In de onderstaande link vindt u het volledige overzicht van alle vakken en de bijhorende studiefiches afkomstig uit de Bachelor Pedagogische Wetenschappen met als afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde.

Studiefiches Bachelor Pedagogische Wetenschappen – Pedagogiek en Onderwijskunde


Wij beschikken reeds nog niet over samenvattingen en voorbeeldexamens voor alle vakken. Hebt u een samenvatting of een voorbeeldexamen in uw bezit? Stuur deze gerust door naar [email protected] Gelieve duidelijk uw naam, uw richting en het vak waarop deze samenvatting of dit voorbeeldexamen betrekking heeft te vermelden. Op deze manier kunnen wij onze site up to date houden en betekent deze een grote meerwaarde voor élke student pedagogie!

Mvg,

Het studieteam

  • 1e SEMESTER

Cultuur en educatie

Curriculumontwikkeling

Didactische werkvormen

Interpretatieve onderzoeksmethoden

Jeugdbescherming en jeugdhulp

Psychologische modellen van hulpverlening

  • 2de SEMESTER

Onderwijskundig ontwerpen

Onderzoeksmethoden I

Taal in kleuter- en lageronderwijs

Wiskunde in kleuter- en lageronderwijs

  • JAARVAK

Integratieseminarie