Beste studenten,

Hier vinden jullie de onderverdeling van de bachelorjaren. Het eerste en tweede jaar zijn gemeenschappelijke bachelorjaren. Vanaf 3de bachelor vinden jullie een onderverdeling per afstudeerrichting.

Maar: Nog niet voor alle vakken zijn er samenvattingen of voorbeeldexamens beschikbaar. Als je een samenvatting wilt doorsturen, dan kan je dit doen naar [email protected] .Vermeld duidelijk je naam, richting (specifiek) en het vak waarop de samenvatting, voorbeeldexamen betrekking heeft. Hiervoor zullen al je medestudenten je ontzettend dankbaar zijn!

Groetjes, het studieteam3de Bachelor