2de bachelor Pedagogische wetenschappen

In de onderstaande link vindt u een overzicht van alle lessen- en examenroosters.

Lessen- en examenroosters


In de onderstaande link vindt u het volledige overzicht van alle vakken en de bijhorende studiefiches afkomstig uit de Gemeenschappelijke Bachelor Pedagogische Wetenschappen.

Studiefiches Gemeenschappelijke Bachelor Pedagogische Wetenschappen.


Wij beschikken reeds nog niet over samenvattingen en voorbeeldexamens voor alle vakken. Hebt u een samenvatting of een voorbeeldexamen in uw bezit? Stuur deze gerust door naar [email protected] Gelieve duidelijk uw naam, uw richting en het vak waarop deze samenvatting of dit voorbeeldexamen betrekking heeft te vermelden. Op deze manier kunnen wij onze site up to date houden en betekent deze een grote meerwaarde voor élke student pedagogie!

Mvg,

Het studieteam

  • 1e SEMESTER

Fabels-feiten-2de-bach peda – Powerpoint met tips per vak

Historische Pedagogiek (2bpw)

Ontwikkelingspsychologie (2bpw)

Interculturele pedagogiek (2bpw)

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen (2bpw)

Diversiteit en inclusie (2bpw)

  • 2e SEMESTER

Comparatieve en Internationale pedagogiek (2bpw)

Fysiologie (2bpw)

Klinische praktijken en onderzoek (2bpw)

Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen (2bpw)

Statistiek 2

Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek (2bpw)