mogen uitmaken van elke activiteit en bij elke functie een steentje bij te kunnen dragen. De balans van het achter de schermen werk, maar soms toch op de voorgrond treden bij bijvoorbeeld de sturing van het praesidium, is enorm interessant en fijn om te doen. De functie Praeses sluit hier mooi op aan en dit is dan ook de grootste reden waarom ik initieel interesse ben beginnen tonen in de functie. Het leiderschap en altijd klaar staan voor het praesidium lijken mij heel voldoening gevende taken die ik graag zou uitvoeren. Na 1 jaar PR-intern en 1 jaar Quaestor te mogen zijn, heb ik al veel ervaring opgedaan en vooral veel geleerd. Het organisatorische aspect van PR en de verantwoordelijke kant van Quaestor lijken mij de ideale combo om als praeses altijd in functie van de kring te handelen. Naast de kring vind ik het ook enorm belangrijk een zeer aanspreekbaar persoon te zijn en hoop ook dat het praesidium mij dit jaar zo ervaren heeft. Verschillende perspectieven bekijken, overleg en empathie zijn dan ook een must in onze werking. Ik durf soms weleens wat ongestructureerd of minder bedachtzaam te werk te gaan en hierin zou Gaëlle een mooie aanvulling zijn. We staan op dezelfde lijn in het toekomstbeeld voor VPPK en we streven naar open communicatie voor een vlotte samenwerking.

Ik heb na dit jaar als printer gezien hoeveel voldoening het me gaf om anderen te helpen en een aanspreekpunt te zijn voor de studenten. Als vice is het één van je belangrijkste taken om toegankelijkheid uit te stralen naar het praesidium toe, om zo te kunnen helpen waar nodig. Het is de bedoeling om als bestuur heel dicht bij het praesidium zelf te staan, zodat eventuele problemen snel opgemerkt en verholpen kunnen worden. Daarnaast ben ik dan ook zeker klaar om meer verantwoordelijkheid op mij te nemen binnen VPPK. Het administratieve gedeelte van deze functie schrikt me zeker niet af. Ik werk dan ook graag achter de schermen. Ik ben een zeer gestructureerd en planmatig ingesteld persoon en dit zal zeker van pas komen om binnen RvB het overzicht te bewaren. Ik heb dit jaar genoten van meer op de achtergrond te werken maar ben klaar om dit jaar wat meer op de voorgrond te treden, al zal ik nooit de luidste persoon zijn. Als printer ben ik hier zeker in gegroeid en deze groei zou ik graag verder zetten. Ik kijk er naar uit om de bestuursorganen van andere kringen te leren kennen en de banden met de Big5 te onderhouden.

Samen staan we helemaal klaar om te werken aan de verdere groei en ontwikkeling van VPPK. Volgend jaar zouden we graag werken met drie pijlers waar we centraal voor willen staan, nl. samenhorigheid, netwerken en professionaliteit.

Samenhorigheid

Tijdens onze doop wordt er vaak gehamerd op het feit dat ze er samen moeten doorgeraken als groep. Dit jaar was het idee er al om de doop in een nieuw jasje te steken door met een buddysysteem te werken en die stap zouden we komend jaar graag zetten. Bovendien zouden we het groepsgevoel nog extra willen versterken door kop in kas enkel het eerste deel te laten doorgaan. Vanaf het tweede deel van de doop begint kunnen ze zien wie er aan hun zij staat. Het naar elkaar mogen kijken, maakt naar ons gevoel de doop al zoveel dragelijker. We denken er ook aan om DC meer de dopende functie op zich te laten nemen. Praesidium vult alle shiften voor de postjes, maar hoeft niet mee te dopen als ze dit niet willen. Zo kan het doopcomité dopen en kunnen de schachten samen als 1 grote groep de doop doorstaan! Dit valt natuurlijk allemaal te bespreken met de temmer en het DC van volgend jaar. Als Praeses en Vice-praese vinden we het belangrijk om dit topic aan te kaarten aangezien de doop veel invloed heeft op het aantal actieve leden.

We zouden graag naar volgend jaar toe het praesidium intrinsiek gemotiveerd houden. Dit door toegankelijk te zijn, kadering te bieden bij beslissingen en ook echt deel uit te maken van het praesidium. Met kadering bedoelen we dat beslissingen vanuit RvB goed uitgelegd zullen worden aan het praesidium om discussies te vermijden. We willen wel nog altijd dat het praesidium zich gehoord voelt en zich comfortabel genoeg voelt om hun inbreng te geven.

De commi’s actief betrekken blijft elk jaar opnieuw een lastige taak. Voor ons is dit ook echt belangrijk en niet alleen voor het volgend werkjaar, maar voor heel VPPK en alle komende jaren. Actieve commi’s zorgen voor een sterkere, grotere en meer samenhorige kring. Het is jammer dat schachten na een jaar, ofwel in het praesidium belanden, ofwel hun band met vppk wat verliezen. Natuurlijk los je dit niet in 1 keer op. Het zit dan ook in de vele kleinere dingen zoals informele postjes in de commigroep om hun te motiveren naar onze activiteiten te komen of een peter/meter activiteit. Wij zouden graag meer werken met comités. Een comité is ideaal om als commi toch meer betrokken te zijn. Ons voorstel is een commicomité! Zij zouden een 5-tal activiteiten per semester op poten zetten, onder begeleiding van één of meerdere functies. Dit zou gaan over activiteiten die zowel vóór een kringavond zouden kunnen doorgaan als op andere momenten in de week. Voorbeelden zijn een karaoke avond, darttoernooi, beerpong, troela quiz, cocktailworkshop, upperdare avond en nog veel meer! Sommige activiteiten zouden enkel voor commi’s zijn en sommige voor commi’s en schachten om elkaar ook beter te leren kennen. Natuurlijk zijn we er ons van bewust dat comités soms wat moeilijk af te bakenen zijn! We hopen dan ook te leren uit dit jaar en dus een duidelijke taakomschrijving te schetsen naar de mogelijke kandidaten. Zo weten ze wat exact te verwachten, bij welke zaken zij ook shiftjes zullen moeten doen of van welke voordelen ook zij kunnen genieten. Het is niet de bedoeling dat de begeleidende functie de activiteiten zelf zal uitwerken, maar eerder het comité begeleid. Het evenement online zetten, kostenraming helpen maken en doorspelen naar de quaestor(en), contact met de pi… enzovoort. Dit alles is natuurlijk maar een voorstel en ook zeker iets dat met heel het praesidium en de begeleidende functie overlegd zal moeten worden.

Netwerken

Communicatie met de faculteit ligt ons nauw aan het hart. We zijn en blijven een facultaire kring en mogen genieten van veel voordelen door de faculteit. Natuurlijk moeten we zeker op onze strepen staan. We zouden de afspraken uit vorige jaren omtrent vb alcoholgebruik op de faculteit nog eens willen aankaarten om te zien wat hier mogelijk is. De FPPWeek zouden we graag herbekijken met de faculteit om een nauwere samenwerking te creëren en er zo het volle potentieel uit te halen.

De banden met de PPSR willen we graag behouden en versterken en we zouden dan ook graag samenzitten met het verkozen bestuur van de PPSR (samen met de functie studie) vóór het academiejaar van start gaat om elkaar al te leren kennen.

We willen graag VPPK voorstellen als een sociale kring. Hierbij zouden we de banden met de Big 5 terug willen oppakken en meer samenwerken met hun; denk aan verbroederingen, Big 5 cantus en andere evenementen. We zouden dan ook graag een verbroedering organiseren vóór de FK functie activiteit. Op deze manier kent het praesidium al iemand die dezelfde functie uitoefent bij een andere kring, om zo optimaal te kunnen netwerken op de functie activiteit zelf. We kunnen veel leren uit andere kringen en er zo voor zorgen dat onze evenementen naar een hoger niveau worden getild.

Professionaliteit

In het algemeen willen we ook streven naar een professionele aanpak van al onze sociale media. Dit door meer te letten op schrijffouten in evenementen, het op tijd online komen van evenementen, google forms met de juiste instellingen, duidelijke weekoverzichten en veel meer. Daarnaast is kritisch denken ook nodig tijdens het voorbereiden van activiteiten. We willen praesidium hiervoor aansporen om niet enkel de draaiboeken of functiemappen te volgen, maar ook elke stap in vraag te stellen en out of the box te denken.

Onze drie pijlers: samenhorigheid, netwerken en professionaliteit zouden we willen doortrekken naar de hele werking en zo de puntjes op de i zetten!

We zijn ervan overtuigd dat ons enthousiasme en toewijding een waardevolle bijdrage kan leveren aan het bestuur van onze kring en stellen ons dan ook graag kandidaat voor de functies Praeses en Vice-praeses. Samen hopen we de professionaliteit van onze kring te garanderen en toch nog altijd een groot familietje te zijn. Als er nog vragen zijn, mogen jullie ons altijd een bericht sturen!


Hopelijk hebben jullie genoten van onze motivatie en tot volgend jaar!

Laure & Gaëlle

QUAESTOR (1 of 2)

Béatrice Goyvaerts en Leto Caris


Beste FPPW’ers, VPPK’ers en sympathisanten Wij zijn Béatrice (beter bekend als Béa), en Leto en wij stellen ons kandidaat voor de functie van Quaestor. Na een jaar in het praesidium te hebben gezeten, zijn wij nog niet klaar met VPPK en willen wij ons nog meer inzetten voor de kring.


Wie zijn wij?
We beginnen met Béa. Momenteel zit ik in mij 2de bachelor Toegepaste Psychologie. Daarvoor heb ik een jaar TEW gestudeerd, waar ik veel heb geleerd over boekhouding en financiën. Het afgelopen jaar ben ik actief geweest als Zeden binnen VPPK, waarbij het van groot belang is om op het moment zelf probleemoplossend en flexibel te zijn. Deze vaardigheden zijn ook van onschatbare waarde voor de functie van Quaestor. Bovendien ben ik zeer verantwoordelijk, discreet en toegankelijk, wat essentiële kwaliteiten zijn voor een bestuurslid.
Daarnaast hebben we Leto. Na een jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor de sportevenementen, heb ik al veel ervaring opgedaan in hoe het achter de schermen werkt. Ik ben zeer gestructureerd en kan goed plannen. Mijn creativiteit uit zich niet alleen in de evenementen die ik het afgelopen jaar heb georganiseerd, maar ook in mijn ervaring als leidinggevende bij de scouts. Bovendien zit ik in mijn eerste bachelorjaar wiskunde, dus omgaan met cijfers is geen probleem voor mij ;).

Wat houdt de functie van Quaestor in?
Als Quaestores zijn we verantwoordelijk voor het financiële aspect van de kring. Alles wat met budgetten, boekhouding en risicobeheer te maken heeft, zal onder onze verantwoordelijkheid vallen. Daarnaast maken we deel uit van de Raad van Bestuur. Hierbij zullen we belangrijke beslissingen moeten nemen die invloed hebben op de volledige werking van de kring.

Waarom wij als Quaestor?
Wij vinden een goed overzicht zeer belangrijk en willen ervoor zorgen dat de rest van de vereniging goed op de hoogte kan zijn van waar wij mee bezig zijn. We zullen daarom heel open communiceren. Wij zijn allebei zeer gestructureerd en houden niet van uitstellen. Daarnaast kunnen we goed omgaan met stressvolle situaties en zullen we altijd probleemoplossend denken.

Waarom wij als Raad van Bestuur?
De Raad van Bestuur is een grote verantwoordelijkheid. We hebben inspraak bij belangrijke beslissingen, maar met onze kritische blik zal dat geen probleem zijn. Het helpen van andere functies is voor ons een prioriteit. We zijn allebei zeer leergierig en zijn niet bang om via externe relaties onze ervaring uit te breiden.

Waarom wij als duo?
We hebben dezelfde ingesteldheid over wat onze prioriteiten zijn. Hoewel we het afgelopen jaar nog niet veel hebben samengewerkt in onze functies, merken we beiden dat onze communicatie zeer soepel verloopt en dat we elkaar goed aanvullen. We hebben er enorm veel zin in om een extra steentje bij te dragen aan de kringen en hopen dat we je hebben kunnen overtuigen dat wij de beste kandidaten zijn voor deze functie.

SECRETARIS (1)

Jade Lyajoon


Liefste FPPW'ers, VPPK'ers en sympathisanten
Mijn naam is Jade Lyajoon maar sommigen kennen mij misschien beter als LJ. Na een jaar scriptor te zijn, heb ik besloten om meer verantwoordelijkheid op te nemen en mij kandidaat te stellen voor de functie secretaris. Laat me mezelf misschien even voorstellen. Ik ben 19 jaar oud en zit in mijn tweede bachelor psychologie. Naast mijn studies houd ik mij bezig met VPPK (natuurlijk ;)), dansen, jeugdhuis de Pizjong (in Lierde) en speelplein geven. Ik ben een geëngageerd persoon en vind het super om met van alles bezig te zijn.

Ik heb dit jaar al voor een klein stukje kennis mogen maken met de functie secretaris en heb hierdoor de smaak te pakken gekregen. Als scriptor schreef ik dit jaar de verslagen en op die manier kon ik al zien hoe ik verslagen moest opstellen en wat één van de verantwoordelijkheden van een secretaris is. Ik ben een persoon die houdt van structuur en organisatie. Ik ben graag op tijd en werk snel en efficiënt. Dit zijn volgens mij bruikbare kenmerken voor een secretaris.

Waarom heb ik gekozen voor de functie secretaris? Allereerst lijkt het me een functie waar ik enorm veel als persoon in kan bijleren. De functie secretaris heeft verschillende aspecten die mij als persoon kunnen helpen groeien. Als secretaris ben je namelijk verantwoordelijk voor de verzekeringen, de website, zetelen in het bestuursorgaan (a.k.a rvb), zorgen dat de statuten kloppen, de kalender en noem maar op. Als rvb moet je kunnen samenwerken in groepsverband, wat zeker handig is naar later toe. Ik vind van mezelf dat ik een vrij gemakkelijk persoon ben om mee samen te werken. Als rvb neem je beslissingen in het belang van de kring. Ik ben een nuchter persoon en houd graag rekening met verschillende perspectieven voor ik een beslissing neem.

Iets wat ik zeker wil behouden zoals het nu is, is de website. Ik vind het persoonlijk een duidelijk platform voor studenten om hun boeken te kopen, 't paperke te lezen of om meer uitleg te vinden over onze kring.

Ik heb super veel zin om mij nog een jaar volledig in te zetten voor VPPK en hoop dat ik op jullie steun en vertrouwen kan rekenen. Als jullie nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om mij een berichtje te sturen via messenger.

XOXO
Jade Lyajoon (LJ)