In de onderstaande link vindt u het volledige overzicht van alle vakken en de bijhorende studiefiches afkomstig uit de Bachelor Pedagogische Wetenschappen met als afstudeerrichting Orthopedagogiek.

Studiefiches Bachelor Pedagogische Wetenschappen – Orhopedagogiek en Disability Studies


Wij beschikken reeds nog niet over samenvattingen en voorbeeldexamens voor alle vakken. Hebt u een samenvatting of een voorbeeldexamen in uw bezit? Stuur deze gerust door naar [email protected] Gelieve duidelijk uw naam, uw richting en het vak waarop deze samenvatting of dit voorbeeldexamen betrekking heeft te vermelden. Op deze manier kunnen wij onze site up to date houden en betekent deze een grote meerwaarde voor élke student pedagogie!

Mvg,

Het studieteam

Algemene opleidingsonderdelen en afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen

  • 1e semester

Cultuur en educatie

Interpretatieve onderzoeksmethoden

Jeugdbescherming en jeugdhulp

Orthopedagogiek van bijzondere groepen

Psychologische modellen van hulpverlening

Klinische orthopedagogiek

  • 2e semester

Klinisch-psychologische vaardigheden en diagnostiek

Onderzoeksmethoden I

Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische diagnostiek

Neuropsychiatrie

Theoretische orthopedagogiek

Klinische psychiatrie en neurologie

  • Jaarvakken

Integratieseminarie