Skip to content Skip to footer

Een studentenvertegenwoordiger of een ‘stuver’ is een student aan een faculteit die officieel verkozen wordt binnen de faculteit als organisatie. De stuver zetelt in een commissie of facultaire raad. Dergelijke commissies hebben een of meerdere student(en) die recht hebben op inspraak op de inhoud van vergaderingen en die medezeggenschap hebben bij (het nemen van) beslissingen)

Enerzijds zijn er stuvers die verkozen worden en gedurende een jaar in een commissie zetelen. Anderzijds wordt de kerngroep van de PPSR om de twee jaar opnieuw samengesteld. Deze groep bestaat uit maximum zes personen, die bovendien ook lid zijn van de Faculteitsraad. Op de maandelijkse Algemene Vergadering, onder leiding van de Decaan, wordt beslist over het beleid van de faculteit.

De meest gestelde vraag is ‘of dit veel werk of tijd kost?’. Afhankelijk van de commissie, kom je een of meerdere keren samen in het jaar. Op voorhand worden de datum, tijdstip en locatie bekend gemaakt van deze vergaderingen. Je krijgt hierbij ook de agenda te zien zodat je deze kan nakijken en je enigszins kan voorbereiden op de vergadering. Daarnaast kan je op deze manier zonder problemen verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn op de vergadering. Hier worden geen gevolgen aan gegeven.