Skip to content Skip to footer

Boeken- & cursuslijst [EDUCATIEVE MASTER PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN]

BOEKEN- EN CURSUSLIJST

Educatieve Master Pedagogische Wetenschappen

LEGENDE:

Groen = AANWEZIG op de verkoop
Rood = AFWEZIG/WACHTEN OP LEVERING
Zwart = wordt NIET verkocht via VPPK OF verkocht in het EERSTE SEMESTER
Pno = prijs nog onbekend

Blauw = verkocht in het TWEEDE SEMESTER

COMPONENT DOMEIN

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Disability studies — Niet via VPPK
 2. Gezinspedagogiek — Het gezin is dood, leve het gezin, uitgegeven bij Gompel&Svacina
  • Leden: 29,5 euro
  • Niet-leden: 29,9 euro
 3. Leeromgevingen voor volwassenen — Niet via VPPK
 4. Onderwijstechnologie — Niet via VPPK
 5. Onderzoeksmethoden II — Niet via VPPK
 6. Opleidingsdidactiek — Niet via VPPK
 7. Zorg, coaching en begeleiding in het onderwijs — Niet via VPPK

KEUZEOPLEIDNGSONDERDELEN

 1. Cultuurstudies — Niet via VPPK
 2. Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden — Vanderplasschen, W., Rowaert, S., & Claes, L. (2020). Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden. Gent: Academia Press. (Syllabus)
  • Leden: 24 euro
  • Niet-leden: 24,5 euro
 3. Sociaal werk en sociaal beleid — Niet via VPPK
 4. Onderwijskundige werkvelden — Niet via VPPK

COMPONENT LERAAR

PROGRAMMALIJN VAKDIDACTIEK

 1. Vakdidactiek gedragswetenschappen — Niet via VPPK

STAGE

 1. Stage A: gedragswetenschappen — Handboek: Rode Kruis Vlaanderen: Eerste hulp voor leerkrachten
  • Leden: 13 euro
  • Niet-leden14,2 euro

COMPONENT DOMEIN

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Cultuur, media en educatie — Niet via VPPK
 2. Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — D’Oosterlinck. F., Soenen, B., Spriet, E., Sel, K. (2016). Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties.
  • Leden: 23,4 euro
  • Niet-leden: 25,99 euro
 3. Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties (nieuwe editie) Life Space Crisis Intervention N.J. Long M.M. Wood F.A. Fecser Signe Whitson
  • Leden: 40,50 euro
  • Niet-leden: 44 euro
 4. Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — Syllabus
  • Leden: 33 euro
  • Niet-leden: 33,5 euro

KEUZEOPLEIDNGSONDERDELEN

 1. Middelenmisbruik: preventie en behandeling — Vanderplasschen, W. Vander Laenen, F. (2017). Naar een herstelondersteunende verslavingszorg.
  • Leden: 40,2 euro
  • Niet-leden: 46 euro
 2. Middelenmisbruik: preventie en behandeling — Syllabus: ‘Handleiding European Addiction Severity Index’, ACCO 
  • Leden: 9,4 euro
  • Niet-leden: 10,1 euro
 3. Motivatiepsychologie — Niet via VPPK
 4. Sociaal-ruimtelijk sociaal werk— Niet via VPPK
 5. Vakdidactiek PAV-maatschappelijke vorming — Niet via VPPK

COMPONENT LERAAR
PROGRAMMALIJN THEORETISCHE VORMING

 1. De leraar binnen school en maatschappij — Valcke, M. & Standaert, R. (2023). Onderwijsbeleid in Vlaanderen. Leuven/Den Haag: Acco.
  • Leden: 39,8 euro
  • Niet-leden: 46 euro
 2. Klasmanagement en reflectie — Valcke M. & De Craene B. – Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press (2020).
  • Leden: 37 euro
  • Niet-leden: 39,99 euro
 3. Psychologie van de adolescentie — Niet via VPPK

PROGRAMMALIJN VAKDIDACTIEK

 1. Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen — Niet via VPPK

PROGRAMMALIJN THEORETISCHE VORMING

 1. De leraar binnen school en maatschappij — Valcke, M. & Standaert, R. (2023). Onderwijsbeleid in Vlaanderen. Leuven/Den Haag: Acco.
  • Leden: 39,8 euro
  • Niet-leden: 46 euro
 2. Valcke, M. (2023). Krachtig voor de klas. Je onderwijs succesvol afstemmen op diverse groepen. Gent: OWL Borgerhoff-Lamberigts.
  • Leden: 44 euro
  • Niet-leden: 45 euro
 3. Klasmanagement en reflectie — Valcke M. & De Craene B. – Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press (2020).
  • Leden: 37 euro
  • Niet-leden: 39,99 euro
 4. Psychologie van de adolescentie — Niet via VPPK

PROGRAMMALIJN VAKDIDACTIEK

 1. Vakdidactiek gedragswetenschappen — Niet via VPPK
 2. Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen — Niet via VPPK

STAGE

 1. Stage A: gedragswetenschappen — Handboek: Rode Kruis Vlaanderen: Eerste hulp voor leerkrachten
  • Leden: 13 euro
  • Niet-leden: 14,2 euro
 2. Stage B: psychologie en pedagogische wetenschappen — Niet via VPPK
 3. Stage C: psychologie en pedagogische wetenschappen — Niet via VPPK
KEUZERUIMTE
 1. Assessment ontwikkelingsstoornissen — Niet via VPPK
 2. Bewegen en sport: nu en later — Niet via VPPK
 3. Cultuur, media en educatie — Niet via VPPK
 4. Educatieve interactie en communicatie Niet via VPPK
 5. Inleiding in de Vlaamse gebarentaal Myriam Vermeerbergen, Grammaticale aspecten van de Vlaams-Belgische Gebarentaal, Gent: Fevlado-Diversus, 1998
 6. Leerpsychologie —De Houwer, J., & Hughes, S. (2020). Leerspsychologie: Een inleiding vanuit een functioneel-cognitief perspectief. Academia Press. (Syllabus)
  • Leden: 16,8 euro
  • Niet-leden: 17 euro
 7. Leerstoornissen — Niet via VPPK
 8. Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext — Syllabus: verwondering en twijfel vertalen zich in vragen.
 9. Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext — D. Wyffels, W. Poppelmonde, Klassevol filosoferen. Handboek voor leerkrachten. Mechelen, Plantyn.
 10. Motivatiepsychologie — Niet via VPPK
 11. Onderwijssociologie — Bram Eidhof, Mieke Van Houtte & Marc Vermeulen (Red.) Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2016.
  • Leden: 34,9 euro
  • Niet-leden: 38 euro
 12. Theorie en praktijk van content and language integrated learning — Niet via VPPK
 13. Taalvaardigheid voor content and language integrated learning: Duits — Niet via VPPK
 14. Taalvaardigheid voor content and language integrated learning: Engels — Niet via VPPK
 15. Taalvaardigheid voor content and language integrated learning: Frans — Niet via VPPK
 16. Taalvaardigheid voor content and language integrated learning: Nederlands — Niet via VPPK
 17. Vakdidactiek maatschappijwetenschappen — Niet via VPPK
 18. Vakdidactiek PAV-maatschappelijke vorming, met inbegrip van stage — Niet via VPPK