Beste studenten
Vanaf hier zullen jullie alle informatie terug vinden omtrent de boekenverkoop.

Legende

blauw= Boeken uit semester 2
groen= AANWEZIG op de verkoop
oranje= AFWEZIG/WACHTEN OP LEVERING op de boekenverkoop
zwart= wordt niet verkocht via vppk
pno= prijs nog onbekend.

Dit onderdeel van de site wordt dagelijks aangepast

Met vriendelijke en studentikoze groet VPPK

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Psychologie
Bachelor Psychologie
1ste bachelor psychologie

Algemene psychologie—Brysbaert, M. (2018). Psychologie. Gent: Academia Press. —47,60€ — 50,00€Algemene psychologie— Syllabus – €26,70 – 26,80

Algemene psychologie—Oefenboek (optioneel)—15,10€—17,00€

Differentiële Psychologie—Larsen, R., Buss, D., Wismeijer, A. (2017). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill —55,00€ —61,00€

Differentiële Psychologie— De Fruyt, F. (2011). Individual Differences. Pearson Custom Publishing. Customized version of Maltby, J., Day, L., Macaskill, A. (2010). Personality, Individual Differences, and Intelligence. Pearson.— 25,00€ —28,60€

Filosofie—Vermeersch, Etienne en Braeckman, Johan (2008). De rivier van Herakleitos. Een eigenzinnige visie op de wijsbegeerte. Houtekiet, Antwerpen/Amsterdam —20,80€ —25,00€

Fysiologie —Derave, W. (2017). Fysiologie: van molecule tot gedrag. Pearson Custom Publishing. — €46,00 – €53,00

Ontwikkelingspsychologie—Syllabus— €21,20 – €21,3

Ontwikkelingspsychologie—Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn Bacon, —61,60€ — 71,00€

Psychologische functieleer I—cursus— €6,00

Psychologische functieleer I—”Cognitive Psychology: A Student’s handbook” (7e editie), Michael W. Eysenk Mark, T. Keane. Psychology Press. —43,70€—50,40€

Sociale psychologie—Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press—56,40€—60,00€

Sociale psychologie—Cursus—€ 3,50 – €4,00

Grondslagen van de psychologie —Brysbaert, M., Rastle, K. (2013). Historical and Conceptual Issues in Psychology (2nd edition). Harlow: Pearson Education —43,20€ —49,80€

Methodologie—Gravetter Forzano, Research methods for the behavioral sciences. Custom Edition—pno – €41,70 – €48,00

Maatschappelijke structuren— Vranken, J., Henderickx E., Van Hootegem G. (2017) Het speelveld, de spelregels en de spelers? Acco, Leuven/Den Haag – €37,40 – €43,00

Statistiek I—cursus—6,00 – 6,00

Erfelijkheidsleer—syllabus—€35,00 – € 34,90

Fysiologie —Cursus —€6,20 – €6,50

Kwalitatieve data analyse—syllabus – € 11,00 – €10,90

2de bachelor psychologie

Inleiding bedrijfspychologie — Schultz, D. &Schultz, S.E. (2016). Psychology &work today. (10th International ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall. —€51,80 —€59,30

Psychologische functieleer II—”Cognitive Psychology: A Student’s handbook” (7e editie), Michael W. Eysenk Mark • T. Keane. Psychology Press—43,70€—50,40€

Psychologische functieleer II—cursus (cursus wordt verkocht in 3 delen) — pno

Persoonlijkheidspsychologie—Larsen, R., Buss, D., Wismeijer, A. (2017). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill. —55,00€ —61,00€

Hedendaagse psychologische theorieën—Vansteenkiste, M., Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei: Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. Acco: Gent. —46,40€ —54,50€

Sociale cognitie en groepsprocessen— Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press —56,40€—60,00€

Social cognitie en groepsprocessen—cursus—€3,50 – €4,00

Inleiding tot modellen in de klinische psychologie —Lang, G., &Van der Molen, H.T. (2015). Psychologische gespreksvoering —34,80€ —38,50€

Psychometrie—cursus — niet via vppk

Assessmenttheorie—Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.—€47,90 —€54,00

Statistiek II—Cursus — €6,50 – €7,00

Leerpsychologie — €7,00

3de bachelor psychologie

Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (3d edition). • Wadsworth Publishing – €48,60 – €54,00

Methoden in de psychologie—Syllabus

3de bachelor psychologie afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

Gedragseconomie— Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam. —€10,90—€12,50

Human resource management— Lievens, F. Handboek Human Resource management: Back to basics. Lannoo —€45,20—€50,00

Teams and work motivation in organizations– Robbins, S. P., Judge, T. A. (2016). Organizational behavior (17th ed.). Harlow, • UK: Pearson Education —€69,00— €76,20

Psychologische arbeidskenmerken— Peeters, M., De Jonge, J., Taris, T. (2013). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. —€34,50—€38,70</strong>

Marktonderzoek—cursus—niet via vppk

Bedrijfseconomie— Albrecht, J., Merlevede, B., Oikonomia—€50,00 – €50,00

Gedragseconomie – Syllabus – €10,00 – €10,00

Media, technologie en innovatie – Syllabus – €12,70 – €12,75

Digitale leeromgeving – reader – niet via VPPK

Cross-cultural Psychology—Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). —€48,6—€54,40

3de bachelor psychologie afstudeerrichting klinische psychologie

Modellen in de experimentele psychopathologie – Psychopathology (2nd Ed.), Davey, G – €58,30 – €65,3

Modellen in de ontwikkelingspsychopathologie – Prins, P. Braet, C. (2014). Klinische ontwikkelingspsychologie (Herdruk) – €45,40 – €49,90

Modellen in de gezondheidspsychologie – niet via VPPK

Modellen in de psychoanalyse – niet via VPPK

interpersoonlijke modellen in de psychologie – niet via VPPK

Inleiding klinisch psychologische assessment – Pursuit of Objectivity and Loss of Object in Psychology – €19,80 – €20,00

eerste lijn: herstelgerichte psychiatrische zorg – niet via VPPK Eerste lijn: herstelgerichte psychiatrische zorg – niet via VPPK

Levenslooppsychologie – niet via VPPK

 

  Keuzeopleidingsonderdelen

Fysiopathologie—Applied Pathophysiology: A Conceptual Approach to the Mechanisms of Disease Third Edition —€72,80—€81,70

Neuropsychologisch assessment—niet via VPPK

Kwalitatief onderzoek —Smith, J. (2015). Qualitative Psychology. A practical guide to research methods. London: Sage. —€38,9—€43,50

Neurobiology of affective disorders—cursus—pno

3de bachelor psychologie afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie

Paragdigmata van de experimentele psychologie —niet via vppk

Cognitie en emotie— niet via vppk

Neurologie—Syllabus – niet via vppk

Instrumenten van de experimentele psychologie —niet via vppk

Topics in Experimental Psychology —niet via vppk

Introduction to neuroimaging—niet via vppk

Gedragseconomie – Ons feilbare denken – €10,90 – €12,50

Neuroatonomie —niet via vppk

 

  1. Keuzeopleidingsonderdelen

Marktonderzoek—cursus—niet via vppk

Bedrijfseconomie— Albrecht, J., Merlevede, B., Oikonomia—€50,00 – €50,00

Media, technologie en innovatie – Syllabus –

Master Psychologie
1ste master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

Toegepaste data-analyse—cursus— €7,00

Leadership and Multi-level Research in Organizations

Arbeid, gezondheid en welzijn—Peeters, M., De Jonge, J., Taris, T. (2013).;”>An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell.—SEM2

Arbeidsrecht in organisaties—cursus—niet via vppk

Ontwikkeling van coachingsvaardigheden—niet via vppk

Organisatiestrategie—cursus – niet via vppk

Industriële relaties—cursus—niet via vppk

Recente trends in HRM—cursus—niet via vppk

Consumentenpsychologie—cursus

Accounting (A)— De Lembre, Everaert, Verhoeye, 2016 Handboek Boekhouden: Dubbel Boekhouden: Basisbeginselen, Internsentia—€50,40—€51,20

 

  Keuzeopleidingsonderdelen

Cross-cultural Psychology—Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). —€48,6—€54,40

Cross-cultural Psychology—Cursus

2de master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

Consulting —niet via vppk

Loopbaanplanning en -ontwikkeling – Praktijkgericht handboek: inkson, Dries arnold (2015) understanding careers – €41,00 – €43,50

Loopbaanplanning en -ontwikkeling – syllabus

Stage en deontologie—niet via vppk

1ste master klinische psychologie

Toegepaste data-analyse—cursus – SEM 2

Gezondheidspsychologie I—cursus—niet via vppk

Gezondheidspsychologie II—€2,7 – €3,00

Ontwikkelingspsychologie III—cursus—niet via vppk

Ontwikkelingsgerichte psychotherapie—Pameijer, N.K. Draaisma, N. (2011). Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg. Leuven : ACCO.—€25,30—€27,40

Psychoanalytische therapie—Psychoanalytical Therapy

Gedragstherapie—Hermans, D., Eelen, P. Orlemans, H. (2007). Inleiding tot de Gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.—€36,30—€38,10

Relatie- en gezinstherapie—niet via vppk

Ontwikkelingsstoornissen—niet via vppk

 

  Keuzeopleidingsonderdelen

Cross-cultural Psychology—Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). —€48,6—€54,40

Neuropsychologische diagnostiek

Qualitative Research Methods in Clinical Psychology—Handboek: Smith, J. (2015). Qualitative Psychology. A practical guide to research methods. London: Sage.—SEM 2

2de master klinische psychologie

Genderstudies en seksuele stoornissen – niet via vppk

 

  Keuzeopleidingsonderdelen

Gevallenstudies en practica in de psychoanalytische therapie – Vanheule, S. (2013). Psychose anders bekeken. – €34,40 – €37,70

Gevallenstudies en practica in de ontwikkelingsgerichte therapie—cursus—niet via vppk

Gevallenstudies en practica in de gedragstherapie—cursus—niet via vppk

Gevallenstudies en practica in de relatie- en gezinstherapie—cursus—niet via vppk

1ste master theoretische en experimentele psychlogie

Analysis of Repeated Measures—cursus—niet via vppk

Language Psychology —Syllabus—€16,70 – €16,80

Cognitive Psychology I—cursus—niet via vppk

Neuropsychologische assessment—cursus—niet via vppk

Modelling of Cognitive Processes — niet via vppk

Cognitive Neurosciences —cursus—niet via vppk

Research Project Experimental Psychology —cursus—niet via vppk

 

  Keuzeopleidingsonderdelen

Ontwikkelingsstoornissen—cursus—niet via vppk

Vraagstukken cognitie-gerelateerde processen —cursus—niet via vppk

Neurobiology of Affective Disorders —cursus—niet via vppk

Introduction to Neuroimaging —cursus—niet via vppk

Analysis of Neuroimaging Data—cursus—niet via vppk

Oefeningen experimentele sociale psychologie—cursus—niet via vppk

Vraagstukken cognitie-gerelateerde processen —cursus—niet via vppk

Individu- en groepsgerichte methoden en technieken voor gedragsbeïnvloeding—cursus—niet via vppk

Vraagstukken cognitie-gerelateerde processen—cursus—niet via vppk

2de master theoretische en experimentele psychologie

Case studies in the analysis of Expreimantal Data – niet via vppk

Cognitive Psychology II—cursus—niet via vppk

1ste master onderwijskunde psychologie

Toegepaste data-analyse—cursus – SEM 2

span style=”color: green;”>Krachtige Leeromgevingen—Valcke, M. (2014). Krachtige leeromgevingen. Gent: Academia Press.—€32,90—€34,00

Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen—cursus—niet via vppk

Vakdidactiek psychologie—Syllabus – niet via vppk

MINORS
De minors voor psychologie Onderwijskunde zijn klinische, bedrijfs en experimentele. Al deze vakken staan reeds in de masteropleidingen van de respectievelijke richtingen.

2de master onderwijskunde psychologie

Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen – niet via vpk
Cross-cultural Psychology—Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). —€48,6—€54,40

Beknopt overzicht van de criteria DSM-5 (paperback) € 55.70 – €57.80

Pedagogische Wetenschappen
Bachelor Pedagogische wetenschappen
1ste bachelor pedagogie

Psychologie—Brysbaert, M. (2018). Psychologie. Gent: Academia Press. —€47,60 — €50,00

Psychologie— cursus – €5,50 – €6,00

Psychologie—Oefenboek (optioneel)—€15,10—€17,00

Onderwijskunde— Valcke, M. (2018). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press/Lannoo.—€38,30—€45,00

Orthopedagogie disability studies— Broekaert, E., Van Hove, G., Vandevelde, S., Soyez, V. Vanderplasschen, W. (red.) (2010). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek, – €41,60— €46,00

Sociale agogiek—cursus—Niet via vppk

Statistiek I—cursus—€6,00 – €6,00

Sociologie— Sociologie: een hedendaagse inleiding (2018) – €32,9 – €35 – SEM2

Wijsgerige antropologie— thirteen theories of human nature – €37,2 – €42,00

Pedagogische basisbegrippen en contexten— Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. —€31,60 –€35,00

Onderwijskunde: praktijk, onderzoek en beleid—Onderwijsbeleid in vlaanderen (2018)— €26,40 – €31,00

Orthopedagogiek: praktijk, onderzoek en beleid— Vanderplasschen, W., Vandevelde, S., Claes, C. De Pauw, S. (2017)Orthopedagogische werkvelden in beweging. – €33,50 – €37,00

Sociale agogiek: praktijk, onderzoek en beleid—Cursus—Niet via vppk

2de bachelor pedagogie

Historische pedagogiek—Cursus – €10,00 – €11,00

ontwikkelingspsychologie—Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn Bacon, • Inc. – €61,60€—€71,00

ontwikkelingspsychologie –-Syllabus: Ontwikkelingspsychologie —€19,20—€21,40

Interculturele pedagogiek—Reader—niet via vppk

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen— Schellaert, R. (2016). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld. Antwerpen: Intersentia.—€31,00—€32,00

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen— Vanderplasschen, W. (2015). Syllabus: Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen—€16,20—€18,00

Diversiteit en inclusie—cursus—niet via vppk

Comparatieve en international pedagogiek –niet via vppk

Fysiologie —Derave, W. (2017). Fysiologie: van molecule tot gedrag. Pearson Custom Publishing. —€46,00 —€53,00

Fysiologie —Cursus — €6,2 – €6,5

Statistiek II—cursus— €6,5 – €7,00

Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogen— Smeyers, P. in samenwerking met S. Ramaekers, R. van Goor, B. Vanobbergen. (Red.). Inleiding in de pedagogiek. Deel 2. Grondslagen —€29,40—€32,50

Klinische praktijken en onderzoek— De Belie, E., Van Hove, G. (2004). Ouderschap onder druk. Ouders en hun kind met een verstandelijke beperking. Uitgeverij Garant: Antwerpen. €18,6 – €20,6

Pedagogiek van de voorschoolse voorziening – staat van het kind, kind van de staat – €41,2 – €42,00

3de bachelor pedagogische wetenschappen

Psychologische modellen van hulpverlening— Messer, S.B., Gurman, A.S. (Eds.) (2013). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Third Edition). New York: The Guilford Press.—€36,50—€41,10

Jeugdbescherming en jeugdhulp—cursus – niet via vppk

Cultuur en educatie— syllabus–€9,60–€9,50

Interpretatieve onderzoeksmethoden— Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow—€46,00—€51,80

Onderzoeksmethoden I— niet via vppk

Integratieseminarie – niet via vppk

3de bachelor pedagogische wetenschappen afstudeerrichting onderwijskunde

>Didactische werkvormen—reader—niet via vppk

Curriculumontwikkeling—reader – €2,5

Taal in kleuter- en lager onderwijs—reader—niet via vppk

Onderwijskundig ontwerpen—McKenney, S. Reeves, T. (2018). Conducting educational design research: What, why how. London: Routledge—€31,80—€38,00

Wiskunde in kleuter- en lager onderwijs—in ontwikkeling

3de bachelor pedagogische wetenschappen afstudeerrichting klinische orthopedagogiek

Klinische orthopedagogiek —Van Hove, G. (2016). Disability Studies in de Lage Landen. Uitgegeven bij Uitgeverij Garant.—€33,90—€37,50
Klinische orthopedagogiek —Broekaert, E., Bracke, R., Calle, D., Cogo, A., Van der Straten, G. Bradt, H. (1996). De nieuwe therapeutische gemeenschap. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.—€13,50—€14,90
Klinische orthopedagogiek —Vandevelde, S. Broekaert, E. (2009). A pioneer of milieu therapy: The life and work of Maxwell Jones. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.—€12,70—€14,00
Klinische orthopedagogiek —Syllabus (gedrags- en emotionele stoornissen)- €20,90 – €21,00
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische diagnostiek—syllabus
Klinisch-psychologische vaardigheden en diagnostiek—syllabus—niet via vppk
Theoretische orthopedagogiek—De integratief holistische orthopedagogiek van Broekaert, E., De Fever, F. Schoorl, P. – €22,50 – €24,90
Theoretische orthopedagogiek—Ruijssenaars,. (2012). Orthopedagogiek: ontwikkelingen, theorieën en modellen – €28,00 – €31,00
Theoretische orthopedagogiek—Van Der Ploeg, J.D. (2006). Kopstukken van de Orthopedagogiek. – €24,90 – €27,50
Klinische psychiatrie en neurologie – niet via vppk

3de bachelor pedagogische wetenschappen afstudeerrichting sociale agogiek

Internationaal sociaal werk—cursus—Niet via vppk
Maatschappelijke dienstverlening—reader—niet via vppk
Sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw—reader— niet via vppk
Theoretische orthopedagogiek—De integratief holistische orthopedagogiek van Broekaert, E., De Fever, F. Schoorl, P. – €22,50 – €24,90
Theoretische orthopedagogiek—Ruijssenaars,. (2012). Orthopedagogiek: ontwikkelingen, theorieën en modellen – €28,00 – €31,00

Master Pedagogische Wetenschappen
1ste master pedagogische wetenschappen onderwijskunde

Onderzoeksmethoden II—Syllabus—niet via vppk
Sociale pedagogiek—cursus—Niet via vppk
Leerstoornissen—cursus—Niet via vppk
Gezinspedagogiek— Het gezin is dood, leve het gezin – €28,5 – €30,0

afstudeeronderdelen

Zorg, coaching en begeleiding in het onderwijs—Reader—Niet via vppk
Onderwijsinnovatie—Reader— €5,5
Onderwijstechnologie—Reader—Niet via vppk
hoger onderwijs: onderzoek en ontwikkelings—niet via vppk
Opleidingsdidactiek—niet via vppk

  Keuzeopleidingsonderdelen

Armoede en participatie—reader—niet via vppk
Management van de sociale profit sector—Reader—Niet via vppk
Orthopedagogiek en ontwikkelingssamenwerking—Reader—Niet via vppk
Klinische psychodiagnostiek—Vanheule, S. (2017). Psychiatric Diagnosis Revisited– From DSM to Clinical Case Formulation.—€56,70—€60,20

2de master pedagogische wetenschappen onderwijskunde

Eigentijdse onderwijssystemen—Reader—sem2
Leeromgevingen voor volwassenen—Reader—Niet via vppk
Schoolbeleid en schoolontwikkeling—Reader—Niet via vppk
onderwijseffectiviteit—Reader—Niet via vppk

1ste master pedagogische wetenschappen klinische orthopedagogiek

Onderzoeksmethoden II—Syllabus—niet via vppk
Sociale pedagogiek—cursus—Niet via vppk
Leerstoornissen—cursus—Niet via vppk
Gezinspedagogiek—Syllabus—SEM2
afstudeeronderdelen
Disability studies—cursus—Niet via vppk
Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen—Long, N., Wood, M., Fescer, F. (2003) Life Space Crisis Intervention. Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties,—€36,10—€38,10
Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen— D’Oosterlinck. F., Soenen, B., Spriet, E., Sel, K. (2016). Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties.—€17,70—€18,90
Middelenmisbruik: preventive en behandeling— Vanderplasschen, W. Vander Laenen, F. (2017). Naar een herstelgerichte verslavingszorg. —€29,80€—€32,40
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische interventies—syllabus – pno – SEM2
Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden— Vanderplasschen, W. (2018). Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden. —€24,50 – €24,80

  Keuzeopleidingsonderdelen

Armoede en participatie—reader—niet via vppk
Management van de sociale profit sector—Reader—Niet via vppk
Orthopedagogiek en ontwikkelingssamenwerking—Reader—Niet via vppk
Klinische psychodiagnostiek—Vanheule, S. (2017). Psychiatric Diagnosis Revisited– From DSM to Clinical Case Formulation—€56,70—€60,20

2de master pedagogische wetenschappen klinische orthopedagogiek
  major Orthopedagogiek

Orthopedagogiche synthese—Broekaert, E. (2009). Naar een integratieve handelingsorthopedagogiek. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.—€9,00—€9,50
Orthopedagogische synthese – Vanderplasschen, W., De Schauwer, E. Vandevelde, S. 50 jaar opleiding orthopedagogiek aan de Ugent – €18,80 – €19,40

  major lerarenopleiding

Opleidingsdidactiek—niet via vppk
Leeromgevingen voor volwassenen—Reader—Niet via vppk
Onderwijskundig ontwerpen—McKenney, S. Reeves, T. (2018). Conducting educational design research: What, why how. London: Routledge—€31,80—€38,00
Coaching en diversiteit—Reader—Niet via vppk

Schakelprogramma’s
Schakelprogramma klinische psychologie

Psychologische functieleer II—”Cognitive Psychology: A Student’s handbook” (7e editie), Michael W. Eysenk Mark T. Keane. Psychology Press—43,70€—50,40€
Psychologische functieleer II—cursus (cursus wordt verkocht in 3 delen)— pno
Leerpychologie—De Houwer, J. (2019). Leerspsychologie. Gent, Academia Press – €7,00
Sociale cognitie & Groepsprocessen – Cursus – €4,00 – €4,50
Sociale cognitie groepsprocessen – Sociale Psychologie (handboek) —55,40€—57,70€
Statistiek I – €6,00 – €6,00
Statistiek II— cursus – €6,5 – €7,0
Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (3d edition). • Wadsworth Publishing – €48,60 – €54,00
Methoden in de psychologie—Syllabus – SEM2
Modellen in de experimentele psychopathologie – Psychopathology (2nd Ed.), Davey, G – €58,30 – €65,3
Modellen in de ontwikkelingspsychopathologie – Prins, P. &Braet, C. (2014). Klinische ontwikkelingspsychologie (Herdruk) – €45,40 – €49,90

  Keuzeopleidingsonderdelen

Persoonlijkheidspsychologie— Larsen, R.J., Buss, D.M., Wismeijer, A. (2013).Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. Boston: McGraw-Hill Education—56,10€ —60,40€
Ontwikkelingspsychologie—Syllabus—€21,20 – €21,30
Ontwikkelingspsychologie—Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn &Bacon, —61,60€—71,00€
Psychometrie—Cursus—Niet via vppk
Differentiële Psychologie—Larsen, R., Buss, D., &Wismeijer, A. (2017). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill —55,00€ —61,00€
Differentiële Psychologie— De Fruyt, F. (2011). Individual Differences. Pearson Custom Publishing. Customized version of Maltby, J., Day, L., &Macaskill, A. (2010). Personality, Individual Differences, and Intelligence. Pearson.— 25,00€ – 28,60€
eerste lijn: herstelgerichte psychiatrische zorg – niet via VPPK
Eerste lijn: herstelgerichte psychiatrische zorg – niet via VPPK
Levenslooppsychologie – niet via VPPK
Inleiding tot modellen in de klinische psychologie —Lang, G., &Van der Molen, H.T. (2015). Psychologische gespreksvoering —34,0€ —38,50€

Schakelprogramma bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

Psychologische functieleer II—cursus (cursus wordt verkocht in 3 delen)— pno
Psychologische functieleer II—”Cognitive Psychology: A Student’s handbook” (7e editie), Michael W. Eysenk Mark T. Keane. Psychology Press—43,70€—50,40€
Leerpychologie—De Houwer, J. (2019). Leerspsychologie. Gent, Academia Press – pno – €7,00
Sociale cognitie & Groepsprocessen – Cursus—€4,00 – €4,50
Sociale cognitie groepsprocessen – Sociale Psychologie (handboek) —55,40€—57,70€
Statistiek I – €6,00 – €6,00
Statistiek II— cursus – €6,5 – €7,00
Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (3d edition). • Wadsworth Publishing – €48,60 – €54,00
Methoden in de psychologie—Syllabus – SEM2
Gedragseconomie— Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam. —€10,90—€12,50
Human resource management— Lievens, F. Handboek Human Resource management: Back to basics. Lannoo —€45,20—€50,00
Teams and work motivation in organizations– Robbins, S. P., &Judge, T. A. (2016). Organizational behavior (17th ed.). Harlow, UK: Pearson Education —€69,00— €76,20
Psychologische arbeidskenmerken— Peeters, M., De Jonge, J., Taris, T. (2013). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. —€34,50—€38,70
Digitale leeromgevingen –

  Keuzeopleidingsonderdelen

Marktonderzoek—Cursus—Niet via vppk
Ontwikkelingspsychologie—Syllabus—€21,20 – €21,30
Ontwikkelingspsychologie—Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn &Bacon, —61,60€—71,00€
Psychometrie—Cursus—Niet via vppk
Inleiding bedrijfspychologie — Schultz, D. &Schultz, S.E. (2016). Psychology &work today. (10th International ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall. —€51,80 —€59,30
Cross-cultural Psychology—Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., &Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). —€48,6—€54,40
Assessmenttheorie—Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.—€47,90 —€54,00

Schakelprogramma theoretische en experimentele psychologie

Psychologische functieleer II—cursus (cursus wordt verkocht in 3 delen)— pno
Psychologische functieleer II—”Cognitive Psychology: A Student’s handbook” (7e editie), Michael W. Eysenk Mark T. Keane. Psychology Press—43,70€—50,40€
Leerpychologie—De Houwer, J. (2019). Leerspsychologie. Gent, Academia Press – €7,00
Sociale cognitie & Groepsprocessen – Cursus—€4,00 – €4,50
Sociale cognitie groepsprocessen – Sociale Psychologie (handboek) —55,40€—57,70€
Statistiek I – €6,00 – €6,00
Statistiek II— cursus – €6,5 – €7,00
Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (3d edition). • Wadsworth Publishing – €48,60 – €54,00
Methoden in de psychologie—Syllabus –
Persoonlijkheidspsychologie—Larsen, R., Buss, D., &Wismeijer, A. (2017). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill. —55,00€ —61,00€
Cognitie en emotie— niet via vppk
paradigmata van de experimentele psychologie—cursus –niet via vppk
instrumenten van de experimentele psychologie—cursus— niet via vppk
Introduction to neuroimaging—niet via vppk

  Keuzeopleidingsonderdelen

Topics in Experimental Psychology —niet via vppk
Gedragseconomie – syllabus – €10,00 – €10,00
Gedragseconomie – Ons feilbare denken – €10,90 – €12,50
Neurologie—Syllabus – SEM2
Assessmenttheorie—Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.—€47,90 —€54,00

Schakelprogramma psychologie onderwijs

Psychologische functieleer II—cursus (cursus wordt verkocht in 3 delen)— pno
Psychologische functieleer II—”Cognitive Psychology: A Student’s handbook” (7e editie), Michael W. Eysenk Mark T. Keane. Psychology Press—43,70€—50,40€
Leerpychologie—De Houwer, J. (2019). Leerspsychologie. Gent, Academia Press – €7,00
Sociale cognitie & Groepsprocessen – Cursus— €4,00 – €4,50
Sociale cognitie groepsprocessen – Sociale Psychologie (handboek) —55,40€—57,70€
Statistiek I – €6,00 – €6,00
Statistiek II— cursus – €6,5 – €7,00
Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (3d edition). • Wadsworth Publishing – €48,60 – €54,00
Methoden in de psychologie—Syllabus – SEM2
*De minor’s dienen apart besteld te worden buiten het boekenpakket, zie de rubriek “hoe bestel ik mijn boeken en cursussen” voor meer info.

Minor Klinische

Modellen in de experimentele psychopathologie – Psychopathology (2nd Ed.), Davey, G – €58,30 – €65,3
Modellen in de ontwikkelingspsychopathologie – Prins, P. Braet, C. (2014). Klinische ontwikkelingspsychologie (Herdruk) – €45,40 – €49,90
Modellen in de psychoanalyse – niet via VPPK
interpersoonlijke modellen in de psychologie – niet via VPPK
Inleiding klinisch psychologische assessment – Pursuit of Objectivity and Loss of Object in Psychology – SEM 2

  Keuzeopleidingsonderdelen

Differentiële Psychologie—Larsen, R., Buss, D., Wismeijer, A. (2017). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill —55,00€ —61,00€
Differentiële Psychologie— De Fruyt, F. (2011). Individual Differences. Pearson Custom Publishing. Customized version of Maltby, J., Day, L., Macaskill, A. (2010). Personality, Individual Differences, and Intelligence. Pearson.— 25,00€ —28,60€
Ontwikkelingspsychologie—Syllabus—€21,20 – €21,30
Ontwikkelingspsychologie—Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn Bacon, —61,60€—71,00€
eerste lijn: herstelgerichte psychiatrische zorg – niet via VPPK
Eerste lijn: herstelgerichte psychiatrische zorg – niet via VPPK
Levenslooppsychologie – niet via VPPK
Psychometrie—cursus — niet via vppk
Inleiding tot modellen in de klinische psychologie —Lang, G., &Van der Molen, H.T. (2015). Psychologische gespreksvoering —34,80€ —38,50€

Minor bedrijfspsychologie

Gedragseconomie— Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam. —€10,90—€12,50
Human resource management— Lievens, F. Handboek Human Resource management: back to basics. Lannoo —€45,20—€50,00
Teams and work motivation in organizations– Robbins, S. P., Judge, T. A. (2016). Organizational behavior (17th ed.). Harlow, • UK: Pearson Education —€69,00— €76,20
Psychologische arbeidskenmerken— Peeters, M., De Jonge, J., Taris, T. (2013). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. —€34,50—€38,70
Digitale leeromgevingen –

Keuzeopleidngsonderdelen

Marktonderzoek—Cursus—Niet via vppk
Ontwikkelingspsychologie—Syllabus— €21,20- €21,30
Ontwikkelingspsychologie—Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn Bacon, —61,60€—71,00€
Assessmenttheorie—Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.—€47,90 —€54,00
Inleiding bedrijfspychologie — Schultz, D. &Schultz, S.E. (2016). Psychology &work today. (10th International ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall. —€51,80 —€59,30
Cross-cultural Psychology—Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). —€48,6—€54,40

Minor Experimentel psychologie

paradigmata van de experimentele psychologie—cursus –niet via vppk

instrumenten van de experimentele psychologie—cursus— niet via vppk

Cognitie en emotie— niet via vppk

Introduction to neuroimaging—niet via vppk

Neuroatonomie —niet via vppk

  Keuzeopleidingsonderdelen

Topics in Experimental Psychology —niet via vppk

Neurologie—Syllabus – SEM2

Gedragseconomie— Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam. —€10,90—€12,50

Neurologie—Syllabus – niet via vppk

Psychometrie—Cursus—Niet via vppk

Assessmenttheorie—Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.—€47,90 —€54,00

Schakelprogramma pedagogische wetenschappen onderwijskunde

Psychologische modellen van hulpverlening— Messer, S.B., Gurman, A.S. (Eds.) (2013). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Third Edition). New York: The Guilford Press.—€36,50—€41,10
Interpretatieve onderzoeksmethoden— Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow—€46,00—€51,80
Onderzoeksmethoden I—syllabus – SEM2
Statistiek I—cursus— €6,00 – €6,00
Statistiek II—cursus— €6,5 – €7,00
Academische communicatieve vaardigheden – niet via vppk
Didactische werkvormen—reader—niet via vppk
Curriculumontwikkeling—reader— €2,5
Taal in kleuter- en lager onderwijs—reader—niet via vppk
Wiskunde in kleuter- en lager onderwijs—in ontwikkeling – SEM2

  Keuzeopleidingsonderdelen
Onderwijskunde— Valcke, M. (2018). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press/Lannoo.—€38,30—€45,00
Orthopedagogie disability studies— Broekaert, E., Van Hove, G., Vandevelde, S., Soyez, V. Vanderplasschen, W. (red.) (2010). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek, – €41,60— €46,00
Sociale agogiek—cursus—Niet via vppk
Pedagogische basisbegrippen en contexten— Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. —€31,60 –€35,00
Pedagogiek van de voorschoolse voorziening – de staat van het kind, kind van de staat – €41,2 – €42,00
Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen— Schellaert, R. (2016). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld. Antwerpen: Intersentia.—€31,00—€32,00
Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen— Vanderplasschen, W. (2015). Syllabus: Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen—€16,20—€18,00

Schakelprogramma pedagogische wetenschappen orthopedagogiek

Psychologische modellen van hulpverlening— Messer, S.B., Gurman, A.S. (Eds.) (2013). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Third Edition). New York: The Guilford Press.—€36,50—€41,10
Interpretatieve onderzoeksmethoden— Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow—€46,00—€51,80
Onderzoeksmethoden I—syllabus – SEM2
Statistiek I—cursus—€6,00 – €6,00
Statistiek II—cursus—€6,5 – €7,00
Academische communicatieve vaardigheden – niet via vppk
Klinische orthopedagogiek —Van Hove, G. (2016). Disability Studies in de Lage Landen. Uitgegeven bij Uitgeverij Garant.—€33,90—€37,50
Klinische orthopedagogiek —Broekaert, E., Bracke, R., Calle, D., Cogo, A., Van der Straten, G. Bradt, H. (1996). De nieuwe therapeutische gemeenschap. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.—€13,50—€14,90
Klinische orthopedagogiek —Vandevelde, S. Broekaert, E. (2009). A pioneer of milieu therapy: The life and work of Maxwell Jones. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.—€12,70—€14,00
Klinische orthopedagogiek —Syllabus (gedrags- en emotionele stoornissen)- €20,90 – €21,00
Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische diagnostiek—syllabus – SEM2
Theoretische orthopedagogiek—De integratief holistische orthopedagogiek van Broekaert, E., De Fever, F. Schoorl, P. – €22,50 – €24,90
Theoretische orthopedagogiek—Ruijssenaars,. (2012). Orthopedagogiek: ontwikkelingen, theorieën en modellen – €28,00 – €31,00
Theoretische orthopedagogiek—Van Der Ploeg, J.D. (2006). Kopstukken van de Orthopedagogiek. – €24,90 – €27,50

  Keuzeopleidingsonderdelen

Onderwijskunde— Valcke, M. (2018). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press/Lannoo.—€38,30—€45,00
Orthopedagogie disability studies— Broekaert, E., Van Hove, G., Vandevelde, S., Soyez, V. Vanderplasschen, W. (red.) (2010). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek, – €41,60— €46,00
Sociale agogiek—cursus—Niet via vppk
Pedagogische basisbegrippen en contexten— Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. —€31,60 –€35,00
Pedagogiek van de voorschoolse voorziening – staat van het kind, kind van de staat – €41,2 – €42,00
Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen— Schellaert, R. (2016). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld. Antwerpen: Intersentia.—€31,00—€32,00
Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen— Vanderplasschen, W. (2015). Syllabus: Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen—€16,20—€18,00

Sociaal werk
Voorbereidingsprogramma sociaal werk

Onderzoeksvaardigheden – niet via vppk
Sociaal recht – niet via vppk
Gezinspedagogiek – het gezin is dood, leve het gezin – €28,50 – €29,00
Studie van sociale werkpraktijken – niet via vppk
Politieke vraagstukken van duurzaamheid – niet via vppk

Master sociaal werk

Sociale pedagogiek—cursus—niet via vppk
Sociale en politieke leerstelsels—syllabus
Sociaal werktheorieën—cursus—niet via vppk
Cultuurstudies—cursus—niet via vppk
Sociaal werk en sociaal —cursus—niet via vppk
Studie van sociaal-pedagogische en sociaal-werkliteratuur—cursus—niet via vppk

  Keuzeopleidingsonderdelen

Management van de social profit sector—cursus—niet via vppk
Armoede Participatie—cursus—niet via vppk
Diagnostiek, handelingsplanning en methoden—Vanderplasschen, W. (2015). Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden. Gent: Academia Press.—€24,5 – €24,80

Schakelprogramma sociaal werk

Historische pedagogiek—Cursus – €10,0 – €11,00
Statistiek I—cursus—€6,00 – €6,00
Sociale agogiek—cursus—Niet via vppk
Jeugdbescherming en jeugdhulp—cursus – niet via vppk
Cultuur en educatie— syllabus–€9,60–€9,50
Statistiek II—cursus— €6,5 – €7,00
Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogen— Smeyers, P. in samenwerking met S. Ramaekers, R. van Goor, B. Vanobbergen. (Red.). Inleiding in de pedagogiek. Deel 2. Grondslagen —€29,40—€32,50
Onderzoeksvaardigheden—cursus—niet via vppk

Onderdelen afhankelijk van de vooropleiding

Interculturele pedagogiek—Reader—niet via vppk
Pedagogiek van de voorschoolse voorziening – de staat van het kind, kind van de staat – €41,20 – €42,00
Psychologische modellen van hulpverlening— Messer, S.B., Gurman, A.S. (Eds.) (2013). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Third Edition). New York: The Guilford Press.—€36,50—€41,10<
Onderzoeksmethoden I—syllabus – SEM2
Internationaal sociaal werk—cursus—niet via vppk
Politieke vraagstukken van duurzaamheid—cursus—niet via vppk
Maatschappelijek dienstverlening – cursus- niet via vppk
Gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg – niet via vppk

Specifieke lerarenopleiding
Specifieke leraren opleiding psychologie – Specifieke leraren opleiding pedagogische wetenschappen

span style=”color: green;”>Krachtige Leeromgevingen—Valcke, M. (2014). Krachtige leeromgevingen. Gent: Academia Press.—€32,90—€34,00
De leraar binnen school en maatschappij—Niet via vppk
Klasmanagement en reflectie—Valcke M. De Craene B. – Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press—€30,60 – €31,50
Onderwijskundig ontwerpen—McKenney, S. Reeves, T. (2018). Conducting educational design research: What, why how. London: Routledge—€31,80—€38,00
Psychologie van de adolescentie – niet via vppk

Afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen

Vakdidactiek psychologie—Syllabus – niet via vppk
Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen—cursus—niet via vppk
Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen—cursus—niet via vppk
Vakdidactiek pedagogische wetenschappen – niet via vppk
Didactische werkvormen – niet via vppk
Opleidingsdidactiek – niet via vppk

  Keuzeopleidingsonderdelen

Bewegen en sport: nu en later—Syllabus—niet via vppk
Cultuur, media en educatie—cursus—niet via vppk
Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext—R. Anthone, F. Mortier, Socrates op de speelplaats. Theorie en praktijk van het filosoferen met kinderen. Leuven, Acco, 2007—niet meer verkrijgbaar
Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext – Klassevol filosoferen. Handboek voor leerkrachten. Mechelen, Plantyn— €18,20 – €19,10