Skip to content Skip to footer

BOEKEN- EN CURSUSLIJST

LEGENDE:

Groen = AANWEZIG op de verkoop
Rood = AFWEZIG/WACHTEN OP LEVERING
Zwart = wordt NIET verkocht via VPPK OF verkocht in het EERSTE SEMESTER
Pno = prijs nog onbekend

Blauw = verkocht in het TWEEDE SEMESTER

Gemeenschappelijke Bachelor Pedagogische Wetenschappen

 1. Onderwijskunde — Valcke, M. (2018). Van leren tot instructie: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press/Lannoo. (PAKKET) (1e semester)
 2. Orthopedagogiek en Disability Studies — Van Hove, G. (red.) (2019). Disability Studies. Introductieteksten. Uitgeverij Gompel & Svacina: Antwerpen. (1e semester)
 3. Orthopedagogiek en Disability Studies — De Pauw, S., Claes, C., Vandevelde, S., De Schauwer, E., & Vanderplasschen, W. (2021). Introductie tot de orthopedagogiek. Uitgeverij Owl Press: Gent. (Syllabus)(1e semester)
 4. Pedagogische basisbegrippen en contexten — Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. Amsterdam: Boom, 2017 
  • Leden: € 39.95
  • Niet-leden: € 42.95
 5.  Pedagogische basisbegrippen en contexten — Vanobbergen, B. (2021). Het Kind. (g)een handleiding. Borgerhoff & Lamberigt
  • Leden: € 16,75
  • Niet-leden: € 17
 6. Psychologie —Brysbaert, M. (2018). Psychologie (2de editie). Gent: Owl Press. (1e semester)
 7. Psychologie — Oefenboek (2018) (optioneel) (1e semester)
 8. Sociale agogiek — Niet via VPPK
 9. Sociale agogiek: praktijk, onderzoek en beleid — Vandenbroeck, M. Het gezin is dood. leve het gezin! 
  • Leden: € 28,5
  • Niet-leden: € 29
 10. Sociologie — Bracke, Piet, Van de Putte, Bart, Van Houtte, Mieke en Vermeersch, Hans (2018). Sociologie. Een hedendaagse inleiding. Gent: Academia Press.
  • Leden: € 41,1
  • Niet-leden: € 35,99
 11. Statistiek I — cursus (1e semester)
 12. Statistiek I — Oefeningenbundel (1e semester)
 13. Antropologie — Inleiding tot de Antropologie,  Hugo De Block
  • Leden: € 28,50€
  • Niet-leden: € 29,99€
 14. Onderwijskunde: praktijk, onderzoek en beleid — Onderwijsbeleid in Vlaanderen (Acco; uitgave 2020)
  • Leden: € 33,25
  • Niet-leden: € 37,1
 15. Orthopedagogiek: praktijk, onderzoek en beleid — Vanderplasschen, W., Vandevelde, S., Van Damme, L., Claes, C., & De Pauw, S. (2017). Orthopedagogische werkvelden in beweging. Recente evoluties en veranderingen in Vlaanderen. Antwerpen: Garant.
  • Leden: € 35,6
  • Niet-leden: € 38,1
 1. Comparatieve en internationale pedagogiek — Niet via VPPK
 2. Diversiteit en inclusie — Niet via VPPK
 3. Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Schellaert, R. (2020). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim in de welzijnssector (5de druk). Antwerpen: Intersentia (1e semester)
 4. Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Syllabus: Vanderplasschen, W. (2020). Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen. Leuven: Acco (1e semester)
 5. Fysiologie — Derave, W. (2017). Fysiologie: van molecule tot gedrag. Pearson Custom Publishing.
  • Leden: € 46,75
  • Niet-leden: € 52,95
 6. Historische pedagogiek — Niet via VPPK
 7. Interculturele pedagogiek — Niet via VPPK
 8. Klinische praktijken en onderzoek — De Belie, E., Van Hove, G. (2004). Ouderschap onder druk. Ouders en hun kind met een verstandelijke beperking. Uitgeverij Garant: Antwerpen.
  • Leden: € 18,8
  • Niet-leden: € 20,60
 9. Ontwikkelingspsychologie — Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn Bacon, Inc. (1e semester)
 10. Ontwikkelingspsychologie — Syllabus (1e semester)
 11. Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen – De Staat van het kind, Het kind van de Staat uitgegeven bij Gompel&Svacina
  • Leden: € 41,3
  • Niet-leden: € 42
 12. Statistiek II — Niet via VPPK
 13. Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek — Smeyers, P. in samenwerking met S. Ramaekers, R. van Goor, & B. Vanobbergen.(Red.). Inleiding in de pedagogiek. Deel 2. Grondslagen en stromingen. Amsterdam: Boom (2016).
  • Leden: € 35
  • Niet-leden: € 37,5

3de Bachelor Pedagogische Wetenschappen

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Cultuur en educatie — Syllabus (1e semeester)
 2. Integratieseminarie — Niet via VPPK
 3. Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow (1e semester)
 4. Jeugdrecht en jeugdhulp — Niet via VPPK
 5. Onderzoeksmethoden I — Cursus 
  • Leden: € 6,10
  • Niet-leden: € 6,25
 6. Psychologische modellen van hulpverlening — Messer, S.B., & Kaslow, N.J. (2020). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Fourth Edition). New York: The Guilford Press. (1e semester)

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Klinische orthopedagogiek — Syllabus (1e semester)
 2. Klinische psychiatrie en neurologie — Niet via VPPK
 3. Klinisch-psychologische vaardigheden en diagnostiek — Niet via VPPK
 4. Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische diagnostiek — Niet via VPPK
 5. Theoretische orthopedagogiek — Ruijssenaars, A.J.J.M., van den Bergh, P.M., van Drenth, J.M.L. (2012). Orthopedagogiek: ontwikkelingen, theorieën en modellen. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.
  • Leden: € 29,1
  • Niet-leden: € 31,9
 6. Theoretische orthopedagogiek — Van Der Ploeg, J.D. (2006). Kopstukken van de Orthopedagogiek. Rotterdam: Lemniscaat.
  • Leden: € 25,1
  • Niet-leden: € 27,5
 7. Theoretische orthopedagogiek — Vandevelde, S., Naert, J., De Schauwer, E., Meulewaeter, F., Van Hove, G., De Clercq, L., & Vanderplasschen, W. (Eds.). (2017). De integratief-holistische orthopedagogiek van Professor Eric Broekaert. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.
  • Leden: € 23,35
  • Niet-leden: € 25,6

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Cultuur en educatie — Syllabus (1e semeester)
 2. Integratieseminarie — Niet via VPPK
 3. Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow (1e semester)
 4. Jeugdrecht en jeugdhulp — Niet via VPPK
 5. Onderzoeksmethoden I — Cursus 
  • Leden: € 6,10
  • Niet-leden: € 6,25
 6. Psychologische modellen van hulpverlening — Messer, S.B., & Kaslow, N.J. (2020). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Fourth Edition). New York: The Guilford Press. (1e semester)

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Curriculumtheorie en -praktijk — Niet via VPPK
 2. Didactische werkvormen — Niet via VPPK
 3. Onderwijskundig ontwerpen — McKenney, S. Reeves, T. (2018). Conducting educational design research: What, why how. London: Routledge.
  • Leden: € 33
  • Niet-leden: € 36,9
 4. Taal in kleuter- en lager onderwijs — Niet via VPPK

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Cultuur en educatie — Syllabus (1e semeester)
 2. Integratieseminarie — Niet via VPPK
 3. Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow (1e semester)
 4. Jeugdrecht en jeugdhulp — Niet via VPPK
 5. Onderzoeksmethoden I — Cursus 
  • Leden: € 6,10
  • Niet-leden: € 6,25
 6. Psychologische modellen van hulpverlening — Messer, S.B., & Kaslow, N.J. (2020). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Fourth Edition). New York: The Guilford Press. (1e semester)

 AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Sociaal werk op de eerste lijn — Niet via VPPK
 2. Internationaal sociaal werk — Niet via VPPK
 3. Sociaal-werktheorieën— Niet via VPPK
 4. Sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw — Niet via VPPK