Skip to content Skip to footer

Boeken- & cursuslijst [EDUCATIEVE MASTER PSYCHOLOGIE]

BOEKEN- EN CURSUSLIJST

Educatieve Master Psychologie

LEGENDE:

Groen = AANWEZIG op de verkoop
Rood = AFWEZIG/WACHTEN OP LEVERING
Zwart = wordt NIET verkocht via VPPK OF verkocht in het EERSTE SEMESTER
Pno = prijs nog onbekend

Blauw = verkocht in het TWEEDE SEMESTER

COMPONENT DOMEIN

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Advances in psycholinguistics — Niet via VPPK
 2. Assessment cognitieve en leerprocessen — Vanden Bogaerde, A., Stas, P., Hoorelbeke, K., & Koster, E.H.W. (2022). Cognitieve gedragstherapie: Verandering op maat. Leuven: Acco Uitgevers
  • Leden: 32 euro
  • Niet-leden: 37 euro
 3. Assessment ontwikkelingsstoornissen — Niet via VPPK
 4. Eerste lijn hulpverlening voor kinderen: setting en methodiek — Niet via VPPK
 5. Eerste lijn: kortdurende interventie en bemiddeling — Niet via VPPK
 6. Introduction to psycholinguistics — Niet via VPPK
 7. Ontwikkeling van coaching- en trainingsvaardigheden — Niet via VPPK
 8. Toegepaste data-analyse — Niet via VPPK
 9. Topics in experimental psychology — Niet via VPPK

COMPONENT LERAAR

PROGRAMMALIJN THEORETISCHE VORMING

 1. De leraar binnen school en maatschappij — Valcke, M. & Standaert, R. (2023). Onderwijsbeleid in Vlaanderen. Leuven/Den Haag: Acco.
  • Leden: 39,8 euro
  • Niet-leden: 46 euro
 2. Klasmanagement en reflectie — Valcke M. & De Craene B., Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press (2019)
  • Leden: 37 euro
  • Niet-leden: 39,99 euro

PROGRAMMALIJN VAKDIDACTIEK

 1. Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen — Niet via VPPK

STAGE

 1. Stage A: gedragswetenschappen — Handboek: Rode Kruis Vlaanderen: Eerste hulp voor leerkrachten
  • Leden: 13 euro
  • Niet-leden: 14,2 euro

KEUZERUIMTE

 1. Theorie en praktijk van content and language integrated learning — Niet via VPPK

COMPONENT DOMEIN

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Genderstudies en seksuologie — Niet via VPPK
 2. Individugerichte methoden en technieken voor gedragsverandering — Niet via VPPK
 3. Interventie ontwikkelingsstoornissen — Niet via VPPK
 4. Loopbaanplanning en -ontwikkeling — Praktijkgericht handboek: inkson, Dries arnold (2015) Understanding careers.
  • Leden: 48,3 euro
  • Niet-leden: 51,2 euro
 5. Motivatiepsychologie — Niet via VPPK

COMPONENT LERAAR

KEUZERUIMTE

 1. Bewegen en sport: nu en later — Niet via VPPK
 2. Cultuur, media en educatie — Niet via VPPK
 3. Educatieve interactie en communicatie – Niet via VPPK
 4. Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext — Niet via VPPK
 5. Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext — Syllabus: verwondering en twijfel vertalen zich in vragen
 6. Taalvaardigheid voor content and language integrated learning: Duits — Niet via VPPK
 7. Taalvaardigheid voor content and language integrated learning: Engels — Niet via VPPK
 8. Taalvaardigheid voor content and language integrated learning: Frans — Niet via VPPK
 9. Taalvaardigheid voor content and language integrated learning: Nederlands — Niet via VPPK
 10. Vakdidactiek PAV-maatschappelijke vorming, met inbegrip van stage — Niet via VPPK

PROGRAMMALIJN THEORETISCHE VORMING

 1. De leraar binnen school en maatschappij — Valcke, M. & Standaert, R. (2023). Onderwijsbeleid in Vlaanderen. Leuven/Den Haag: Acco.
  • Leden: 39,8 euro
  • Niet-leden: 46 euro
 2. Krachtige leeromgevingen — Valcke, M. (2023). Krachtig voor de klas. Je onderwijs succesvol afstemmen op diverse groepen. Gent: OWL Borgerhoff-Lamberigts.
  • Leden: 44 euro
  • Niet-leden: 45 euro
 3. Klasmanagement en reflectie — Valcke M. & De Craene B. – Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press (2020).
  • Leden: 37 euro
  • Niet-leden: 39,99 euro

PROGRAMMALIJN VAKDIDACTIEK

 1. Vakdidactiek gedragswetenschappen — Niet via VPPK
 2. Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen — Niet via VPPK

STAGE

 1. Stage A: gedragswetenschappen — Handboek: Rode Kruis Vlaanderen: Eerste hulp voor leerkrachten
  • Leden: 13 euro
  • Niet-leden: 14,2 euro
 2. Stage B: psychologie en pedagogische wetenschappen — Niet via VPPK
 3. Stage C: psychologie en pedagogische wetenschappen — Niet via VPPK
KEUZERUIMTE
 1. Assessment ontwikkelingsstoornissen — Niet via VPPK
 2. Bewegen en sport: nu en later — Niet via VPPK
 3. Cultuur, media en educatie — Niet via VPPK
 4. Educatieve interactie en communicatie — Niet via VPPK
 5. Inleiding in de Vlaamse gebarentaal — Myriam Vermeerbergen, Grammaticale aspecten van de Vlaams-Belgische Gebarentaal, Gent: Fevlado-Diversus, 1998
 6. Leerpsychologie —De Houwer, J., & Hughes, S. (2020). Leerspsychologie: Een inleiding vanuit een functioneel-cognitief perspectief. Academia Press. (Syllabus)
 7. Leerstoornissen — Niet via VPPK
 8. Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext — Niet via VPPK
 9. Motivatiepsychologie — Niet via VPPK
 10. Onderwijssociologie — Bram Eidhof, Mieke Van Houtte & Marc Vermeulen (Red.) Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2016.
  • Leden: 34,9 euro
  • Niet-leden: 38 euro
 11. Theorie en praktijk van content and language integrated learning — Niet via VPPK
 12. Taalvaardigheid voor content and language integrated learning: Duits — Niet via VPPK
 13. Taalvaardigheid voor content and language integrated learning: Engels — Niet via VPPK
 14. Taalvaardigheid voor content and language integrated learning: Frans — Niet via VPPK
 15. Taalvaardigheid voor content and language integrated learning: Nederlands — Niet via VPPK
 16. Vakdidactiek PAV-maatschappelijke vorming, met inbegrip van stage — Niet via VPPK