Skip to content Skip to footer

Uitleg praesidium

WAT IS EEN PRAESIDIUM?

“Een praesidium is een term voor een besturend orgaan van een organisatie, met name in de politieke of studentikoze sfeer.”

Het is het besturend orgaan van de volledige studentenvereniging. Het bestaat uit geëngageerde leden die een verantwoordelijke functie op zich hebben genomen. Op die manier oefenen ze een actieve rol uit in het bestuur van onze vereniging.
Het praesidium 2023-2024 bestaat uit 21 leden, onderverdeeld in 17 verschillende functies.

 

WELKE FUNCTIES BESTAAN ER & WAT HOUDEN ZE IN?

Praeses
De leider in de organisatie, leidt het dagelijkse bestuur.

Vice-praeses
De rechterhand van de praeses.

Quaestor
Regelt het financiële aspect.

Secretaris
Noteert tijdens vergaderingen & verzorgt de website

Boeken
Regelt de boekenverkoop.

Cultuur
Organiseert culturele activiteiten.

Excursie
Organiseert de zomer- en winterreis & uitstappen doorheen het academiejaar.

Feest
Organiseert de kringavonden, Vooruitfuiven, het galabal & andere feestjes.

Lustrum
Verantwoordelijk voor het vieren van het Lustrumjaar, waaronder de Lustrumweek.

PR-Intern
Verzorgt de communicatie naar de studenten toe.

PR-Extern
Verzorgt de communicatie met de sponsors.

Sport
Regelt de sportactiviteiten.

Scriptor
Verantwoordelijk voor ’t Paperke, het boekje van onze studentenvereniging.

Studie
Verzorgt het studie-gerelateerde deel op de website waaronder het verzamelen van samenvattingen, staat in contact met de faculteit & regelt extra lezingen.

Cantor
Onderdeel van het cantusteam. Voorzanger op een cantus.

Schachtentemmer
Onderdeel van het cantusteam. Verantwoordelijk voor de doop en de schachten.

Zedenmeester
Onderdeel van het cantusteam. Verantwoordelijk voor het bewaren van de orde op een cantus.