Skip to content Skip to footer

Boeken- en cursuslijst

LEGENDE:

Groen = AANWEZIG op de verkoop
Rood = AFWEZIG/WACHTEN OP LEVERING
Zwart = wordt NIET verkocht via VPPK OF verkocht in het EERST SEMESTER
Pno = prijs nog onbekend

Blauw = verkocht in het TWEEDE SEMESTER

1ste master Pedagogische Wetenschappen

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Onderzoeksmethoden II — Niet via VPPK
 2. Sociale pedagogiek — Niet via VPPK
 3. Gezinspedagogiek — Het gezin is dood, leve het gezin. Uitgegeven bij Gompel&Svacina
  • Leden: € 28,5
  • Niet-leden: € 29

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Disability studies — Niet via VPPK
 2. Leerstoornissen — Niet via VPPK
 3. Middelenmisbruik: preventie en behandeling — Syllabus: ‘Handleiding Addiction Severity Index’, ACCO (Syllabus) 
  • Leden: € 8,85
  • Niet-leden: € 9
 4. Middelenmisbruik: preventie en behandeling — Vanderplasschen, W. & Vander Laenen, F. (2017). Naar een herstelondersteunende verslavingszorg. Leuven: Acco.
  • Leden: € 33,3
  • Niet-leden: € 37,15
 5. Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische interventies — Niet via VPPK
 6. Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — D’Oosterlinck. F., Soenen, B., Spriet, E., & Sel, K. (2016). Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties. Leuven: LannooCampus. (1e semester)
 7. Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — Long, N., Wood, M., & Fescer, F. (2003) Life Space Crisis Intervention. Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties. Heverlee-Leuven: Uitgeverij Lannoo. (1e semester)
 8. Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — Syllabus (1e semester)
 9. Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden — Syllabus: Vanderplasschen, W., Rowaert, S., & Claes, L. (2020). Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden. Gent: Academia Press. (1e semester)
 10. Psychoanalytisch en ontwikkelingsgericht werken met kinderen, jongeren en gezinnen — Niet via VPPK

KEUZOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Management van de sociale profit sector — Niet via VPPK
 2. Pedagogisch handelen in justitiële en forensische context — Syllabus 
  • Leden: € 19,70
  • Niet-leden: € 20
 3. Sociaal-ruimtelijk sociaal werk — Niet via VPPK

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Onderzoeksmethoden II — Niet via VPPK
 2. Sociale pedagogiek — Niet via VPPK
 3. Gezinspedagogiek — Het gezin is dood, leve het gezin. Uitgegeven bij Gompel&Svacina
  • Leden: € 28,5
  • Niet-leden: € 29

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Zorg, coaching en begeleiding in het onderwijs — Niet via VPPK
 2. Onderwijsinnovatie — Niet via VPPK
 3. Onderwijstechnologie — Niet via VPPK
 4. Hoger onderwijs: onderzoek en ontwikkeling — Niet via VPPK
 5. Opleidingsdidactiek — Niet via VPPK
 6. Cultuurstudies — Niet via VPPK

KEUZOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Management van de sociale profit sector — Niet via VPPK
 2. Pedagogisch handelen in justitiële en forensische context — Syllabus 
  • Leden: € 19,70
  • Niet-leden: € 20
 3. Sociaal-ruimtelijk sociaal werk — Niet via VPPK
 
2de master pedagogische wetenschappen
 1. Orthopedagogische coaching en consultatie — Niet via VPPK
 2. Orthopedagogische synthese — Broekaert, E. (2009). Naar een integratieve handelingsorthopedagogiek. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.
  • Leden: € 9,2
  • Niet-leden: € 10 
 1. Leeromgevingen voor volwassenen — Niet via VPPK
 2. Onderwijseffectiviteit — Niet via VPPK
 3. Schoolbeleid en schoolontwikkeling — Niet via VPPK
 4. Onderwijskundige werkvelden — Niet via VPPK