Skip to content Skip to footer

PPSR: de Studentenraad

PPSR: DE STUDENTENRAAD

Hoe vertegenwoordig je je rol als student aan deze faculteit? Waar kan jij terecht met ideeën voor verandering? Wat houdt jouw stem in? Hoe breng je vernieuwingen aan? Hoe kan jij als student praktisch of inhoudelijk iets veranderen aan deze faculteit?

Jij bent student aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, jij maakt deel uit van deze faculteit en jij hebt dus ook een stem. De PPSR, Psychologische en Pedagogische StudentenRaad, is het instrument om jouw stem als student te laten horen. Het is de schakel in een goed draaiende faculteit die ervoor zorgt dat de student zich comfortabel kan voelen. Zowel kwalitatief naar onderwijs, als naar de organisatie toe, zijn er verschillende studentenvertegenwoordigers die elk hun plaats hebben binnen de PPSR. Met andere woorden is er inzake organisatie geen probleem te vinden, maar zitten we met een groter actueel probleem: weinigen zijn hier van op de hoogte. Hoog tijd om hier dus iets aan te doen!

Wat is de meerwaarde hiervan?
“Een neen heb je, een ja kan je krijgen” of “Wie niet waagt, niet wint” zijn enkele gezegden die van toepassing zijn op onze werkwijze. Er is namelijk geen sluitend antwoord op de vraag of het effectief winstgevend is. Op dit aspect moeten we ons echter niet richten, maar wel op het bruikbare aspect. Zolang er geen stem is, is er namelijk geen geluid. Eens dat deze stem er is, wordt deze gehoord.

Een studentenvertegenwoordiger of een ‘stuver’ is een student aan een faculteit die officieel verkozen wordt binnen de faculteit als organisatie. De stuver zetelt in een commissie of facultaire raad. Dergelijke commissies hebben een of meerdere student(en) die recht hebben op inspraak op de inhoud van vergaderingen en die medezeggenschap hebben bij (het nemen van) beslissingen)

Enerzijds zijn er stuvers die verkozen worden en gedurende een jaar in een commissie zetelen. Anderzijds wordt de kerngroep van de PPSR om de twee jaar opnieuw samengesteld. Deze groep bestaat uit maximum zes personen, die bovendien ook lid zijn van de Faculteitsraad. Op de maandelijkse Algemene Vergadering, onder leiding van de Decaan, wordt beslist over het beleid van de faculteit.

De meest gestelde vraag is ‘of dit veel werk of tijd kost?’. Afhankelijk van de commissie, kom je een of meerdere keren samen in het jaar. Op voorhand worden de datum, tijdstip en locatie bekend gemaakt van deze vergaderingen. Je krijgt hierbij ook de agenda te zien zodat je deze kan nakijken en je enigszins kan voorbereiden op de vergadering. Daarnaast kan je op deze manier zonder problemen verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn op de vergadering. Hier worden geen gevolgen aan gegeven.

Een studentenraad pleit voor de belangen van de studenten, geeft advies over onderwijsdossiers, geeft een mening over hoe het onderwijs kwalitatief wordt ervaren en heeft zeggenschap in algemene beleidszaken. In onze faculteit is dit de PPSR (Psychologische en Pedagogische StudentenRaad).

Een studentenvereniging is een vzw, een vereniging voor en door studenten. Meestal hebben ze het doel om het contact tussen nieuw- en oud-studenten te bevorderen. Bij ons op de faculteit is dit de VPPK (Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring). Zij organiseren de boekenverkoop, studentikoze activiteiten en helpen bij de begeleiding van de studie.

Steun en zeggenschap. Twee fundamentele begrippen die momenteel zeer belangrijk zijn. Vermijd het ordinaire beeld dat er met panelen en vlaggen wordt betoogd aan het bureel van de Decaan, maar focus je op een klassevolle bijdrage als student. Onze facebookpagina liken, deze delen en verspreiden laat zien hoe belangrijk jij je eigen rol als student vindt.

Wil je meer doen en bijvoorbeeld aanwezig zijn op Algemene Vergaderingen, jouw mening uiten over bepaalde zaken die goed of slecht draaien, jezelf engageren en je inzetten voor de faculteit? Contacteer ons dan gerust via ppsr@student.ugent.be of spreek iemand van de stuvers aan. Aan het begin van het academiejaar zoeken wij actief naar nieuwe stuvers, dus hou onze ‘infosite’ op minerva (en facebook, en mails?) goed in de gaten!

Met vriendelijke groet,
Het team van de PPSR