Wat is een praesidium? 

“Een praesidium is een term voor een besturend orgaan van een organisatie, met name in de politieke of studentikoze sfeer. ”

Het is het besturend orgaan van de volledige studentenvereniging. Het bestaat uit geëngageerde leden die een verantwoordelijke functie op zich hebben genomen. OP die manier oefenen ze een actieve rol uit in het bestuur van onze vereniging.
Het praesidium 2018-2019 bestaat uit 23 leden, onderverdeeld in 16 verschillende functies.

Welke functies bestaan er? En wat houden deze in?

Praeses
De leider in de organisatie, leidt het dagelijkse bestuur

Vice-praeses
De rechterhand van de praeses

Quaestor
Regelt het financiële aspect

Secretaris
Noteert tijdens vergaderingen, verzorgt de website

Boeken
Regelt de boekenverkoop

Cultuur
Organiseert culturele activiteiten

Excursie
Organiseert de zomer- en winterreis en uitstappen doorheen het academiejaar

Feest
Organiseert de clubavonden, Vooruitfuiven, het galabal en andere feestjes

PR-Intern
Verzorgt de communicatie naar de studenten toe.

PR-Extern
Verzorgt de communicatie met de sponsors.

Sport
Regelt de sportactiviteiten

Scriptor
Verantwoordelijk voor ’t Paperke, het boekje van onze studentenvereniging

Studie
Verzorgt het studie-gerelateerde deel op de website waaronder het verzamelen van samenvattingen, staat in contact met de faculteit, regelt extra lezingen

Cantor
Onderdeel van het cantusteam. Voorzanger op een cantus.

Schachtentemmer
Onderdeel van het cantusteam. Verantwoordelijk voor de doop en de schachten

Zedenmeester
Onderdeel van het cantusteam. Verantwoordelijk voor het bewaren van de orde op een cantus