Skip to content Skip to footer

Boeken- en cursuslijst

Specifieke Lerarenopleiding

LEGENDE:

Groen = AANWEZIG op de verkoop
Rood = AFWEZIG/WACHTEN OP LEVERING
Zwart = wordt NIET verkocht via VPPK OF verkocht in het EERSTE SEMESTER
Pno = prijs nog onbekend

Blauw = verkocht in het TWEEDE SEMESTER

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. De leraar binnen school en maatschappij — Valcke, M. & Standaert, R. (2020). Onderwijsbeleid in Vlaanderen. Leuven/Den Haag: Acco.
 2. Klasmanagement en reflectie — Valcke M. & De Craene B., Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press (2020)
  • Leden: € 37,80
  • Niet-leden: € 39,99
 3. Krachtige leeromgevingen — Valcke, M. (2019). Krachtige leeromgevingen. Gent: Academia Press.

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen — Niet via VPPK
 2. Ontwikkelingspsychologie III — Niet via VPPK
 3. Ontwikkeling van coachingsvaardigheden — Niet via VPPK
 4. Vakdidactiek psychologie — Niet via VPPK
 5. Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen — Niet via VPPK

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Bewegen en sport: nu en later — Niet via VPPK
 2. Cross-cultural psychology — Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., & Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  • Leden: € 50,00
  • Niet-leden: € 55,45
 3. Cultuur, media en educatie — Niet via VPPK
 4. Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext — D. Wyffels, W. Poppelmonde, Klassevol filosoferen. Handboek voor leerkrachten. Mechelen, Plantyn.
  • Leden: € 23,10
  • Niet-leden: € 23,10

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. De leraar binnen school en maatschappij — Valcke, M. & Standaert, R. (2020). Onderwijsbeleid in Vlaanderen. Leuven/Den Haag: Acco.
 2. Klasmanagement en reflectie — Valcke M. & De Craene B., Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press (2020)
  • Leden: € 37,80
  • Niet-leden: € 39,99
 3. Krachtige leeromgevingen — Valcke, M. (2019). Krachtige leeromgevingen. Gent: Academia Press.
 4. Onderwijskundig ontwerpen — McKenney, S. & Reeves, T. (2018). Conducting educational design research. Second Edition. Taylor & Francis.
  • Leden: € 32,75
  • Niet-leden: € 36,30
 5. Psychologie van de adolescentie — Niet via VPPK

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen — Niet via VPPK
 2. Didactische werkvormen — Niet via VPPK
 3. Opleidingsdidactiek — Niet via VPPK
 4. Vakdidactiek pedagogische wetenschappen — Niet via VPPK
 5. Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen — Niet via VPPK

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Bewegen en sport: nu en later — Niet via VPPK
 2. Cultuur, media en educatie — Niet via VPPK
 3. Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext — D. Wyffels, W. Poppelmonde, Klassevol filosoferen. Handboek voor leerkrachten. Mechelen, Plantyn.
  • Leden: € 23,10
  • Niet-leden: € 23,10