Skip to content Skip to footer

BOEKEN- EN CURSUSLIJST

Schakelprogramma's

LEGENDE:

Groen = AANWEZIG op de verkoop
Rood = AFWEZIG/WACHTEN OP LEVERING
Zwart = wordt NIET verkocht via VPPK OF verkocht in het EERSTE SEMESTER
Pno = prijs nog onbekend

Blauw = verkocht in het TWEEDE SEMESTER

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Leerpsychologie —De Houwer, J., & Hughes, S. (2020). Leerspsychologie: Een inleiding vanuit een functioneel-cognitief perspectief. Academia Press. (Syllabus)
  • Leden: 16,75 euro
  • Niet-leden: 17 euro
 2. Methoden in de psychologie – Cursus
  • Leden: 5,5 euro
  • Niet-leden: 6 euro
 3. Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th edition). Cambridge University Press
  • Leden: 53,25 euro
  • Niet-leden: 56,25 euro
 4. Introductie cognitieve psychologie II — De Psychologie van Denken en Doen: Van hersencel tot hogere cognitie (1e editie), Durk Talsma, OWL Press
  • Leden: 54,2 euro
  • Niet-leden: 55 euro
 5. Sociale cognitie en groepsprocessen — Cursus
 6. Sociale cognitie en groepsprocessen — Van Hiel A.(2022). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press
 7. Statistiek I — cursus
 8. Statistiek I — Oefeningenbundel
 9. Statistiek II — Niet via VPPK

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Inleiding klinisch psychologische assessment — Psychodiagnostiek: Het onderzoeksproces in de praktijk van Cilia Witteman, Paul van der Heijden, Laurence Claes
  • Leden: 30,2 euro
  • Niet-leden: 32,95 euro
 2. Inleiding klinisch psychologische assessment — Vanheule, S. (2015). Psychodiagnostiek anders bekeken: Kritieken op de DSM – Een pleidooi voor functiegerichte diagnostiek
  • Leden: 23,5 euro
  • Niet-leden: 25,99 euro
 3. Interpersoonlijke modellen in de psychologie — Niet via VPPK
 4. Modellen in de experimentele psychopathologie — Niet via VPPK
 5. Modellen in de ontwikkelingspsychopathologie — Prins, P. Braet, C. (2014). Klinische Ontwikkelingspsychologie.
 6. Modellen in de psychoanalyse — Syllabus 

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Differentiële Psychologie — Larsen, R., Buss, D., Wismeijer, A. (2021). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill.
  • Leden: 58,6 euro
  • Niet-leden: 62,55 euro
 2. Differentiële Psychologie — Syllabus 
 3. Differentiële Psychologie — De Fruyt, F. (2011). Individual Differences. Pearson Custom Publishing. Customized version of Maltby, J., Day, L., Macaskill, A. (2010). Personality, Individual Differences, and Intelligence. Pearson.
  • Leden: 27,8 euro
  • Niet-leden: 30,05 euro
 4. Eerste lijn: herstelgerichte psychiatrische zorg — Vanheule, S. (2021). Waarom een psychose niet zo gek is – Het verhaal achter hoop en herstel. Leuven: LannooCampus
  • Leden: 24 euro
  • Niet-leden: 25,99 euro
 5. Eerste lijn: motivatie en zelfregulatie bij gezondheidsproblemen — Niet via VPPK
 6. Inleiding tot modellen in de klinische psychologie — Lang, G., & Van der Molen, H.T. (2020). Psychologische gespreksvoering
 7. Integratie modellen in de klinische psychologie — Niet via VPPK
 8. Levenslooppsychologie — Niet via VPPK
 9. Ontwikkelingspsychologie — Syllabus
 10. Persoonlijkheidspsychologie — Larsen, R., Buss, D., Wismeijer, A. (2021). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill.
  • OPMERKING: zelfde boek als Differentiële psychologie
  • Leden: 58,6 euro
  • Niet-leden: 62,55 euro
 11. Psychometrie — Niet via VPPK

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Leerpsychologie —De Houwer, J., & Hughes, S. (2020). Leerspsychologie: Een inleiding vanuit een functioneel-cognitief perspectief. Academia Press. (Syllabus)
  • Leden: 16,75 euro
  • Niet-leden: 17 euro
 2. Methoden in de psychologie – Cursus
  • Leden: 5,5 euro
  • Niet-leden: 6 euro
 3. Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th edition). Cambridge University Press
  • Leden: 53,25
  • Niet-leden: 56,25 euro
 4. Introductie cognitieve psychologie II — De Psychologie van Denken en Doen: Van hersencel tot hogere cognitie (1e editie), Durk Talsma, OWL Press
  • Leden: 54,2 euro
  • Niet-leden: 55 euro
 5. Sociale cognitie en groepsprocessen — Cursus
 6. Sociale cognitie en groepsprocessen — Van Hiel A.(2022). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press
 7. Statistiek I — cursus
 8. Statistiek I — Oefeningenbundel
 9. Statistiek II — Niet via VPPK

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Digitale leeromgevingen – Niet via VPPK
 2. Gedragseconomie — Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam.
  • Leden: 13,4 euro
  • Niet-leden: 15 euro
 3. Human resource management — Lievens, F. Handboek Human Resource management: Back to basics. (2020)
  • Leden: 46,5 euro
  • Niet-leden: 49,99 euro
 4. Psychologische arbeidskenmerken— Peeters, M., De Jonge, J., Taris, T. (2013). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. 
  • Leden: 40,3 euro
  • Niet-leden: 43,7 euro
 5. Teams and work motivation in organizations– Robbins, S. P., Judge, T. A. (2018). Organizational behavior
KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN
 1. Assessmenttheorie — Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  • Leden: 55,6 euro
  • Niet-leden: 58,75 euro
 2. Cross-cultural Psychology — Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.).
  • Leden: 55,6 euro
  • Niet-leden: 60 euro
 3. Inleiding bedrijfspsychologie — Woods, S. A., & West, M. A. (2019). The Psychology of Work and Organizations. Cengage Learning EMEA.
  • Leden: 65 euro
  • Niet-leden: 70 euro
 4. Marktonderzoek — Niet via VPPK
 5. Ontwikkelingspsychologie — Syllabus
 6. Psychometrie — Niet via VPPK

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Leerpsychologie —De Houwer, J., & Hughes, S. (2020). Leerspsychologie: Een inleiding vanuit een functioneel-cognitief perspectief. Academia Press. (Syllabus)
  • Leden: 16,75 euro
  • Niet-leden: 17 euro
 2. Methoden in de psychologie – Cursus
  • Leden: 5,5 euro
  • Niet-leden: 6 euro
 3. Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th edition). Cambridge University Press
  • Leden: 53,25 euro
  • Niet-leden: 56,26 euro
 4. Introductie cognitieve psychologie II — De Psychologie van Denken en Doen: Van hersencel tot hogere cognitie (1e editie), Durk Talsma, OWL Press
  • Leden: 54,2 euro
  • Niet-leden: 55 euro
 5. Sociale cognitie en groepsprocessen — Cursus
 6. Sociale cognitie en groepsprocessen — Van Hiel A.(2022). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press
 7. Statistiek I — cursus
 8. Statistiek I — Oefeningenbundel
 9. Statistiek II — Niet via VPPK

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Cognitie en emotie — Niet via VPPK
 2. Instrumenten van de experimentele psychologie — Niet via VPPK
 3. Introduction to neuroimaging — Niet via VPPK
 4. Neuroanatomie — Cursus
  • Leden: 13,3 euro
  • Niet-leden: 13,5 euro
 5. Paragdigmata van de experimentele psychologie — Niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Assessmenttheorie — Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  • Leden: 55,6 euro
  • Niet-leden: 58,75 euro
 2. Gedragseconomie — Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam.
  • Leden: 13,4 euro
  • Niet-leden: 15 euro
 3. Neurologie — Niet via VPPK
 4. Psychometrie —  Niet via VPPK
 5. Topics in Experimental Psychology — Niet via VPPK

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Integratieseminarie — Niet via VPPK
 2. Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow
 3. Onderzoeksmethoden I — Cursus
  • Leden: 6 euro
  • Niet-leden: 6,5 euro
 4. Statistiek I – cursus
 5. Statistiek I — Oefeningenbundel
 6. Statistiek II — Niet via VPPK
AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN
 1. Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Schellaert, R. (2020). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim in de welzijnssector (5de druk). Antwerpen: Intersentia
 2. Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Syllabus: Vanderplasschen, W. (2020). Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen. Leuven: Acco
 3. Klinische orthopedagogiek — Syllabus
 4. Klinische psychiatrie en neurologie — Niet via VPPK 
 5. Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische diagnostiek — Niet via VPPK
 6. Psychologische modellen van hulpverlening — Messer, S.B., & Kaslow, N.J. (2020). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Fourth Edition). New York: The Guilford Press.
 7. Theoretische orthopedagogiek — Ruijssenaars, W., van den Bergh, P., Ghesquière, P., Knorth, E,, Knot-Dickscheit, J. & Vandevelde, S. (2022). Inleiding in de Orthopedagogiek. Antwerpen, ’s Hertogenbosch: Gompel&Svacina
  • Leden: 34,5 euro
  • Niet-leden: 35 euro
 8. Theoretische orthopedagogiek — Van Der Ploeg, J.D. (2006). Kopstukken van de Orthopedagogiek. Rotterdam: Lemniscaat.
  • Leden: 25,1 euro
  • Niet-leden: 27,5 euro
 9. Theoretische orthopedagogiek — Vandevelde, S., Naert, J., De Schauwer, E., Meulewaeter, F., Van Hove, G., De Clercq, L., & Vanderplasschen, W. (Eds.). (2017). De integratief-holistische orthopedagogiek van Professor Eric Broekaert. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.
  • Leden: 23,35 euro
  • Niet-leden: 25,6 euro

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Diversiteit en inclusie — Niet via VPPK
 2. Klinische praktijken en onderzoek — De Belie, E., Van Hove, G. (2004). Ouderschap onder druk. Ouders en hun kind met een verstandelijke beperking. Uitgeverij Garant: Antwerpen.
  • Leden: 18,8 euro
  • Niet-leden: 20,6 euro
 3. Orthopedagogiek en Disability Studies — De Pauw, S., Claes, C., Deschauwer, E., Vandevelde, S. en Vanderplasschen, W. (2022). Orthopedagogiek als handelingswetenschap. Owl Press
 4. Orthopedagogiek en Disability Studies — Disability Studies, Gompel en Svacina 
 5. Pedagogische basisbegrippen en contexten — De Wilde, L., Vandenbroeck, M. & Vanobbergen, B. (2023). Een beeld van een kind. Inleiding in de pedagogiek.
  • OPMERKING: Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1 omruilen kan op de boekenverkoop
  • Leden: 44,4 euro
  • Niet-leden: 45 euro
 6.  Pedagogische basisbegrippen en contexten — Vanobbergen, B. (2021). Het Kind. (g)een handleiding. Borgerhoff & Lamberigt
  • Leden: 18,35 euro
  • Niet-leden: 19,95 euro
  •  

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Integratieseminarie — Niet via VPPK
 2. Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow
 3. Onderzoeksmethoden I — Cursus
  • Leden: 6 euro
  • Niet-leden: 6,5 euro
 4. Statistiek I – cursus
 5. Statistiek I — Oefeningenbundel
 6. Statistiek II — Niet via VPPK
 

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Curriculumtheorie en -praktijk — Niet via VPPK
 2. Didactische werkvormen — Niet via VPPK
 3. Onderwijskunde — Valcke, M. (2018). Van leren tot instructie: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press/Lannoo. (PAKKET)
 4. Onderwijskundig ontwerpen — McKenney, S. Reeves, T. (2018). Conducting educational design research: What, why how. London: Routledge.
  • Leden: 34 euro
  • Niet-leden: 37,5 euro
 5. Taal in kleuter- en lager onderwijs — Niet via VPPK

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Comparatieve en internationale pedagogiek — Niet via VPPK
 2. Cultuur en educatie – Syllabus
 3. Pedagogische basisbegrippen en contexten — De Wilde, L., Vandenbroeck, M. & Vanobbergen, B. (2023). Een beeld van een kind. Inleiding in de pedagogiek.
  • OPMERKING: Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1 omruilen kan op de boekenverkoop
  • Leden: 44,4 euro
  • Niet-leden: 45 euro
 4.  Pedagogische basisbegrippen en contexten — Vanobbergen, B. (2021). Het Kind. (g)een handleiding. Borgerhoff & Lamberigt
  • Leden: 18,35 euro
  • Niet-leden: 19,95 euro