Skip to content Skip to footer

BOEKEN- EN CURSUSLIJST

Educatieve Master Pedagogische Wetenschappen

LEGENDE:

Groen = AANWEZIG op de verkoop
Rood = AFWEZIG/WACHTEN OP LEVERING
Zwart = wordt NIET verkocht via VPPK OF verkocht in het EERSTE SEMESTER
Pno = prijs nog onbekend

Blauw = verkocht in het TWEEDE SEMESTER

COMPONENT DOMEIN

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Disability studies — Niet via VPPK
 2. Gezinspedagogiek — Het gezin is dood, leve het gezin, uitgegeven bij Gompel&Svacina
  • Leden: € 28,5
  • Niet-leden: € 29
 3. Leeromgevingen voor volwassenen — Niet via VPPK
 4. Onderwijstechnologie — Niet via VPPK
 5. Onderzoeksmethoden II — Niet via VPPK
 6. Opleidingsdidactiek — Niet via VPPK
 7. Zorg, coaching en begeleiding in het onderwijs — Niet via VPPK

KEUZEOPLEIDNGSONDERDELEN

 1. Cultuurstudies — Niet via VPPK
 2. Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden — Vanderplasschen, W., Rowaert, S., & Claes, L. (2020). Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden. Gent: Academia Press. (1e semester)
 3. Sociaal werk en sociaal beleid — Niet via VPPK
 4. Onderwijskundige werkvelden — Niet via VPPK

COMPONENT LERAAR

PROGRAMMALIJN VAKDIDACTIEK

 1. Vakdidactiek gedragswetenschappen — Niet via VPPK

COMPONENT DOMEIN

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Cultuur, media en educatie — Niet via VPPK
 2. Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — D’Oosterlinck. F., Soenen, B., Spriet, E., Sel, K. (2016). Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties. (1e semester)
 3. Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — Long, N., Wood, M., Fescer, F. (2003) Life Space Crisis Intervention. Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties. Heverlee-Leuven: Uitgeverij Lannoo. (1e semester)
 4. Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — Syllabus (1e semester)

KEUZEOPLEIDNGSONDERDELEN

 1. Motivatiepsychologie — Niet via VPPK
 2. Middelenmisbruik: preventie en behandeling — Vanderplasschen, W. Vander Laenen, F. (2017). Naar een herstelondersteunende verslavingszorg.
  • Leden: € 33,3
  • Niet-leden: € 37,15 
 3. Middelenmisbruik: preventie en behandeling — Syllabus: ‘Handleiding Addiction Severity Index’, ACCO (Syllabus) 
  • Leden: € 8,85
  • Niet-leden: € 9
 4. Vakdidactiek PAV-maatschappelijke vorming — Niet via VPPK
 5. Sociaal-ruimtelijk sociaal werk— Niet via VPPK

COMPONENT LERAAR
PROGRAMMALIJN THEORETISCHE VORMING

 1. De leraar binnen school en maatschappij — Valcke, M. & Standaert, R. (2020). Onderwijsbeleid in Vlaanderen. Leuven/Den Haag: Acco. (1e semester)
 2. Klasmanagement en reflectie — Valcke M. & De Craene B. – Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press (2020).
  • Leden: € 37,8
  • Niet-leden: € 39,99
 3. Psychologie van de adolescentie — Niet via VPPK

PROGRAMMALIJN VAKDIDACTIEK

 1. Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen — Niet via VPPK

PROGRAMMALIJN THEORETISCHE VORMING

 1. De leraar binnen school en maatschappij — Valcke, M. & Standaert, R. (2020). Onderwijsbeleid in Vlaanderen. Leuven/Den Haag: Acco. (1e semester)
 2. Krachtige leeromgevingen — Valcke, M. (2019). Krachtige leeromgevingen. Gent: Academia Press. (1e semester)
 3. Klasmanagement en reflectie — Valcke M. & De Craene B. – Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press (2020).
  • Leden: € 37,8
  • Niet-leden: € 39,99
 4. Psychologie van de adolescentie — Niet via VPPK

PROGRAMMALIJN VAKDIDACTIEK

 1. Vakdidactiek gedragswetenschappen — Niet via VPPK
 2. Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen — Niet via VPPK
KEUZERUIMTE
 1. Assessment ontwikkelingsstoornissen — Niet via VPPK
 2. Bewegen en sport: nu en later — Niet via VPPK
 3. Cultuur, media en educatie — Niet via VPPK
 4. Educatieve interactie en communicatie André Mottart, Dieter Verstraete, Carl Boel. Beter communiceren – Een praktische gids voor academische en professionele communicatie (1e semester)
 5. Inleiding in de Vlaamse gebarentaal Myriam Vermeerbergen, Grammaticale aspecten van de Vlaams-Belgische Gebarentaal, Gent: Fevlado-Diversus, 1998 (1e semester)
 6. Leerpsychologie —De Houwer, J., & Hughes, S. (2020). Leerspsychologie: Een inleiding vanuit een functioneel-cognitief perspectief. Academia Press. (Syllabus)
  • Leden: € 13,80
  • Niet-leden: € 14
 7. Leerstoornissen — Niet via VPPK
 8. Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext — D. Wyffels, W. Poppelmonde, Klassevol filosoferen. Handboek voor leerkrachten. Mechelen, Plantyn.
  • Leden: € 23,15
  • Niet-leden: € 23,15
 9. Motivatiepsychologie — Niet via VPPK
 10. Onderwijssociologie — Bram Eidhof, Mieke Van Houtte & Marc Vermeulen (Red.) Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2016.
  • Leden: € 34,9
  • Niet-leden: € 38
 11. Theorie en praktijk van content and language integrated learning — Niet via VPPK
 12. Taalvaardigheid voor content and language integrated learning: Duits — Niet via VPPK
 13. Taalvaardigheid voor content and language integrated learning: Engels — Niet via VPPK
 14. Taalvaardigheid voor content and language integrated learning: Frans — Niet via VPPK
 15. Taalvaardigheid voor content and language integrated learning: Nederlands — Niet via VPPK
 16. Vakdidactiek PAV-maatschappelijke vorming, met inbegrip van stage — Niet via VPPK