Beste bachelor studenten,

ik ben bezig met de studiesite wat te herstructureren en aan te vullen. Voor de 3e bach heb ik bijvoorbeeld een onderverdeling gemaakt tussen de verschillende afstudeerrichtingen. Op die manier staan niet meer alle vakken van de 3 afstudeerrichtingen door elkaar in één mapje. Het is de bedoeling de site wat gebruiksvriendelijker te maken. Maar nog niet van alle vakken zijn er samenvattingen, voorbeeldexamens of vakfiches beschikbaar. Als je een wilt doorsturen, kan je dit doen door te mailen naar [email protected] Vermeld duidelijk je naam, richting (specifiek) en het vak waarop de samenvatting, voorbeeldexamen betrekking heeft.

Groetjes, het studieteam

  • 1ste Bachelor

  • 2de Bachelor

  • 3de Bachelor

  • 3de Bachelor: klinische psychologie

  • 3de Bachelor: bedrijfspsychologie

  • 3de Bachelor: experimentele psychologie