Skip to content Skip to footer

BOEKEN- EN CURSUSLIJST

Schakelprogramma's

LEGENDE:

Groen = AANWEZIG op de verkoop
Rood = AFWEZIG/WACHTEN OP LEVERING
Zwart = wordt NIET verkocht via VPPK OF verkocht in het TWEEDE SEMESTER
Pno = prijs nog onbekend

Blauw = verkocht in het EERSTE SEMESTER

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Leerpsychologie —De Houwer, J., & Hughes, S. (2020). Leerspsychologie: Een inleiding vanuit een functioneel-cognitief perspectief. Academia Press. (Syllabus) 
  • Leden: € 13,80
  • Niet-leden: € 14
 2. Methoden in de psychologie – Cursus 
  • Leden: € 5,25
  • Niet-leden: € 5,50
 3. Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th edition). Cambridge University Press (1e semester)
 4. Psychologische functieleer II — De Psychologie van Denken en Doen: Van hersencel tot hogere cognitie (1e editie), Durk Talsma, OWL Press
  • Leden: € 54,1
  • Niet-leden: € 55
 5. Sociale cognitie en groepsprocessen — Cursus (1e semester)
 6. Sociale cognitie en groepsprocessen — Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press (1e semester)
 7. Statistiek I — cursus (1e semester)
 8. Statistiek I — Oefeningenbundel (1e semester)
 9. Statistiek II — Niet via VPPK

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Inleiding klinisch psychologische assessment — Psychodiagnostiek: Het onderzoeksproces in de praktijk van Cilia Witteman, Paul van der Heijden, Laurence Claes
  • Leden: € 26,05
  • Niet-leden: € 28,5
 2. Inleiding klinisch psychologische assessment — Vanheule, S. (2015). Psychodiagnostiek anders bekeken: Kritieken op de DSM – Een pleidooi voor functiegerichte diagnostiek
  • Leden: € 23,5
  • Niet-leden: € 25,99
 3. Interpersoonlijke modellen in de psychologie — Niet via VPPK
 4. Modellen in de experimentele psychopathologie — Niet via VPPK
 5. Modellen in de ontwikkelingspsychopathologie — Prins, P. Braet, C. (2014). Klinische Ontwikkelingspsychologie. (1e semester)
 6. Modellen in de psychoanalyse — Niet via VPPK

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Eerste lijn: herstelgerichte psychiatrische zorg — Niet via VPPK
 2. Eerste lijn: motivatie en zelfregulatie bij gezondheidsproblemen — Niet via VPPK
 3. Differentiële Psychologie — Larsen, R., Buss, D., Wismeijer, A. (2021). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill.
  • Leden: € 56,6
  • Niet-leden: € 61,5
 4. Differentiële Psychologie — Syllabus
  • Leden: € 16,80
  • Niet-leden: € 17,15
 5. Differentiële Psychologie — De Fruyt, F. (2011). Individual Differences. Pearson Custom Publishing. Customized version of Maltby, J., Day, L., Macaskill, A. (2010). Personality, Individual Differences, and Intelligence. Pearson.
  • Leden: € 25,4
  • Niet-leden: € 28,6
 6. Ontwikkelingspsychologie — Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn Bacon. (1e semester)
 7. Ontwikkelingspsychologie — Syllabus (1e semester)
 8. Inleiding tot modellen in de klinische psychologie — Lang, G., & Van der Molen, H.T. (2020). Psychologische gespreksvoering (1e semester)
 9. Integratie modellen in de klinische psychologie — Niet via VPPK
 10. Levenslooppsychologie — Niet via VPPK
 11. Persoonlijkheidspsychologie — Larsen, R., Buss, D., Wismeijer, A. (2021). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill.
  • Leden: € 56,6
  • Niet-leden: € 61,5
 12. Persoonlijkheidspsychologie — Syllabus 
  • Leden: € 25.75
  • Niet-leden: € 26,05
 13. Psychometrie — Niet via VPPK

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Leerpsychologie —De Houwer, J., & Hughes, S. (2020). Leerspsychologie: Een inleiding vanuit een functioneel-cognitief perspectief. Academia Press. (Syllabus) 
  • Leden: € 13,80
  • Niet-leden: € 14
 2. Methoden in de psychologie – Cursus 
  • Leden: € 5,25
  • Niet-leden: € 5,50
 3. Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th edition). Cambridge University Press (1e semester)
 4. Psychologische functieleer II — De Psychologie van Denken en Doen: Van hersencel tot hogere cognitie (1e editie), Durk Talsma, OWL Press
  • Leden: € 54,1
  • Niet-leden: € 55
 5. Sociale cognitie en groepsprocessen — Cursus (1e semester)
 6. Sociale cognitie en groepsprocessen — Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press (1e semester)
 7. Statistiek I — cursus (1e semester)
 8. Statistiek I — Oefeningenbundel (1e semester)
 9. Statistiek II — Niet via VPPK

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Digitale leeromgevingen – Niet via VPPK
 2. Gedragseconomie — Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam.
  • Leden: € 13,35
  • Niet-leden: € 15
 3. Human resource management — Lievens, F. Handboek Human Resource management: Back to basics. (2020)
  • Leden: € 46,5
  • Niet-leden: € 49,99
 4. Psychologische arbeidskenmerken— Peeters, M., De Jonge, J., Taris, T. (2013). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. (1e semester)
 5. Teams and work motivation in organizations– Robbins, S. P., Judge, T. A. (2018). Organizational behavior (1e semester
KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN
 1. Assessmenttheorie — Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  • Leden: € 51,0
  • Niet-leden: € 56,6
 2. Cross-cultural Psychology — Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.).
  • Leden: € 52,35
  • Niet-leden: € 57,8
 3. Inleiding bedrijfspsychologie — Woods, S. A., & West, M. A. (2019). The Psychology of Work and Organizations. Cengage Learning EMEA.
  • Leden: € 63,25
  • Niet-leden: € 69,40
 4. Marktonderzoek — Niet via VPPK
 5. Ontwikkelingspsychologie — Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn Bacon. (1e semester)
 6. Ontwikkelingspsychologie — Syllabus (1e semester)
 7. Psychometrie — Niet via VPPK

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Leerpsychologie —De Houwer, J., & Hughes, S. (2020). Leerspsychologie: Een inleiding vanuit een functioneel-cognitief perspectief. Academia Press. (Syllabus) 
  • Leden: € 13,80
  • Niet-leden: € 14
 2. Methoden in de psychologie – Cursus 
  • Leden: € 5,25
  • Niet-leden: € 5,5
 3. Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th edition). Cambridge University Press (1e semester)
 4. Psychologische functieleer II — De Psychologie van Denken en Doen: Van hersencel tot hogere cognitie (1e editie), Durk Talsma, OWL Press
  • Leden: € 54,1
  • Niet-leden: € 55
 5. Sociale cognitie en groepsprocessen — Cursus (1e semester)
 6. Sociale cognitie en groepsprocessen — Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press (1e semester)
 7. Statistiek I — cursus (1e semester)
 8. Statistiek I — Oefeningenbundel (1e semester)
 9. Statistiek II — Niet via VPPK

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Cognitie en emotie — Niet via VPPK
 2. Instrumenten van de experimentele psychologie — Niet via VPPK
 3. Introduction to neuroimaging — Niet via VPPK
 4. Neuroanatomie —Niet via VPPK
 5. Paragdigmata van de experimentele psychologie — Niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Assessmenttheorie — Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  • Leden: € 51
  • Niet-leden: € 56,6
 2. Gedragseconomie — Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam.
  • Leden: € 13,35
  • Niet-leden: € 15
 3. Neurologie — Niet via VPPK
 4. Psychometrie —  Niet via VPPK
 5. Topics in Experimental Psychology — Niet via VPPK

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow (1e semester)
 2. Statistiek I – cursus (1e semester)
 3. Onderzoeksmethoden I — Cursus 
  • Leden: € 6,10
  • Niet-leden: € 6,25
 4. Statistiek I — Oefeningenbundel (1e semester)
 5. Statistiek II — Niet via VPPK
 6. Integratieseminarie — Niet via VPPK
AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN
 1. Klinische orthopedagogiek — Syllabus (1e semester)
 2. Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische diagnostiek — Niet via VPPK
 3. Theoretische orthopedagogiek — Ruijssenaars, A.J.J.M., van den Bergh, P.M., van Drenth, J.M.L. (2012). Orthopedagogiek: ontwikkelingen, theorieën en modellen. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.
  • Leden: € 29,1
  • Niet-leden: € 31,9
 4. Theoretische orthopedagogiek — Van Der Ploeg, J.D. (2006). Kopstukken van de Orthopedagogiek. Rotterdam: Lemniscaat.
  • Leden: € 25,1
  • Niet-leden: € 27,5
 5. Theoretische orthopedagogiek — Vandevelde, S., Naert, J., De Schauwer, E., Meulewaeter, F., Van Hove, G., De Clercq, L., & Vanderplasschen, W. (Eds.). (2017). De integratief-holistische orthopedagogiek van Professor Eric Broekaert. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.
  • Leden: € 23,35
  • Niet-leden: € 25,6
 6. Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Schellaert, R. (2020). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim in de welzijnssector (5de druk). Antwerpen: Intersentia (1e semester)
 7. Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Syllabus: Vanderplasschen, W. (2020). Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen. Leuven: Acco (1e semester)
 8. Psychologische modellen van hulpverlening — Messer, S.B., & Kaslow, N.J. (2020). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Fourth Edition). New York: The Guilford Press. (1e semester)
 9. Klinische psychiatrie en neurologie Niet via VPPK 

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Diversiteit en inclusie — Niet via VPPK
 2. Orthopedagogiek en Disability Studies — De Pauw, S., Claes, C., Vandevelde, S., De Schauwer, E., & Vanderplasschen, W. (2021). Introductie tot de orthopedagogiek. Uitgeverij Owl Press: Gent. (Syllabus).(1e semester)
 3. Orthopedagogiek en Disability Studies — Disability Studies, Gompel en Svacina (1e semester)
 4. Pedagogische basisbegrippen en contexten — Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. Amsterdam: Boom, 2017
  • Leden: € 39.95
  • Niet-leden: € 42.95
 5.  Pedagogische basisbegrippen en contexten — Vanobbergen, B. (2021). Het Kind. (g)een handleiding. Borgerhoff & Lamberigt
  • Leden: € 16,75
  • Niet-leden: € 17
 6. Klinische praktijken en onderzoek — De Belie, E., Van Hove, G. (2004). Ouderschap onder druk. Ouders en hun kind met een verstandelijke beperking. Uitgeverij Garant: Antwerpen.
  • Leden: €18,8
  • Niet-leden: € 20,6
 1.  
  •  

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow (1e semester)
 2. Statistiek I – cursus (1e semester)
 3. Onderzoeksmethoden I — Cursus 
  • Leden: € 6,10
  • Niet-leden: € 6,25
 4. Statistiek I — Oefeningenbundel (1e semester)
 5. Statistiek II — Niet via VPPK
 6. Integratieseminarie — Niet via VPPK

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Curriculumtheorie en -praktijk — Niet via VPPK
 2. Didactische werkvormen — Niet via VPPK
 3. Onderwijskunde — Valcke, M. (2018). Van leren tot instructie: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press/Lannoo. (PAKKET) (1e semester)
 4. Taal in kleuter- en lager onderwijs — Niet via VPPK
 5. Onderwijskundig ontwerpen — McKenney, S. Reeves, T. (2018). Conducting educational design research: What, why how. London: Routledge.
  • Leden: € 33
  • Niet-leden: € 36,9

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELE

 1. Pedagogische basisbegrippen en contexten — Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. Amsterdam: Boom, 2017
  • Leden: € 39.95
  • Niet-leden: € 42.95
 2.  Pedagogische basisbegrippen en contexten — Vanobbergen, B. (2021). Het Kind. (g)een handleiding. Borgerhoff & Lamberigt
  • Leden: € 16,75
  • Niet-leden: € 17
 3. Cultuur en educatie – Syllabus (1e semester)
 4. Comparatieve en internationale pedagogiek — Niet via VPPK