Skip to content Skip to footer

Boeken- & cursuslijst [MASTER PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN]

Boeken- en cursuslijst

LEGENDE:

Groen = AANWEZIG op de verkoop
Rood = AFWEZIG/WACHTEN OP LEVERING
Zwart = wordt NIET verkocht via VPPK OF verkocht in het EERSTE SEMESTER
Pno = prijs nog onbekend

Blauw = verkocht in het TWEEDE SEMESTER

1ste master Pedagogische Wetenschappen

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Gezinspedagogiek — Het gezin is dood, leve het gezin. Uitgegeven bij Gompel&Svacina
 2. Onderzoeksmethoden II — Niet via VPPK
 3. Sociale pedagogiek — Niet via VPPK

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Disability studies — Niet via VPPK
 2. Leerstoornissen — Niet via VPPK
 3. Middelenmisbruik: preventie en behandeling — Syllabus: ‘Handleiding European Addiction Severity Index’, ACCO
 4. Middelenmisbruik: preventie en behandeling — Vanderplasschen, W. & Vander Laenen, F. (2017). Naar een herstelondersteunende verslavingszorg. Leuven: Acco.
  • Leden: 40,2 euro
  • Niet-leden: 46 euro
 5. Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische interventies — Niet via VPPK
 6. Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — D’Oosterlinck. F., Soenen, B., Spriet, E., & Sel, K. (2016). Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties. Leuven: LannooCampus.
  • Leden: 23,4 euro
  • Niet-leden: 25,99 euro
 7. Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties (nieuwe editie) Life Space Crisis Intervention N.J. Long M.M. Wood F.A. Fecser Signe Whitson
  • Leden: 40,50 euro
  • Niet-leden: 44 euro
 8. Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — Syllabus
  • Leden: 33 euro
  • Niet-leden: 33,5 euro
 9. Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden — Syllabus: Vanderplasschen, W., Rowaert, S., & Claes, L. (2020). Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden. Gent: Academia Press.
  • Leden: 24 euro
  • Niet-leden: 24,5 euro
 10. Psychoanalytisch en ontwikkelingsgericht werken met kinderen, jongeren en gezinnen — Niet via VPPK

KEUZOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Management van de sociale profit sector — Niet via VPPK
 2. Pedagogisch handelen in justitiële en forensische context — Syllabus 
 3. Sociaal-ruimtelijk sociaal werk — Niet via VPPK

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Gezinspedagogiek — Het gezin is dood, leve het gezin. Uitgegeven bij Gompel&Svacina
 2. Onderzoeksmethoden II — Niet via VPPK
 3. Sociale pedagogiek — Niet via VPPK

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Cultuurstudies — Niet via VPPK
 2. Hoger onderwijs: onderzoek en ontwikkeling — Niet via VPPK
 3. Onderwijsinnovatie — Niet via VPPK
 4. Onderwijstechnologie — Niet via VPPK
 5. Opleidingsdidactiek — Niet via VPPK
 6. Zorg, coaching en begeleiding in het onderwijs — Niet via VPPK

KEUZOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Management van de sociale profit sector — Niet via VPPK
 2. Pedagogisch handelen in justitiële en forensische context — Syllabus
 3. Sociaal-ruimtelijk sociaal werk — Niet via VPPK
2de master pedagogische wetenschappen
 1. Orthopedagogische coaching en consultatie — Niet via VPPK
 2. Orthopedagogische synthese — Broekaert, E. (2009). Naar een integratieve handelingsorthopedagogiek. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.
  • Leden: 9,2 euro
  • Niet-leden: 10 euro
 1. Leeromgevingen voor volwassenen — Niet via VPPK
 2. Onderwijseffectiviteit — Niet via VPPK
 3. Onderwijskundige werkvelden — Niet via VPPK
 4. Schoolbeleid en schoolontwikkeling — Niet via VPPK