Skip to content Skip to footer

Boeken- en cursuslijst

Schakelprogramma's

LEGENDE:

Groen = AANWEZIG op de verkoop
Rood = AFWEZIG/WACHTEN OP LEVERING
Zwart = wordt NIET verkocht via VPPK OF verkocht in het tweede semester
Pno = prijs nog onbekend

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Leerpsychologie — Cursus
 2. Methoden in de psychologie – Cursus
 3. Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th edition). Cambridge University Press
  • Leden: € 48
  • Niet-leden: € 53,10
 4. Psychologische functieleer II — De Psychologie van Denken en Doen: Van hersencel tot hogere cognitie (1e editie), Durk Talsma, OWL Press
  • Leden: € 54,10
  • Niet-leden: € 55,00
 5. Sociale cognitie en groepsprocessen — cursus
  • Leden: € 5,00
  • Niet-leden: € 5,50
 6. Sociale cognitie en groepsprocessen — Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press
  • Leden: € 56,70
  • Niet-leden: € 60
 7. Statistiek I — cursus
  • Leden: € 5,00
  • Niet-leden: € 5,50
 8. Statistiek II — niet via vppk

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Inleiding klinisch psychologische assessment – Psychodiagnostiek: Het onderzoeksproces in de praktijk van Cilia Witteman, Paul van der Heijden, Laurence Claes
  • Leden: € 25,05
  • Niet-leden: € 27,30
 2. Inleiding klinisch psychologische assessment – Vanheule, S. (2015). Psychodiagnostiek anders bekeken: Kritieken op de DSM – Een pleidooi voor functiegerichte diagnostiek
  • Leden: € 22,40
  • Niet-leden: € 24,99
 3. Interpersoonlijke modellen in de psychologie – niet via VPPK
 4. Modellen in de experimentele psychopathologie – niet via VPPK
 5. Modellen in de ontwikkelingspsychopathologie – Prins, P. Braet, C. (2014). Klinische Ontwikkelingspsychologie.
  • Leden: € 45,80
  • Niet-leden: € 49,90
 6. Modellen in de ontwikkelingspsychopathologie – cursus
  • Leden: € 21,70
  • Niet-leden: € 22,05
 7. Modellen in de psychoanalyse – niet via VPPK

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Eerste lijn: herstelgerichte psychiatrische zorg – niet via VPPK
 2. Eerste lijn: motivatie en zelfregulatie bij gezondheidsproblemen – niet via VPPK
 3. Differentiële Psychologie — De Fruyt, F. (2011). Individual Differences. Pearson Custom Publishing. Customized version of Maltby, J., Day, L., Macaskill, A. (2010). Personality, Individual Differences, and Intelligence. Pearson.
  • Leden: € 25,40
  • Niet-leden: € 28,60
 4. Differentiële Psychologie — syllabus
 5. Ontwikkelingspsychologie — Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn Bacon.
  • Leden: € 63,00
  • Niet-leden: € 71,00
 6. Ontwikkelingspsychologie — syllabus
  • Leden: 20,50
  • Niet-leden: 20,80
 7. Inleiding tot modellen in de klinische psychologie —Lang, G., & Van der Molen, H.T. (2020). Psychologische gespreksvoering
  • Leden: € 36,70
  • Niet-leden: € 39,99
 8. Integratie modellen in de klinische psychologie – niet via VPPK
 9. Levenslooppsychologie – niet via VPPK
 10. Persoonlijkheidspsychologie — Larsen, R., Buss, D., Wismeijer, A. (2017). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill.
 11. Persoonlijkheidspsychologie — syllabus
 12. Psychometrie — niet via VPPK

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Leerpsychologie — Cursus
 2. Methoden in de psychologie – Cursus
 3. Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th edition). Cambridge University Press
  • Leden: € 48
  • Niet-leden: € 53,10
 4. Psychologische functieleer II — De Psychologie van Denken en Doen: Van hersencel tot hogere cognitie (1e editie), Durk Talsma, OWL Press
  • Leden: € 54,10
  • Niet-leden: € 55,00
 5. Sociale cognitie en groepsprocessen — cursus
  • Leden: € 5,00
  • Niet-leden: € 5,50
 6. Sociale cognitie en groepsprocessen — Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press
  • Leden: € 56,70
  • Niet-leden: € 60
 7. Statistiek I — cursus
  • Leden: € 5,00
  • Niet-leden: € 5,50
 8. Statistiek II — niet via vppk

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Digitale leeromgevingen – niet via VPPK
 2. Gedragseconomie — Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam.
  • Leden: € 13,35
  • Niet-leden: € 15,00
 3. Gedragseconomie — cursus
 4. Human resource management— Lievens, F. Handboek Human Resource management: Back to basics.
 5. Psychologische arbeidskenmerken— Peeters, M., De Jonge, J., Taris, T. (2013). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell.
  • Leden: € 35,40
  • Niet-leden: € 39,25
 6. Teams and work motivation in organizations– Robbins, S. P., Judge, T. A. (2018). Organizational behavior (Global 18th ed.). Harlow, UK: Pearson Education
  • Leden: € 70,95
  • Niet-leden: € 79,45
KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN
 1. Assessmenttheorie — Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  • Leden: € 48,70
  • Niet-leden: € 54,30
 2. Cross-cultural Psychology — Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.).
  • Leden: € 50,00
  • Niet-leden: € 55,45
 3. Inleiding bedrijfspsychologie — Woods, S. A., & West, M. A. (2019). The Psychology of Work and Organizations. Cengage Learning EMEA.
 4. Marktonderzoek – niet via VPPK
 5. Ontwikkelingspsychologie — Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn Bacon.
  • Leden: € 63,00
  • Niet-leden: € 71,00
 6. Ontwikkelingspsychologie — syllabus
  • Leden: 20,50
  • Niet-leden: 20,80
 7. Psychometrie — niet via VPPK

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Leerpsychologie — Cursus
 2. Methoden in de psychologie – Cursus
 3. Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th edition). Cambridge University Press
  • Leden: € 48
  • Niet-leden: € 53,10
 4. Psychologische functieleer II —
  De Psychologie van Denken en Doen: Van hersencel tot hogere cognitie
  (1e editie), Durk Talsma, OWL Press
  • Leden: € 54,10
  • Niet-leden: € 55,00
 5. Sociale cognitie en groepsprocessen — cursus
  • Leden: € 5,00
  • Niet-leden: € 5,50
 6. Sociale cognitie en groepsprocessen — Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press
  • Leden: € 56,70
  • Niet-leden: € 60
 7. Statistiek I — cursus
  • Leden: € 5,00
  • Niet-leden: € 5,50
 8. Statistiek II — niet via vppk

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Cognitie en emotie — niet via vppk
 2. Instrumenten van de experimentele psychologie — niet via vppk
 3. Introduction to neuroimaging — niet via vppk
 4. Neuroanatomie — Blumenfeld, H. Neuroanatomy through clinical cases. Sinauer Asoociates Inc.
  • Leden: € 62,70
  • Niet-leden: € 69,99
 5. Paragdigmata van de experimentele psychologie —niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Assessmenttheorie — Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  • Leden: € 48,70
  • Niet-leden: € 54,30
 2. Gedragseconomie — cursus
 3. Gedragseconomie — Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam.
  • Leden: € 13,35
  • Niet-leden: € 15,00
 4. Neurologie — niet via vppk
 5. Psychometrie — niet via vppk
 6. Topics in Experimental Psychology — niet via vppk

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Academische communicatieve vaardigheden — niet via vppk
 2. Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow
  • Leden: € 46,75
  • Niet-leden: € 51,90
 3. Onderzoeksmethoden I — cursus
 4. Psychologische modellen van hulpverlening — Messer, S.B., & Kaslow, N.J. (2020). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Fourth Edition). New York: The Guilford Press.
  • Leden: € 36,45
  • Niet-leden: € 40,15
 5. Statistiek I — cursus
  • Leden: € 5,00
  • Niet-leden: € 5,50
 6. Statistiek II — niet via vppk
AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN
 1. Klinische orthopedagogiek — Syllabus
  • Leden: € 17,25
  • Niet-leden: € 17,50
 2. Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische diagnostiek – niet via vppk
 3. Theoretische orthopedagogiek — Ruijssenaars, A.J.J.M., van den Bergh, P.M., van Drenth, J.M.L. (2012). Orthopedagogiek: ontwikkelingen, theorieën en modellen. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.
  • Leden: € 29,10
  • Niet-leden: € 31,90
 4. Theoretische orthopedagogiek — Van Der Ploeg, J.D. (2006). Kopstukken van de Orthopedagogiek. Rotterdam: Lemniscaat.
  • Leden: € 25,10
  • Niet-leden: € 27,50
 5. Theoretische orthopedagogiek — Vandevelde, S., Naert, J., De Schauwer, E., Meulewaeter, F., Van Hove, G., De Clercq, L., & Vanderplasschen, W. (Eds.). (2017). De integratief-holistische orthopedagogiek van Professor Eric Broekaert. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.
  • Leden: € 23,35
  • Niet-leden: € 25,60

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Diversiteit en inclusie — niet via vppk
 2. Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Schellaert, R. (2020). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim in de welzijnssector (5de druk). Antwerpen: Intersentia
  • Leden: € 31,15
  • Niet-leden: € 32,00
 3. Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Syllabus: Vanderplasschen, W. (2020). Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen. Leuven: Acco
  • Leden: pno
  • Niet-leden: pno
 4. Onderwijskunde — Valcke, M. (2018). Van leren tot instructie: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press/Lannoo. (PAKKET)
  • Leden: € 81,00
  • Niet-leden: € 90,20
 5. Orthopedagogiek en Disability Studies — Broekaert, E., Van Hove, G., Vandevelde, S., Soyez, V. Vanderplasschen, W. (red.) (2010). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek. Uitgeverij Garant: Antwerpen-Apeldoorn.
  • Leden: € 43,30
  • Niet-leden: € 47,30
 6. Orthopedagogiek en Disability Studies – Disability Studies, Gompel en Svacina
  • Leden: € 41,85
  • Niet-leden: € 42,50
 7. Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen – De Staat van het kind, Het kind van de Staat uitgegeven bij Gompel&Svacina
 8. Pedagogische basisbegrippen en contexten — Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. Amsterdam: Boom, 2017
  • Leden: € 35,80
  • Niet-leden: € 38,95
 9. Sociale agogiek niet via vppk

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Academische communicatieve vaardigheden — niet via vppk
 2. Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow
  • Leden: € 46,75
  • Niet-leden: € 51,90
 3. Onderzoeksmethoden I — cursus
 4. Psychologische modellen van hulpverlening — Messer, S.B., & Kaslow, N.J. (2020). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Fourth Edition). New York: The Guilford Press.
  • Leden: € 36,45
  • Niet-leden: € 40,15
 5. Statistiek I — cursus
  • Leden: € 5,00
  • Niet-leden: € 5,50
 6. Statistiek II — niet via vppk

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Curriculumontwikkeling — niet via vppk
 2. Didactische werkvormen — niet via vppk
 3. Onderwijskunde — Valcke, M. (2018). Van leren tot instructie: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press/Lannoo. (PAKKET)
  • Leden: € 81,00
  • Niet-leden: € 90,20
 4. STEM in kleuter- en lager onderwijs — niet via vppk
 5. Taal in kleuter- en lager onderwijs — niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Schellaert, R. (2020). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim in de welzijnssector (5de druk). Antwerpen: Intersentia
  • Leden: € 31,15
  • Niet-leden: € 32,00
 2. Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Syllabus: Vanderplasschen, W. (2020). Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen. Leuven: Acco
  • Leden: € 15,25
  • Niet-leden: € 15,45
 3. Orthopedagogiek en Disability Studies — Broekaert, E., Van Hove, G., Vandevelde, S., Soyez, V. Vanderplasschen, W. (red.) (2010). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek. Uitgeverij Garant: Antwerpen-Apeldoorn.
  • Leden: € 43,30
  • Niet-leden: € 47,30
 4. Orthopedagogiek en Disability Studies – Disability Studies, Gompel en Svacina
  • Leden: € 41,85
  • Niet-leden: € 42,50
 5. Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen – De Staat van het kind, Het kind van de Staat uitgegeven bij Gompel&Svacina
 6. Pedagogische basisbegrippen en contexten — Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. Amsterdam: Boom, 2017
  • Leden: € 35,80
  • Niet-leden: € 38,95
 7. Sociale agogiek niet via vppk