Bachelor Psychologie

Beste studenten,

Hier vinden jullie de onderverdeling van de bachelorjaren. Het eerste en tweede jaar zijn gemeenschappelijke bachelorjaren. Vanaf 3de bachelor vinden jullie een onderverdeling per afstudeerrichting.

Maar: Er zijn nog niet voor alle vakken samenvattingen of voorbeeldexamens beschikbaar. Als je een samenvatting wilt doorsturen, dan kan je dit doen naar [email protected] . Vermeld duidelijk je naam, richting (specifiek) en het vak waarop de samenvatting, voorbeeldexamen betrekking heeft. Hiervoor zullen al je medestudenten je ontzettend dankbaar zijn!

TIP VOOR SCHAKELSTUDENTEN:

Bij ‘3e Bacholer Psychologie’ vinden jullie per afstudeerrichting (klinische-, bedrijfs- en experimentele psychologie) een link naar het volledige overzicht van alle vakken die over de drie jaar van de bachelor opleiding verspreid zijn, waarvan jullie enkele in jullie schakelprogramma hebben moeten opnemen.
Gebruik dit als houvast om wegwijs te geraken op deze studiesite omdat de vakken die jullie volgen aldus verspreid staan over alle drie de bachelor jaren.

Veel succes!

Met vriendelijke groeten,

Het studiecomité

Gemeenschappelijke Bachelor3de Bachelor