Skip to content Skip to footer

FAQ

FAQ

Jazeker! Onze kringavonden zijn voor alle FPPW-studenten en sympathisanten. Met ons variërend aanbod aan themakringavonden proberen we zoveel mogelijk studenten te betrekken. Kom zeker eens Hallo zeggen en dan drinken we gezellig een pintje in de Pi-Nuts. 

De meeste activiteiten zijn voor alle FPPW-studenten! Denk maar aan kringavonden op maandag, vooruitfuiven, kerstmarkt, sportactiviteiten, bierbowling …

Enkel de cantussen zijn voorbehouden voor gedoopten. Met uitzondering van de Dummiecantus (07/10/2021) én de FPPW-cantus (10/03/2022). 

Deze vinden plaats in oktober en november. De exacte data en uren worden meegedeeld tijdens de lesaankondigingen. De permanenties gaan door in het VPPK-lokaal (FPPW kelder -1).