Boeken- & Cursuslijst Schakelprogramma’s

Let op: sommige boeken zijn nieuwe edities, bij deze titels zal het jaartal vermeld worden in vetgedrukte letters en een uitroepteken!

Let op 2: Bij schakelprogramma’s zitten ook keuzevakken, gezien deze voor iedereen anders liggen zijn deze NIET standaard opgenomen in het boekenpakket, u kan deze bijbestellen via 1ste,2e & 3e Bachelor (Zie rubriek “Hoe bestel ik mijn boeken & cursussen” voor meer informatie!

Schakelprogramma Klinische Psychologie

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

 • Statistiek I – Cursus – 4,5 EUR – 5 EUR
 • Psychologische Functieleer II – Cursus – 4,5 EUR – 5 EUR
 • Psychologische functieleer II – Cognitive psychology: A student’s handbook (7th edition) – 46,00 EUR – 52 EUR
 • Sociale cognitie & Groepsprocessen – Cursus – 2,50 EUR – 5 EUR
 • Sociale cognitie & groepsprocessen – Sociale Psychologie (handboek) – 57,00 EUR – 60 EUR
 • Klinische ontwikkelingspsychologie – Handboek klinische ontwikkelingspsychologie – T.B.A. – T.B.A.
 • Neuropsychologie – Cognitive Neuroscience – 61,00 EUR – 66,30 EUR
 • Klinische Psychodiagnostiek II – Over normaliteit & andere afwijkingen – 36,00 EUR- 41,90 EUR
 • Klinische Psychologie – Abnormal Psychology  – 61,00 EUR – 66,95 EUR.

Schakelprogramma Bedrijfspsychologie

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

 • Statistiek I – Cursus – 4,5 EUR – 5 EUR
 • Psychologische Functieleer II – Cursus – 4,5 EUR – 5 EUR
 • Psychologische functieleer II – Cognitive psychology: A student’s handbook (7th edition) – 46,00 EUR – 52 EUR
 • Sociale cognitie & Groepsprocessen – Cursus – 2,50 EUR – 5 EUR
 • Sociale cognitie & groepsprocessen – Sociale Psychologie (handboek) – 57,00 EUR – 60 EUR
 • Neuropsychologie – Cognitive Neuroscience – 61,00 EUR – 66,30 EUR
 • Gedragseconomie – (2011) Ons Feilbare denken – 10 EUR – 12 EUR
 • Human Resource Management – Handboek Human Resource management: Back to basics. – 47 EUR – 49,99 EUR
 • Psychologische arbeidskenmerken/Arbeid, gezondheid en welzijn – (2013). An introduction to contemporary work psychology – 40 EUR – 43,19 EUR
 • Teams and Work Motivation in Organizations – (2016). Organizational behavior (17th ed.). – 70 EUR – 76,30 EUR

Schakelprogramma Experimentele Psychologie

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

 • Statistiek I – Cursus – 4,5 EUR – 5 EUR
 • Psychologische Functieleer II – Cursus – 4,5 EUR – 5 EUR
 • Psychologische functieleer II – Cognitive psychology: A student’s handbook (7th edition) – 46,00 EUR- 52 EUR
 • Sociale cognitie & Groepsprocessen – Cursus – 2,50 EUR- 5 EUR
 • Sociale cognitie & groepsprocessen – Sociale Psychologie (handboek) – 57,00 EUR- 60 EUR
 • Neuropsychologie – Cognitive Neuroscience – 61,00 EUR – 66,30 EUR

Schakelprogramma Psychologie: Onderwijs

*De minor’s dienen apart besteld te worden buiten het boekenpakket, zie de rubriek “hoe bestel ik mijn boeken en cursussen” voor meer info.

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

*Minor Klinische*

 • Statistiek I – Cursus – 4,5 EUR – 5 EUR
 • Psychologische Functieleer II – Cursus – 4,5 EUR – 5 EUR
 • Psychologische functieleer II – Cognitive psychology: A student’s handbook (7th edition) – 46,00 EUR – 52 EUR
 • Sociale cognitie & Groepsprocessen – Cursus – 2,50 EUR- 5 EUR
 • Sociale cognitie & groepsprocessen – Sociale Psychologie (handboek) – 57,00 EUR – 60 EUR
 • Neuropsychologie – Cognitive Neuroscience – 61,00 EUR – 66,30 EUR
 • Klinische psychologie – Abnormal Psychology, 6th edition – 61 EUR – 66,95 EUR
 • Klinische ontwikkelingspsychologie – Handboek klinische ontwikkelingspsychologie – TBA – TBA

*Minor bedrijfspsychologie*

 • Statistiek I – Cursus – 4,5 EUR – 5 EUR
 • Psychologische Functieleer II – Cursus – 4,5 EUR – 5 EUR
 • Psychologische functieleer II – Cognitive psychology: A student’s handbook (7th edition) – 46,00 EUR – 52 EUR
 • Sociale cognitie & Groepsprocessen – Cursus – 2,50 EUR- 5 EUR
 • Sociale cognitie & groepsprocessen – Sociale Psychologie (handboek) – 57,00 EUR – 60 EUR
 • Neuropsychologie – Cognitive Neuroscience – 61,00 EUR – 66,30 EUR
 • Gedragseconomie – (2011) Ons Feilbare denken – 10 EUR – 12 EUR
 • Human Resource Management – Handboek Human Resource management: Back to basics. – 47 EUR – 49,99 EUR
 • Psychologische arbeidskenmerken/Arbeid, gezondheid en welzijn – (2013). An introduction to contemporary work psychology – 40 EUR – 43,19 EUR
 • Teams and Work Motivation in Organizations – (2016). Organizational behavior (17th ed.). – 70 EUR – 76,30 EUR

*Minor Experimentel psychologie*

 • Statistiek I – Cursus – 4,5 EUR – 5 EUR
 • Psychologische Functieleer II – Cursus – 4,5 EUR – 5 EUR
 • Psychologische functieleer II – Cognitive psychology: A student’s handbook (7th edition) – 46,00 EUR – 52 EUR
 • Sociale cognitie & Groepsprocessen – Cursus – 2,50 EUR – 5 EUR
 • Sociale cognitie & groepsprocessen – Sociale Psychologie (handboek) – 57,00 EUR – 60 EUR
 • Neuropsychologie – Cognitive Neuroscience – 61,00 EUR – 66,30 EUR

Schakelprogramma Pedagogie: Orthopedagogiek

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

 • Statistiek I – Cursus – 4,5 EUR – 5 EUR
 • Psychologische modellen van hulpverlening – Essential psychotherapies – 37,00 EUR – 40,30 EUR
 • Interpretatieve onderzoeksmethoden – Qualitative Research for educational sciences – 47,00 EUR – 51,90 EUR
 • Theoretische orthopedagogiek – Orthopedagogiek & Maatschappij – 16,00 EUR – 18,00 EUR
 • Theoretische orthopedagogiek – Orthopedagogiek: Ontwikkelingen, theorieen en modellen – 28,00 EUR – 31,00 EUR
 • Theoretische orthopedagogiek – kopstukken van de orthopedagogiek – 25,00 EUR – 27,50 EUR
 • Orthopedagogiek van bijzondere groepen – Dissability studies in de lage landen – 35,00 EUR – 37,50 EUR
 • Orthopedagogiek van bijzondere groepen – De Nieuwe therapeutische gemeenschap – 13,00 EUR – 14,90 EUR
 • Orthopedagogiek van bijzondere groepen – Syllabus gedrags- en emotionele stoornissen – T.B.A. – T.B.A.
 • Orthopedagogiek van bijzondere groepen – A pioneer of milieu therapy – 13,00 EUR  14,00 EUR
 • Orthopedagogiek van bijzondere groepen – Middelenmisbruik: preventie & behandeling – T.B.A. – T.B.A.

Schakelprogramma Pedagogie: Pedagogiek & Onderwijskunde

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

 • Statistiek I – Cursus – 4,5 EUR – 5 EUR
 • Psychologische modellen van hulpverlening – Essential psychotherapies – 37,00 EUR – 40,30 EUR
 • Interpretatieve onderzoeksmethoden – Qualitative Research for educational sciences – 47,00 EUR – 51,90 EUR
 • Wiskunde in kleuter- en lager onderwijs – Elementary and middleschool mathematics – 57,00 EUR – 61,45 EUR

Schakelprogramma Master of Science sociaal werk

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

 • Statistiek I – Cursus – 4,5 EUR – 5 EUR
 • Interpretatieve onderzoeksmethoden – Qualitative Research for educational sciences – 47,00 EUR – 51,90 EUR
 • Historische Pedagogiek – Cursus – 18,00 EUR – 18,55 EUR
 • Sociale Agogiek – Sociale agogiek: een sociaal-pedagogisch perspectief op sociaal werk (2015!) – 21,00 EUR – 22,50 EUR
 • Cultuur & educatie – Cursus – 9,00 EUR – 9,60 EUR