Beste studenten

Vanaf hier zullen jullie alle informatie terug vinden omtrent de boekenverkoop.
Indien er geen prijs bij staat is de prijs nog niet gekend.

Met vriendelijke en studentikoze groet
VPPK

Psychologie
1ste bachelor psychologie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

sociale psychologie—Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press—55,40€—57,70€

sociale psychologie—Cursus

Algemene psychologie—Brysbaert, M. (2014). Psychologie. Gent: Academia Press. —41,55€ — 43,27€
Algemene psychologie— Syllabus

Algemene psychologie—Oefenboek (optioneel)—12,00€—12,50€

Ontwikkelingspsychologie—Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn & Bacon, • Inc. ISBN-13: 9781784340865—61,46€—66,21€

Ontwikkelingspsychologie—Cursus—20,53€—20,94€

Psychologische functieleer I—”Cognitive Psychology: A Student’s handbook” (7e editie), Michael W. Eysenk & Mark, T. Keane. Psychology Press. —43,99€—47,40€

Psychologischefunctieleer I—cursus— Sem2

Methodologie—Gravetter/Forzano Research methods for the behavioral sciences—41,91€—45,16€

Kwalitatieve data analyse—syllabus—Niet via vppk

Statistiek I—cursus

Erfelijkheidsleer—syllabus—33,88€—34,44€

Differentiële Psychologie—Larsen, R., Buss, D., & Wismeijer, A. (2017). Personality Psychology: Domains of • knowledge about human nature. London: McGraw-Hill
—56,07€ —60,36€
Differentiële Psychologie— De Fruyt, F. (2011). Individual Differences. Pearson Custom Publishing. Customized • version of Maltby, J., Day, L., & Macaskill, A. (2010). Personality, Individual • Differences, and Intelligence. Pearson.—24,74€ —26,65€

Filosofie—Vermeersch, Etienne en Braeckman, Johan (2008). De rivier van Herakleitos. Een • eigenzinnige visie op de wijsbegeerte. Houtekiet, Antwerpen/Amsterdam
—21,17€ —23,08€

Fysiologie —Derave, W. (2017). Fysiologie: van molecule tot gedrag. Pearson Custom Publishing. —45,86€ —49,40€

Fysiologie —Cursus —SEM2

Maatschappelijke structuren— syllabus—SEM2

Grondslagen van de psychologie —Brysbaert, M., & Rastle, K. (2013). Historical and Conceptual Issues in Psychology (2nd edition). Harlow: Pearson Education —43,12€ —46,46€

2de bachelor psychologie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Psychologische functieleer II—”Cognitive Psychology: A Student’s handbook” (7e editie), Michael W. Eysenk & Mark • T. Keane. Psychology Press—43,99€—47,40€

Psychologische functieleer II—cursus

Hedendaagse ontwikkelingspsychologische theorieën—Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei: Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. Acco: Gent.
—45,13€ —49,81€

Sociale cognitie en groepsprocessen— Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press —55,40€—57,70€

Social cognitie en groepsprocessen—cursus

Psychometrie—cursus — niet via vppk

Inleiding tot modellen in de klinische psychologie —Lang, G., & Van der Molen, H.T. (2015). Psychologische gespreksvoering
—32,66€ —36,90€

Assesmenttheorie—Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.—46,13€ —49,69€

Assesementtheorie—cursus—SEM2

Cultuur-en maatschapijkritiek— SEM2

Statistiek II—Cursus —SEM2

Persoonlijkheidspsychologie—Larsen, R., Buss, D., & Wismeijer, A. (2017). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill. —56,07€ —60,36€

Leerpsychologie—Syllabus —SEM2

Inleiding bedrijfspychologie — Schultz, D. & Schultz, S.E. (2010). Psychology & work today. (10th International ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall. —51,36€ —55,33€

Academische vaardigheden—cursus — Niet via vppk

3de bachelor gemeenschappelijk deel

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2010). Cognitive neuroscience (3d edition). • Wadsworth Publishing—55,89€—59,82€

Psychodiagnostiek II—Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press. .—46,13€ —49,69€

Wetgeving en documentatie in verband met het beroep—Syllabus—Niet via vppk

Onderzoeksmethoden in de psychologie—Syllabus—SEM2

Onderzoeksmethoden I—Syllabus—SEM2

3de bachelor Afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Marktonderzoek—cursus—niet via vppk

Teams and work motivation in organizations– Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2016). Organizational behavior (17th ed.). Harlow, • UK: Pearson Education (ISBN: 978-1292146300)—66,86€—71,55€

Psychologische arbeidskenmerken— Peeters, M., De Jonge, J., & Taris, T. (2013). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. —33,92€—36,31€

Bedrijfseconomie— N.Gregory Mankiw, Kernbegrippen van economie—Niet via vppk

Human resource management— Lievens, F. Handboek Human Resource management: Back to basics. Lannoo EAN 9789401426404—44,80€—47,39€

Gedragseconomie— Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam. —10,71€—11,61€

3de bachelor Afstudeerrichting klinische psychologie

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Klinische psychologie—Nolen-Hoeksema, S. Abnormal Psychology, 6th edition—56,69€—60,67€

Klinische psychodiagnostiek II—: Verhaeghe, P. (2002). Over normaliteit en andere afwijkingen. Handboek klinische psychodiagnostiek. Acco, Leuven/Leusden.Theoretisch handboek—35,08€—38,49€

Psychodynamische consultative—syllabus

Persoonlijkheidspsychologie—Larsen, R.J., Buss, D.M., & Wismeijer, A. (2013). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. Boston: McGraw-Hill Education—56,07€ —60,36€

Relatie- en gezinsstudies—syllabus—

Klinische ontwikkelingspsychologie—Prins, P. & Braet, C. (2014). Klinische ontwikkelingspsychologie (Herdruk). Houten: 1 Bohn Stafleu Van Loghum—44,77€—47,33€

Fysiopathologie—Braun & Anderson, Pathophysiology: A Clinical Approach, Second Edition (ISBN 978-1- 60547-304-8). —73,42€—78,58€

Neurologie—Syllabus “Klinische Neurologie” 2017-2018, Prof. V. De Herdt.

Qualitative research methods in clinical psychologie—Smith, J. (2015). Qualitative Psychology. A practical guide to research methods. London: Sage. —38,19€—40,87€

Neurobiology of affective disorders—cursus—Niet via vppk

3de bachelor Afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs
Cognitive psychology I—cursus—niet via vppk

Cognitie en emotie—cursus—niet via vppk

Persoonlijkheidspsychologie—Larsen, R.J., Buss, D.M., & Wismeijer, A. (2013). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. Boston: McGraw-Hill Education—56,07€ —60,36€

Neurologie—Syllabus “Klinische Neurologie” 2017-2018, Prof. V. De Herdt.

Gezondheidspsychologie I—cursus—niet via vppk

Paradigmata van de experimentele psychologie —cursus—niet via vppk

Instrumenten van de experimentele psychologie—cursus—niet via vppk

Pedagogie
1ste bachelor pedagogie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Psychologie—Brysbaert, M. (2014). Psychologie. Gent: Academia Press. —41,55€—43,27€

Psychologie—Cursus

Psychologie—oefenboekje

Onderwijskunde— Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press/Lannoo.—42,08€—43,54€

Onderwijskunde—Syllabus

Orthopedagogie & disability studies— Broekaert, E., Van Hove, G., Vandevelde, S., Soyez, V. & Vanderplasschen, W. (red.) (2010). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek, Uitgeverij Garant: Antwerpen-Apeldoorn.—41,13€– 46,00€

Sociale agogiek—cursus—Niet via vppk

Statistiek I—cursus

Sociologie— Bracke, Piet, Van de Putte, Bart, Van Houtte, Mieke en Vermeersch, Hans (2013). Sociologie. Een hedendaagse inleiding. Gent: Academia Press. –23,37€–24,18€

Wijsgerige antropologie— Stevenson, L., Haberman, D.L. & Matthews Wright, P.: Twelve Theories of Human Nature. Oxford University Press, 2012.—31,82€ —34,06€

Pedagogische basisbegrippen en contexten— Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. Amsterdam: Boom—31,36 –33,18€

Onderwijskunde: praktijk, onderzoek en beleid—Onderwijsbeleid in vlaanderen (2018)—SEM2

Orthopedagogiek: praktijk, onderzoek en beleid— Vanderplasschen, W., Vandevelde, S., Claes, C. & De Pauw, S. (2017)Orthopedagogische werkvelden in beweging. Antwerpen: Garant

Sociale agogiek: praktijk, onderzoek en beleid—Cursus—Niet via vppk

2de Bachelor pedagogie

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

historische pedagogiek—reader—niet via vppk

ontwikkelingspsychologie—Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn & Bacon, • Inc. ISBN-13: 9781784340865—61,46€—66,21€

Ontwikkelingspsychologie—Slides—20,53€—20,94€

ontwikkelingspsychologie –-Syllabus: Ontwikkelingspsychologie —20,80€—21,70€

Interculturele pedagogiek—Reader—niet via vppk

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen— Schellaert, R. (2016). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld. Antwerpen: Intersentia.—30,96€—31,48€

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen— Vanderplasschen, W. (2015). Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen—17,69€—17,87€

Diversiteit en inclusie—cursus—niet via vppk

Comparatieve en international pedagogiek –syllabus

Fysiologie —Derave, W. (2017). Fysiologie: van molecule tot gedrag. Pearson Custom Publishing. —45,86€ —49,50€

Fysiologie —Cursus —SEM2

Statistiek II—cursus—SEM2

Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogen— Smeyers, P. in samenwerking met S. Ramaekers, R. van Goor, & B. Vanobbergen. (Red.). Inleiding in de pedagogiek. Deel 2. Grondslagen en stromingen: Amsterdam: Boom. —29,12€—30,81€

Klinische praktijken en onderzoek— De Belie, E., Van Hove, G. (2004). Ouderschap onder druk. Ouders en hun kind met een verstandelijke beperking. Uitgeverij Garant: Antwerpen.—17,92€ —18,96€