Skip to content Skip to footer

Boeken- & cursuslijst [BACHELOR PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN]

BOEKEN- EN CURSUSLIJST

LEGENDE:

Groen = AANWEZIG op de verkoop
Rood = AFWEZIG/WACHTEN OP LEVERING
Zwart = wordt NIET verkocht via VPPK OF verkocht in het EERSTE SEMESTER
Pno = prijs nog onbekend

Blauw = verkocht in het TWEEDE SEMESTER

Gemeenschappelijke Bachelor Pedagogische Wetenschappen

 1. Antropologie — Inleiding tot de Antropologie,  Hugo De Block
 2. Onderwijskunde — Valcke, M. (2018). Van leren tot instructie: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press/Lannoo. (PAKKET)
  • Leden: 93 euro
  • Niet-leden: 99,95 euro
 3. Onderwijskunde: praktijk, onderzoek en beleid — Onderwijsbeleid in Vlaanderen (Acco; uitgave 2023)
  • Leden: 39,8 euro
  • Niet-leden: 46 euro
 4. Orthopedagogiek en Disability Studies — De Pauw, S., Claes, C., Vandevelde, S., De Schauwer, E., & Vanderplasschen, W. (2022). Orthopedagogiek als handelingswetenschap. Uitgeverij Owl Press: Gent.
  • Leden: 44,2 euro
  • Niet-leden: 45 euro
 5. Orthopedagogiek: praktijk, onderzoek en beleid — Vanderplasschen, W., Vandevelde, S., Van Damme, L., Claes, C., & De Pauw, S. (2017). Orthopedagogische werkvelden in beweging. Recente evoluties en veranderingen in Vlaanderen. Antwerpen: Garant.
  • Leden: 35,6 euro
  • Niet-leden: 38,1 euro
 6. Pedagogische basisbegrippen en contexten — De Wilde, L., Vandenbroeck, M. & Vanobbergen, B. (2023). Een beeld van een kind. Inleiding in de pedagogiek.
  • Leden: 44,4 euro
  • Niet-leden: 45 euro
 7. Psychologie —Brysbaert, M. (2018). Psychologie Ltd edition. Gent: Owl Press.
  • Leden: 63 euro
  • Niet-leden: 66 euro
 8. Sociale agogiek — Niet via VPPK
 9. Sociale agogiek: praktijk, onderzoek en beleid — Niet via VPPK
 10. Sociologie — Bracke, Piet, Van de Putte, Bart, Van Houtte, Mieke en Vermeersch, Hans (2018). Sociologie. Een hedendaagse inleiding. Gent: Academia Press.
  • Leden: 34,1 euro
  • Niet-leden: 35,99 euro
 11. Statistiek I — Jan De Neve. Redeneren met data
  • Leden: 31,8 euro
  • Niet-leden: 34,5 euro
 1. Comparatieve en internationale pedagogiek — Niet via VPPK
 2. Diversiteit en inclusie — Niet via VPPK
 3. Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Schellaert, R. (2020). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim in de welzijnssector (5de druk). Antwerpen: Intersentia
  • Leden: 33,5 euro
  • Niet-leden: 35 euro
 4. Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Syllabus: Vanderplasschen, W. (2020). Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen. Leuven: Acco
  • Leden: 15,8 euro
  • Niet-leden: 17,2 euro
 5. Fysiologie — Derave, W. (2022). Fysiologie: van molecule tot gedrag. Pearson Custom Publishing.
  • Leden: 47,5 euro
  • Niet-leden: 52,3 euro
 6. Historische pedagogiek — Niet via VPPK
 7. Interculturele pedagogiek — Hier en ginder. Hoe jonge vluchtelingen ondersteunen. Ilse Derluyn
  • Leden: 25 euro
  • Niet-leden: 25,95 euro
 8. Klinische praktijken en onderzoek — De Belie, E., Van Hove, G. (2004). Ouderschap onder druk. Ouders en hun kind met een verstandelijke beperking. Uitgeverij Garant: Antwerpen.
 9. Ontwikkelingspsychologie — Syllabus
  • Leden: 26 euro
  • Niet-leden: 28 euro
 10. Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen – De Staat van het kind, Het kind van de Staat. Uitgegeven bij Gompel&Svacina
 11. Statistiek II — Niet via VPPK
 12. Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek — Smeyers, P. in samenwerking met S. Ramaekers, R. van Goor, & B. Vanobbergen.(Red.). Inleiding in de pedagogiek. Deel 2. Grondslagen en stromingen. Amsterdam: Boom (2016).

3de Bachelor Pedagogische Wetenschappen

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Cultuur en educatie — Syllabus
  • leden: 9,8 euro
  • Niet leden: 10,2 euro
 2. Integratieseminarie — Niet via VPPK
 3. Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow
  • Leden: 46 euro
  • Niet-leden: 51 euro
 4. Jeugdrecht en jeugdhulp — Niet via VPPK
 5. Onderzoeksmethoden I — Cursus
 6. Psychologische modellen van hulpverlening — Messer, S.B., & Kaslow, N.J. (2020). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Fourth Edition). New York: The Guilford Press.
  • Leden: 34 euro
  • Niet-leden: 37 euro

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Klinische orthopedagogiek — Syllabus
  • Leden: 20,7 euro
  • Niet-leden: 21 euro
 2. Klinische psychiatrie en neurologie — Niet via VPPK
 3. Klinisch-psychologische vaardigheden en diagnostiek — Niet via VPPK
 4. Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische diagnostiek — Niet via VPPK
 5. Theoretische orthopedagogiek — Ruijssenaars, W., van den Bergh, P., Ghesquière, P., Knorth, E., Knot-Dickscheit, J. & Vandevelde, S. (2022). Inleiding in de Orthopedagogiek. Antwerpen, ’s Hertogenbosch: Gompel&Svacina
  • Leden: 34,5 euro
  • Niet-leden: 35 euro
 6. Theoretische orthopedagogiek — Van Der Ploeg, J.D. (2006). Kopstukken van de Orthopedagogiek. Rotterdam: Lemniscaat.
  • Leden: 25,1 euro
  • Niet-leden: 27,5 euro
 7. Theoretische orthopedagogiek — Vandevelde, S., Naert, J., De Schauwer, E., Meulewaeter, F., Van Hove, G., De Clercq, L., & Vanderplasschen, W. (Eds.). (2017). De integratief-holistische orthopedagogiek van Professor Eric Broekaert. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.
  • Leden: 23,3 euro
  • Niet-leden: 25,6 euro

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Cultuur en educatie — Syllabus
  • Leden: 9,8 euro
  • Niet-leden: 10,2 euro
 2. Integratieseminarie — Niet via VPPK
 3. Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow
  • Leden: 46 euro
  • Niet-leden: 51 euro
 4. Jeugdrecht en jeugdhulp — Niet via VPPK
 5. Onderzoeksmethoden I — Cursus
 6. Psychologische modellen van hulpverlening — Messer, S.B., & Kaslow, N.J. (2020). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Fourth Edition). New York: The Guilford Press.
  • Leden: 34 euro
  • Niet-leden: 37 euro

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Curriculumtheorie en -praktijk — Niet via VPPK
 2. Didactische werkvormen — Niet via VPPK
 3. Onderwijskundig ontwerpen — McKenney, S. Reeves, T. (2018). Conducting educational design research: What, why how. London: Routledge.
  • Leden: 34 euro
  • Niet-leden: 37 euro
 4. Taal in kleuter- en lager onderwijs — Niet via VPPK

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Cultuur en educatie — Syllabus
  • Leden: 9,8 euro
  • Niet-leden: 10,2 euro
 2. Integratieseminarie — Niet via VPPK
 3. Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow
  • Leden: 46 euro
  • Niet-leden: 51 euro
 4. Jeugdrecht en jeugdhulp — Niet via VPPK
 5. Onderzoeksmethoden I — Cursus
 6. Psychologische modellen van hulpverlening — Messer, S.B., & Kaslow, N.J. (2020). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Fourth Edition). New York: The Guilford Press.
  • Leden: 34 euro
  • Niet-leden: 37 euro

 AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Internationaal sociaal werk — Niet via VPPK
 2. Sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw — Niet via VPPK
 3. Sociaal werk op de eerste lijn — Niet via VPPK
 4. Sociaal-werktheorieën— Niet via VPPK