In de onderstaande link vindt u een overzicht van alle lessen- en examenroosters.

Lessen- en examenroosters


In de onderstaande link vindt u het volledige overzicht van alle vakken en de bijhorende studiefiches afkomstig uit de Master Pedagogische Wetenschappen met als afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde.

Studiefiches Master Pedagogische Wetenschappen – Pedagogiek en Onderwijskunde


Wij beschikken reeds nog niet over samenvattingen en voorbeeldexamens voor alle vakken. Hebt u een samenvatting of een voorbeeldexamen in uw bezit? Stuur deze gerust door naar [email protected] Gelieve duidelijk uw naam, uw richting en het vak waarop deze samenvatting of dit voorbeeldexamen betrekking heeft te vermelden. Op deze manier kunnen wij onze site up to date houden en betekent deze een grote meerwaarde voor élke student pedagogie!

Mvg,

Het studieteam

Algemene Opleidingsonderdelen

 • 1e SEMESTER
 • Onderzoeksmethoden II (1e master)

  Gezinspedagogiek (1e master)

 • 2e SEMESTER
 • Leerstoornissen (1e master)

  Sociale pedagogiek (1e master)

  Afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen

 • 1e SEMESTER
 • Coaching en begeleiding (1e master)

  Onderwijsinnovatie (1e master)

  Onderwijskundig ontwerpen (1e master)

  Schoolbeleid en schoolontwikkeling (2e master)

 • 2e SEMESTER
 • Eigentijdse onderwijssystemen (2e master)

  Leeromgevingen voor volwassenen (2e master)

  Major Pedagogiek en Onderwijskunde

 • 1e SEMESTER
 • Hoger onderwijs: onderzoek en ontwikkeling (1e master)

 • 2e SEMESTER
 • Onderwijstechnologie (1e master)

  Onderwijseffectiviteit (2e master)

  Major Lerarenopleiding

 • 1e SEMESTER
 • Opleidingsdidactiek (1e master)

  Zorgverbreding in het onderwijs (1e master)

 • 2e SEMESTER
 • Didactische aanpak van leermoeilijkheiden (2e master)

  Keuzeopleidingsonderdelen

 • 1e SEMESTER
 • Geen opleidingsonderdelen beschikbaar.

 • 2e SEMESTER
 • Armoede en duurzame ontwikkeling (1e master)

  Management van de social profit sector (1e master)

  Orthopedagogiek en ontwikkelingssamenwerking (1e master)