Skip to content Skip to footer

Boeken- en cursuslijst

Schakelprogramma's

LEGENDE:

Groen = AANWEZIG op de verkoop
Rood = AFWEZIG/WACHTEN OP LEVERING
Zwart = wordt NIET verkocht via VPPK OF verkocht in het EERSTE SEMESTER
Pno = prijs nog onbekend

Blauw = verkocht in het TWEEDE SEMESTER

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Leerpsychologie — Syllabus
  • Leden: € 13,50
  • Niet-leden: € 14,00
 2. Methoden in de psychologie – Cursus
  • Leden: € 5,75
  • Niet-leden: € 6,25
 3. Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th edition). Cambridge University Press
 4. Psychologische functieleer II — De Psychologie van Denken en Doen: Van hersencel tot hogere cognitie (1e editie), Durk Talsma, OWL Press
 5. Sociale cognitie en groepsprocessen — Cursus
 6. Sociale cognitie en groepsprocessen — Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press
 7. Statistiek I — Cursus
 8. Statistiek II — Niet via VPPK

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Inleiding klinisch psychologische assessment — Psychodiagnostiek: Het onderzoeksproces in de praktijk van Cilia Witteman, Paul van der Heijden, Laurence Claes
  • Leden: € 25,05
  • Niet-leden: € 27,30
 2. Inleiding klinisch psychologische assessment — Vanheule, S. (2015). Psychodiagnostiek anders bekeken: Kritieken op de DSM – Een pleidooi voor functiegerichte diagnostiek
  • Leden: € 22,40
  • Niet-leden: € 24,99
 3. Interpersoonlijke modellen in de psychologie — Niet via VPPK
 4. Modellen in de experimentele psychopathologie — Niet via VPPK
 5. Modellen in de ontwikkelingspsychopathologie — Prins, P. Braet, C. (2014). Klinische Ontwikkelingspsychologie.
 6. Modellen in de ontwikkelingspsychopathologie — Cursus
 7. Modellen in de psychoanalyse — Niet via VPPK

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Eerste lijn: herstelgerichte psychiatrische zorg — Niet via VPPK
 2. Eerste lijn: motivatie en zelfregulatie bij gezondheidsproblemen — Niet via VPPK
 3. Differentiële Psychologie — Larsen, R., Buss, D., Wismeijer, A. (2021). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill.
  • Leden: € 56,50
  • Niet-leden: € 61,50
 4. Differentiële Psychologie — De Fruyt, F. (2011). Individual Differences. Pearson Custom Publishing. Customized version of Maltby, J., Day, L., Macaskill, A. (2010). Personality, Individual Differences, and Intelligence. Pearson.
  • Leden: € 25,40
  • Niet-leden: € 28,60
 5. Differentiële Psychologie — Syllabus
  • Leden: € 16,90
  • Niet-leden: € 17,15
 6. Ontwikkelingspsychologie — Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn Bacon.
 7. Ontwikkelingspsychologie — Syllabus
 8. Inleiding tot modellen in de klinische psychologie — Lang, G., & Van der Molen, H.T. (2020). Psychologische gespreksvoering
 9. Integratie modellen in de klinische psychologie — Niet via VPPK
 10. Levenslooppsychologie — Niet via VPPK
 11. Persoonlijkheidspsychologie — Larsen, R., Buss, D., Wismeijer, A. (2017). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill.
  • Deze versie van het boek kan niet meer worden verkocht door ons, maar normaal hebben de meesten dit boek eigenlijk al aangekocht voor het vak Differentiële psychologie. Voor de mensen die dit boek nog niet hebben, raden we aan om het aan te kopen via studenten die dit vak al eens hebben gehad.
 12. Persoonlijkheidspsychologie — Syllabus
  • Leden: € 25,60
  • Niet-leden: € 26,10
 13. Psychometrie — Niet via VPPK

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Leerpsychologie — Syllabus
  • Leden: € 13,50
  • Niet-leden: € 14,00
 2. Methoden in de psychologie – Cursus
  • Leden: € 5,75
  • Niet-leden: € 6,25
 3. Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th edition). Cambridge University Press
 4. Psychologische functieleer II — De Psychologie van Denken en Doen: Van hersencel tot hogere cognitie (1e editie), Durk Talsma, OWL Press
 5. Sociale cognitie en groepsprocessen — Cursus
 6. Sociale cognitie en groepsprocessen — Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press
 7. Statistiek I — Cursus
 8. Statistiek II — Niet via VPPK

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Digitale leeromgevingen — Niet via VPPK
 2. Gedragseconomie — Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam.
  • Leden: € 13,35
  • Niet-leden: € 15,00
 3. Human resource management — Lievens, F. Handboek Human Resource management: Back to basics. (2020)
  • Leden: € 46,50
  • Niet-leden: € 50,00
 4. Psychologische arbeidskenmerken— Peeters, M., De Jonge, J., Taris, T. (2013). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell.
 5. Teams and work motivation in organizations– Robbins, S. P., Judge, T. A. (2018). Organizational behavior (Global 18th ed.). Harlow, UK: Pearson Education
KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN
 1. Assessmenttheorie — Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  • Leden: € 48,70
  • Niet-leden: € 54,30
 2. Cross-cultural Psychology — Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.).
  • Leden: € 50,00
  • Niet-leden: € 55,45
 3. Inleiding bedrijfspsychologie — Woods, S. A., & West, M. A. (2019). The Psychology of Work and Organizations. Cengage Learning EMEA.
  • Leden: € 62,20
  • Niet-leden: € 68,35
 4. Marktonderzoek — Niet via VPPK
 5. Ontwikkelingspsychologie — Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn Bacon.
 6. Ontwikkelingspsychologie — Syllabus
 7. Psychometrie — Niet via VPPK

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Leerpsychologie — Syllabus
  • Leden: € 13,50
  • Niet-leden: € 14,00
 2. Methoden in de psychologie – Cursus
  • Leden: € 5,75
  • Niet-leden: € 6,25
 3. Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th edition). Cambridge University Press
 4. Psychologische functieleer II — De Psychologie van Denken en Doen: Van hersencel tot hogere cognitie (1e editie), Durk Talsma, OWL Press
 5. Sociale cognitie en groepsprocessen — Cursus
 6. Sociale cognitie en groepsprocessen — Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press
 7. Statistiek I — Cursus
 8. Statistiek II — Niet via VPPK

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Cognitie en emotie — Niet via VPPK
 2. Instrumenten van de experimentele psychologie — Niet via VPPK
 3. Introduction to neuroimaging — Niet via VPPK
 4. Neuroanatomie — Blumenfeld, H. Neuroanatomy through clinical cases. Sinauer Asoociates Inc.
  • Leden: € 62,70
  • Niet-leden: € 69,99
 5. Paragdigmata van de experimentele psychologie — Niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Assessmenttheorie — Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  • Leden: € 48,70
  • Niet-leden: € 54,30
 2. Gedragseconomie — Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam.
  • Leden: € 13,35
  • Niet-leden: € 15,00
 3. Neurologie — Niet via VPPK
 4. Psychometrie —  Niet via VPPK
 5. Topics in Experimental Psychology — Niet via VPPK

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Academische communicatieve vaardigheden — Niet via VPPK
 2. Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow
 3. Onderzoeksmethoden I — Cursus
  • Leden: € 7,00
  • Niet-leden: € 7,50
 4. Psychologische modellen van hulpverlening — Messer, S.B., & Kaslow, N.J. (2020). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Fourth Edition). New York: The Guilford Press.
 5. Statistiek I — Cursus
 6. Statistiek II — Niet via VPPK
AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN
 1. Klinische orthopedagogiek — Syllabus
 2. Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische diagnostiek — Niet via VPPK
 3. Theoretische orthopedagogiek — Ruijssenaars, A.J.J.M., van den Bergh, P.M., van Drenth, J.M.L. (2012). Orthopedagogiek: ontwikkelingen, theorieën en modellen. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.
  • Leden: € 29,10
  • Niet-leden: € 31,90
 4. Theoretische orthopedagogiek — Van Der Ploeg, J.D. (2006). Kopstukken van de Orthopedagogiek. Rotterdam: Lemniscaat.
  • Leden: € 25,10
  • Niet-leden: € 27,50
 5. Theoretische orthopedagogiek — Vandevelde, S., Naert, J., De Schauwer, E., Meulewaeter, F., Van Hove, G., De Clercq, L., & Vanderplasschen, W. (Eds.). (2017). De integratief-holistische orthopedagogiek van Professor Eric Broekaert. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.
  • Leden: € 23,35
  • Niet-leden: € 25,60

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Diversiteit en inclusie — Niet via VPPK
 2. Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Schellaert, R. (2020). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim in de welzijnssector (5de druk). Antwerpen: Intersentia
 3. Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Syllabus: Vanderplasschen, W. (2020). Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen. Leuven: Acco
 4. Onderwijskunde — Valcke, M. (2018). Van leren tot instructie: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press/Lannoo. (PAKKET)
 5. Orthopedagogiek en Disability Studies — Broekaert, E., Van Hove, G., Vandevelde, S., Soyez, V. Vanderplasschen, W. (red.) (2010). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek. Uitgeverij Garant: Antwerpen-Apeldoorn.
 6. Orthopedagogiek en Disability Studies — Disability Studies, Gompel en Svacina
 7. Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen — De Staat van het kind, Het kind van de Staat uitgegeven bij Gompel&Svacina
  • Leden: € 41,30
  • Niet-leden: € 42,00
 8. Pedagogische basisbegrippen en contexten — Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. Amsterdam: Boom, 2017
  • Leden: € 35,80
  • Niet-leden: € 38,95
 9. Sociale agogiek — Niet via VPPK

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Academische communicatieve vaardigheden — Niet via VPPK
 2. Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow
 3. Onderzoeksmethoden I — Cursus
  • Leden: € 7,00
  • Niet-leden: € 7,50
 4. Psychologische modellen van hulpverlening — Messer, S.B., & Kaslow, N.J. (2020). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Fourth Edition). New York: The Guilford Press.
 5. Statistiek I — Cursus
 6. Statistiek II — Niet via VPPK

 

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Curriculumontwikkeling — Niet via VPPK
 2. Didactische werkvormen — Niet via VPPK
 3. Onderwijskunde — Valcke, M. (2018). Van leren tot instructie: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press/Lannoo. (PAKKET)
 4. STEM in kleuter- en lager onderwijs — Niet via VPPK
 5. Taal in kleuter- en lager onderwijs — Niet via VPPK

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Schellaert, R. (2020). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim in de welzijnssector (5de druk). Antwerpen: Intersentia
 2. Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Syllabus: Vanderplasschen, W. (2020). Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen. Leuven: Acco
 3. Orthopedagogiek en Disability Studies — Broekaert, E., Van Hove, G., Vandevelde, S., Soyez, V. Vanderplasschen, W. (red.) (2010). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek. Uitgeverij Garant: Antwerpen-Apeldoorn.
 4. Orthopedagogiek en Disability Studies – Disability Studies, Gompel en Svacina
 5. Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen — De Staat van het kind, Het kind van de Staat uitgegeven bij Gompel&Svacina
  • Leden: € 41,30
  • Niet-leden: € 42,00
 6. Pedagogische basisbegrippen en contexten — Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. Amsterdam: Boom, 2017
  • Leden: € 35,80
  • Niet-leden: € 38,95
 7. Sociale agogiek — Niet via VPPK