Skip to content Skip to footer

Boeken- en cursuslijst

Specifieke Lerarenopleiding

LEGENDE:

Groen = AANWEZIG op de verkoop
Rood = AFWEZIG/WACHTEN OP LEVERING
Zwart = wordt NIET verkocht via VPPK OF verkocht in het tweede semester
Pno = prijs nog onbekend

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. De leraar binnen school en maatschappij — Valcke, M. & Standaert, R. (2020). Onderwijsbeleid in Vlaanderen. Leuven/Den Haag: Acco.
  • Leden: € 32,65
  • Niet-leden: € 37,10
 2. Klasmanagement en reflectie — Valcke M. & De Craene B., Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press (2020)
  • Leden: € 37,80
  • Niet-leden: € 39,99
 3. Krachtige leeromgevingen — Valcke, M. (2019). Krachtige leeromgevingen. Gent: Academia Press.
  • Leden: € 37,80
  • Niet-leden: € 39,99

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen —niet via vppk
 2. Ontwikkelingspsychologie III – niet via vppk
 3. Ontwikkeling van coachingsvaardigheden – niet via vppk
 4. Vakdidactiek psychologie – niet via vppk
 5. Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen – niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Bewegen en sport: nu en later — niet via vppk
 2. Cross-cultural psychology – Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., & Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  • Leden: € 50,00
  • Niet-leden: € 55,45
 3. Cultuur, media en educatie — niet via vppk
 4. Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext – D. Wyffels, W. Poppelmonde, Klassevol filosoferen. Handboek voor leerkrachten.Mechelen, Plantyn.
 5. Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext – R. Anthone, F. Mortier, Socrates op de speelplaats. Theorie en praktijk van het filosoferen met kinderen. Leuven, Acco, 2007.

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN

 1. De leraar binnen school en maatschappij — Valcke, M. & Standaert, R. (2020). Onderwijsbeleid in Vlaanderen. Leuven/Den Haag: Acco.
  • Leden: € 32,65
  • Niet-leden: € 37,10
 2. Klasmanagement en reflectie — Valcke M. & De Craene B., Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press (2020)
  • Leden: € 37,80
  • Niet-leden: € 39,99
 3. Krachtige leeromgevingen — Valcke, M. (2019). Krachtige leeromgevingen. Gent: Academia Press.
  • Leden: € 37,80
  • Niet-leden: € 39,99
 4. Onderwijskundig ontwerpen — McKenney, S. & Reeves, T. (2018). Conducting educational design research. Second Edition. Taylor & Francis.
  • Leden: € 32,75
  • Niet-leden: € 36,30
 5. Psychologie van de adolescentie — niet via vppk

AFSTUDEERRICHTINGSOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen — niet via vppk
 2. Didactische werkvormen — niet via vppk
 3. Opleidingsdidactiek — niet via vppk
 4. Vakdidactiek pedagogische wetenschappen — niet via vppk
 5. Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen — niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

 1. Bewegen en sport: nu en later — niet via vppk
 2. Cultuur, media en educatie — niet via vppk
 3. Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext – D. Wyffels, W. Poppelmonde, Klassevol filosoferen. Handboek voor leerkrachten.Mechelen, Plantyn.
 4. Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext – R. Anthone, F. Mortier, Socrates op de speelplaats. Theorie en praktijk van het filosoferen met kinderen. Leuven, Acco, 2007.