Beste studenten

Vanaf hier zullen jullie alle informatie terug vinden omtrent de boekenverkoop.

Legende

Indien er geen prijs bij staat is de prijs nog niet gekend.
Laatste update:22/2
rood= worden niet verkocht/boeken uit semester 1
groen= AANWEZIG op de verkoop
oranje= AFWEZIG/WACHTEN OP LEVERING op de boekenverkoop

Met vriendelijke en studentikoze groet
VPPK

Psychologie
1ste bachelor psychologie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

sociale psychologie—Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press—55,40€—57,70€

sociale psychologie—Cursus—4,5€—5€

Algemene psychologie—Brysbaert, M. (2014). Psychologie. Gent: Academia Press. —41,60€ — 43,30€

Algemene psychologie— Syllabus

Algemene psychologie—Oefenboek (optioneel)—12,00€—12,50€

Ontwikkelingspsychologie—Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn & Bacon, —61,46€—66,21€

Ontwikkelingspsychologie—Cursus—20,50€—20,90€

Psychologische functieleer I—”Cognitive Psychology: A Student’s handbook” (7e editie), Michael W. Eysenk & Mark, T. Keane. Psychology Press. —44,00€—47,40€

Psychologischefunctieleer I—cursus— Sem2

Methodologie—Gravetter/Forzano Research methods for the behavioral sciences—41,90€—45,20€

Kwalitatieve data analyse—syllabus—Niet via vppk

Statistiek I—cursus—5€—6€

Erfelijkheidsleer—syllabus—33,90€—34,40€

Differentiële Psychologie—Larsen, R., Buss, D., & Wismeijer, A. (2017). Personality Psychology: Domains of • knowledge about human nature. London: McGraw-Hill
—56,10€ —60,40€

Differentiële Psychologie— De Fruyt, F. (2011). Individual Differences. Pearson Custom Publishing. Customized • version of Maltby, J., Day, L., & Macaskill, A. (2010). Personality, Individual • Differences, and Intelligence. Pearson.—24,70€ —26,70€

Filosofie—Vermeersch, Etienne en Braeckman, Johan (2008). De rivier van Herakleitos. Een • eigenzinnige visie op de wijsbegeerte. Houtekiet, Antwerpen/Amsterdam
—21,20€ —23,10€

Fysiologie —Derave, W. (2017). Fysiologie: van molecule tot gedrag. Pearson Custom Publishing. —45,90€ —49,40€

Fysiologie —Cursus —SEM2

Maatschappelijke structuren— syllabus—SEM2

Maatschappelijke structuren— het spelveld, de spelregels en de spelers

Grondslagen van de psychologie —Brysbaert, M., & Rastle, K. (2013). Historical and Conceptual Issues in Psychology (2nd edition). Harlow: Pearson Education —43,10€ —46,50€

2de bachelor psychologie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Psychologische functieleer II—”Cognitive Psychology: A Student’s handbook” (7e editie), Michael W. Eysenk & Mark • T. Keane. Psychology Press—44,00€—47,40€

Psychologische functieleer II—cursus— niet via vppk

Hedendaagse ontwikkelingspsychologische theorieën—Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei: Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. Acco: Gent.
—45,10€ —49,80€

Sociale cognitie en groepsprocessen— Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press —55,40€—57,70€

Social cognitie en groepsprocessen—cursus—4,5€—5,5€

Psychometrie—cursus — niet via vppk

Inleiding tot modellen in de klinische psychologie —Lang, G., & Van der Molen, H.T. (2015). Psychologische gespreksvoering
—32,70€ —36,90€

Assesmenttheorie—Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.—46,10€ —49,70€

Assesementtheorie—cursus—SEM2

Cultuur-en maatschapijkritiek— SEM2

Statistiek II—Cursus —SEM2

Persoonlijkheidspsychologie—Larsen, R., Buss, D., & Wismeijer, A. (2017). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill. —56,10€ —60,40€

Leerpsychologie—Syllabus —SEM2

Inleiding bedrijfspychologie — Schultz, D. & Schultz, S.E. (2010). Psychology & work today. (10th International ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall. —51,40€ —55,30€

Academische vaardigheden—cursus — Niet via vppk

3de bachelor gemeenschappelijk deel

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2010). Cognitive neuroscience (3d edition). • Wadsworth Publishing—niet via vppk

Psychodiagnostiek II—Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press. .—46,10€ —49,70€

Wetgeving en documentatie in verband met het beroep—Syllabus—Niet via vppk

Onderzoeksmethoden in de psychologie—Syllabus—SEM2

Onderzoeksmethoden I—Syllabus—SEM2

3de bachelor Afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Marktonderzoek—cursus—niet via vppk

Teams and work motivation in organizations– Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2016). Organizational behavior (17th ed.). Harlow, • UK: Pearson Education —66,90€—71,60€

Psychologische arbeidskenmerken— Peeters, M., De Jonge, J., & Taris, T. (2013). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. —33,90€—36,30€

Bedrijfseconomie— N.Gregory Mankiw, Kernbegrippen van economie—Niet via vppk

Human resource management— Lievens, F. Handboek Human Resource management: Back to basics. Lannoo EAN 9789401426404—44,80€—47,40€

Gedragseconomie— Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam. —10,70€—11,60€

3de bachelor Afstudeerrichting klinische psychologie

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Klinische psychologie—Nolen-Hoeksema, S. Abnormal Psychology, 6th edition—56,70€—60,70€

Klinische psychodiagnostiek II—: Verhaeghe, P. (2002). Over normaliteit en andere afwijkingen. Handboek klinische psychodiagnostiek. Acco, Leuven/Leusden.Theoretisch handboek—35,10€—38,50€

Psychodynamische consultative—syllabus—niet via vppk

Persoonlijkheidspsychologie—Larsen, R.J., Buss, D.M., & Wismeijer, A. (2013). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. Boston: McGraw-Hill Education—56,10€ —60,40€

Relatie- en gezinsstudies—syllabus—

Klinische ontwikkelingspsychologie—Prins, P. & Braet, C. (2014). Klinische ontwikkelingspsychologie (Herdruk). Houten: 1 Bohn Stafleu Van Loghum—44,77€—47,30€

Keuzeopleidingsonderdelen

Fysiopathologie—Braun & Anderson, Pathophysiology: A Clinical Approach, Second Edition (ISBN 978-1- 60547-304-8). —73,40€—78,60€

Neurologie—Syllabus “Klinische Neurologie” 2017-2018, Prof. V. De Herdt.

Qualitative research methods in clinical psychologie—Smith, J. (2015). Qualitative Psychology. A practical guide to research methods. London: Sage. —38,20€—40,90€

Neurobiology of affective disorders—cursus—Niet via vppk

3de bachelor Afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs
Cognitive psychology I—cursus—niet via vppk

Cognitie en emotie—cursus—10,30€—10,40€

Persoonlijkheidspsychologie—Larsen, R.J., Buss, D.M., & Wismeijer, A. (2013). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. Boston: McGraw-Hill Education—56,10€ —60,40€

Neurologie—Syllabus “Klinische Neurologie” 2017-2018, Prof. V. De Herdt.

Gezondheidspsychologie I—cursus—niet via vppk

Paradigmata van de experimentele psychologie —cursus—niet via vppk

Instrumenten van de experimentele psychologie—cursus—niet via vppk

1ste Master Bedrijfspsychologie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs
Toegepaste data-analyse—cursus—

Leadership and Multi-level Research in Organizations—SEM2

Arbeid, gezondheid en welzijn—Peeters, M., De Jonge, J., & Taris, T. (2013). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell.—33,90€—36,30€

Arbeid, gezondheid en welzijn— cursus—SEM 2

Arbeidsrecht in organisaties—cursus—niet via vppk

Ontwikkeling van coachingsvaardigheden—Handleiding “Ontwikkeling van Coaching en Trainingsvaardigheden—niet via vppk

Organisatiestrategie—Frambach, Ruud T., & Edwin J. Nijssen (2013). Marketingstrategie, 5e editie. Noordhoff Uitgevers B.V.—36,90€—38,40€

Organisatiestrategie—cursus—niet via vppk

Industriële relaties—cursus—niet via vppk

Recente trends in HRM—cursus—niet via vppk

Consumentenpsychologie—cursus—SEM2

Accounting (A)— De Lembre, Everaert, Verhoeye, 2016 Handboek Boekhouden: Dubbel Boekhouden: Basisbeginselen, Internsentia—50,40€—51,20€

keuzeopleidingsonderdelen

Cross-cultural Psychology—Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., & Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.—46,70€—50,00€

Cross-cultural Psychology—Cursus—SEM2

2de master bedrijfspsychologie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Consulting—Block, P. (2010). Feilloos adviseren: Een praktische gids voor adviesvaardigheden. Academic Service: Den Haag (3e editie)—40,10€—42,60€

Consulting —Cursus—SEM2

Loopbaanplanning en –ontwikkeling—Career Management—SEM2

Loopbaanplanning en –ontwikkeling –Cursus—SEM2

Stage en deontologie—Buckingham, M. & Clifton, D. (2011). Ontdek je sterke punten. Spectrum, Antwerpen—niet via vppk

1ste master klinische psychologie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Toegepaste data-analyse—cursus

Gezondheidspsychologie I—cursus—niet via vppk

Gezondheidspsychologie II—cursus—niet via vppk

Ontwikkelingspsychologie III—cursus—niet via vppk

Ontwikkelingsgerichte psychotherapie—Pameijer, N.K. & Draaisma, N. (2011). Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg. Leuven : ACCO.—25,00€—27,20€

Ontwikkelingsgerichte psychotherapie—Braet & Moens: Ontwikkelingsgerichte psychotherapie: capita selecta—Niet via vppk

Psychoanalytische therapie—Cursus—

Gedragstherapie—Hermans, D., Eelen, P. & Orlemans, H. (2007). Inleiding tot de Gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.—62,70€—68,10€

Relatie- en gezinstherapie—Syllabus

Ontwikkelingsstoornissen—Syllabus

keuzeopleidingsonderdelen

Cross-cultural Psychology—Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., & Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. 46,70€—50,00€

Neuropsychologische diagnostiek—cursus—niet via vppk

Qualitative Research Methods in Clinical Psychology—Handboek: Smith, J. (2015). Qualitative Psychology. A practical guide to research methods. London: Sage.—38,20€—40,90€

2de master klinische psychologie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Genderstudies en seksuele stoornissen—cursus—Niet via vppk

keuzeopleidingsonderdelen

Gevallenstudies en practica in de psychoanalytische therapie—Vanheule, S. (2013). Psychose anders bekeken. Leuven: Lannoo Campus.—35,10€—37,50€

Gevallenstudies en practica in de ontwikkelingsgerichte therapie—cursus—niet via vppk

Gevallenstudies en practica in de gedragstherapie—cursus—niet via vppk

Gevallenstudies en practica in de relatie- en gezinstherapie—cursus—niet via vppk

1ste master experimentele psychologie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Analysis of Repeated Measures—cursus—niet via vppk

Language Psychology —cursus—niet via vppk

Cognitive Psychology II—cursus—niet via vppk

Neuropsychologische diagnostiek—cursus—niet via vppk

Modelling of Cognitive Processes — McLeod, P., Plunkett, K., & Rolls, E.T. (1998). Introduction to connectionist modelling of cognitive processes. Oxford University Press: Oxford. —63,60€ —68,10€

Cognitive Neurosciences —cursus—niet via vppk

Research Project Experimental Psychology —cursus—niet via vppk

keuzeopleidingsonderdelen

Cross-cultural Psychology — Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., & Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.—46,70€—50,00€

Gedragseconomie—Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken—10,70€—11,60€

Ontwikkelingsstoornissen—cursus—niet via vppk

Vraagstukken cognitie-gerelateerde processen —cursus—niet via vppk

Neurobiology of Affective Disorders —cursus—niet via vppk

Introduction to Neuroimaging —cursus—niet via vppk

Analysis of Neuroimaging Data—cursus—niet via vppk

Oefeningen experimentele sociale psychologie—cursus—niet via vppk

Vraagstukken cognitie-gerelateerde processen —cursus—niet via vppk

Individu- en groepsgerichte methoden en technieken voor gedragsbeïnvloeding—cursus—niet via vppk

Vraagstukken cognitie-gerelateerde processen—cursus—niet via vppk

2de master experimentele psychologie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Case Studies in the Analysis of Experimental Data—cursus—niet via vppk

Cognitive Psychology III—cursus—niet via vppk

1ste master onderwijskunde psychologie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Toegepaste data-analyse—cursus

Krachtige Leeromgevingen—Valcke, M. (2014). Krachtige leeromgevingen. Gent: Academia Press.—32,70€—33,90€

Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen—cursus—niet via vppk

Vakdidactiek psychologie—Syllabus

MINORS
De minors voor psychologie Onderwijskunde zijn klinische, bedrijfs en experimentele. Al deze vakken staan reeds in de masteropleidingen van de respectievelijke richtingen. Cursusmateriaal / boekenmateriaal kan je bestellen via de respectievelijke masters op de boekensite.

2de master onderwijskunde psychologie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen—cursus—niet via vppk

Cross-cultural Psychology Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., & Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.—46,70€—50,00€

Pedagogie
1ste bachelor pedagogie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Psychologie—Brysbaert, M. (2014). Psychologie. Gent: Academia Press. —41,60€—43,30€

Psychologie—Cursus

Psychologie—oefenboekje

Onderwijskunde— Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press/Lannoo.—42,10€—43,60€

Onderwijskunde—Syllabus

Orthopedagogie & disability studies— Broekaert, E., Van Hove, G., Vandevelde, S., Soyez, V. & Vanderplasschen, W. (red.) (2010). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek, Uitgeverij Garant: Antwerpen-Apeldoorn.—41,10€— 46,00€

Sociale agogiek—cursus—Niet via vppk

Statistiek I—cursus—5€—6€

Sociologie— Bracke, Piet, Van de Putte, Bart, Van Houtte, Mieke en Vermeersch, Hans (2013). Sociologie. Een hedendaagse inleiding. Gent: Academia Press. –23,40€–24,20€

Wijsgerige antropologie— Stevenson, L., Haberman, D.L. & Matthews Wright, P.: Twelve Theories of Human Nature. Oxford University Press, 2012.—31,80€ —34,10€

Pedagogische basisbegrippen en contexten— Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. Amsterdam: Boom—31,36 –33,20€

Onderwijskunde: praktijk, onderzoek en beleid—Onderwijsbeleid in vlaanderen (2018)—SEM2

Orthopedagogiek: praktijk, onderzoek en beleid— Vanderplasschen, W., Vandevelde, S., Claes, C. & De Pauw, S. (2017)Orthopedagogische werkvelden in beweging. Antwerpen: Garant

Sociale agogiek: praktijk, onderzoek en beleid—Cursus—Niet via vppk

2de Bachelor pedagogie

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

historische pedagogiek—reader

ontwikkelingspsychologie—Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn & Bacon, • Inc. ,46€—66,21€

ontwikkelingspsychologie –-Syllabus: Ontwikkelingspsychologie —20,80€—21,70€

Interculturele pedagogiek—Reader—niet via vppk

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen— Schellaert, R. (2016). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld. Antwerpen: Intersentia.—31,00€—31,50€

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen— Vanderplasschen, W. (2015). Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen—17,70€—17,90€

Diversiteit en inclusie—cursus—niet via vppk

Comparatieve en international pedagogiek –syllabus

Fysiologie —Derave, W. (2017). Fysiologie: van molecule tot gedrag. Pearson Custom Publishing. —45,90€ —49,50€

Fysiologie —Cursus —SEM2

Statistiek II—cursus—SEM2

Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogen— Smeyers, P. in samenwerking met S. Ramaekers, R. van Goor, & B. Vanobbergen. (Red.). Inleiding in de pedagogiek. Deel 2. Grondslagen en stromingen: Amsterdam: Boom. —29,10€—30,80€

Klinische praktijken en onderzoek— De Belie, E., Van Hove, G. (2004). Ouderschap onder druk. Ouders en hun kind met een verstandelijke beperking. Uitgeverij Garant: Antwerpen.—17,90€ —19,00€

3de bachelor pedagogie gemeenschappelijk deel

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Psychologische modellen van hulpverlening— Messer, S.B., & Gurman, A.S. (Eds.) (2013). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Third Edition). New York: The Guilford Press.—38,20€—40,90€

Jeugdbescherming en jeugdhulp—cursus

Cultuur en educatie— syllabus–9,50€–10€

Interpretatieve onderzoeksmethoden— Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow—45,50€—48,70€

Onderzoeksmethoden I—syllabus

Integratieseminarie

3de bachelor afstudeerrichting Onderwijskunde
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Didactische werkvormen—reader—niet via vppk

Curriculumontwikkeling—reader—8,25€—9,80€

Taal in kleuter- en lager onderwijs—reader—niet via vppk

Onderwijskundig ontwerpen—McKenney, S. & Reeves, T. (2012). Conducting educational design research: What, why & how. London: Routledge—35,00€—37,50€

Wiskunde in kleuter- en lager onderwijs—Van de Walle, J.A. et al. (2016). Elementary and middle school mathematics – Teaching developmentally. Boston, New York: Pearson.—53,90€—57,70€

3de bachelor afstudeerrichting Orthopedagogiek

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Orthopedagogiek van bijzondere groepen—Van Hove, G. (2016). Disability Studies in de Lage Landen. Uitgegeven bij Uitgeverij Garant.—33,60€—35,60€

Orthopedagogiek van bijzondere groepen—Broekaert, E., Bracke, R., Calle, D., Cogo, A., Van der Straten, G. & Bradt, H. (1996). De nieuwe therapeutische gemeenschap. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.—13,40€—14,10€

Orthopedagogiek van bijzondere groepen—Vandevelde, S. & Broekaert, E. (2009). A pioneer of milieu therapy: The life and work of Maxwell Jones. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.—12,50€—13,30€

Orthopedagogiek van bijzondere groepen—Syllabus (gedrags- en emotionele stoornissen)—27,00€—27,20€

Orthopedagogiek van bijzondere groepen—Syllabus (middelenmisbruik)—18,50€—20,00€

Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische diagnostiek—syllabus

Klinisch-psychologische vaardigheden en diagnostiek—syllabus—niet via vppk

Neuropsychiatrie—cursus—niet via vppk

Theoretische orthopedagogiek—Broekaert, E., De Fever, F. & Schoorl, P. (1997). Orthopedagogiek en maatschappij. Leuven: Garant)16,10€—17,10€

3de bachelor afstudeerrichting Sociale Agogiek

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Internationaal sociaal werk—cursus—Niet via vppk

Maatschappelijke dienstverlening—reader—niet via vppk

Sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw—reader— niet via vppk

Theoretische orthopedagogiek—Broekaert, E., De Fever, F. & Schoorl, P. (1997). Orthopedagogiek en maatschappij. Leuven: Garant)—16.10—17,10€

Master pedagogie onderwijskunde I

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Onderzoeksmethoden II—Syllabus—SEM2

Sociale pedagogiek—cursus—Niet via vppk

Leerstoornissen—cursus—Niet via vppk

Gezinspedagogiek—Syllabus

afstudeeronderdelen

Zorg, coaching en begeleiding in het onderwijs—Reader—Niet via vppk

Onderwijsinnovatie—Reader—5,50€—6,00€

onderwijstechnologie—Reader—Niet via vppk

hoger onderwijs: onderzoek en ontwikkelings—niet via vppk

opleidingsdidactiek—Vanderlinde, R., Rots, I., Tuytens, M., Ruys, I., Soetaert, R., & Valcke, M. (2013). Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding. Gent: Academia Press.—20,20€—21,30€

keuzeopleidingsonderdelen

Armoede en participatie—reader—niet via vppk

Management van de sociale profit sector—Reader—Niet via vppk

Orthopedagogiek en ontwikkelingssamenwerking—Reader—Niet via vppk

Klinische psychodiagnostiek—Vanheule, S. (2017). Psychiatric Diagnosis Revisited – From DSM to Clinical Case Formulation.—55,70€—59,70€

Master pedagogie onderwijskunde II

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Eigentijdse onderwijssystemen—Reader—Niet via vppk

Leeromgevingen voor volwassenen—Reader—Niet via vppk

Schoolbeleid en schoolontwikkeling—Reader—Niet via vppk

onderwijseffectiviteit—Reader—Niet via vppk

Master pedagogie orthopedagogiek I

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Onderzoeksmethoden II—Syllabus—SEM2

Sociale pedagogiek—cursus—Niet via vppk

Leerstoornissen—cursus—Niet via vppk

Gezinspedagogiek—Syllabus—SEM2

afstudeeronderdelen

Disability studies—cursus—Niet via vppk

Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen—Long, N., Wood, M., & Fescer, F. (2003) Life Space Crisis Intervention. Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties, Heverlee-Leuven,: Uitgeverij Lannoo—35,80€—37,90€

Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen— D’Oosterlinck. F., Soenen, B., Spriet, E., & Sel, K. (2016). Relaties opbouwen met • kinderen en jongeren in crisissituaties. Leuven: LannooCampus—17,50€—18,80€

Middelenmisbruik: preventive en behandeling— Vanderplasschen, W. & Vander Laenen, F. (2017). Naar een herstelgerichte verslavingszorg. Leuven: Acco—29,30€—32,20€

Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische interventies—syllabus

Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden—
Vanderplasschen, W. (2015). Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden. Gent: Academia Press.—24,50€—24,80€

keuzeopleidingsonderdelen

Armoede en participatie—reader—niet via vppk

Management van de sociale profit sector—Reader—Niet via vppk

Orthopedagogiek en ontwikkelingssamenwerking—Reader—Niet via vppk

Klinische psychodiagnostiek—Vanheule, S. (2017). Psychiatric Diagnosis Revisited – From DSM to Clinical Case Formulation—55,70€—59,70€

Master pedagogie orthopedagogiek II

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

major Orthopedagogiek

Orthopedagogiche synthese—Broekaert, E. (2009). Naar een integratieve handelingsorthopedagogiek. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.—9,00€—9,50€

major lerarenopleiding

opleidingsdidactiek—Vanderlinde, R., Rots, I., Tuytens, M., Ruys, I., Soetaert, R., & Valcke, M. (2013). Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding. Gent: Academia Press.—20,20€—21,30€

Leeromgevingen voor volwassenen—Reader—Niet via vppk

Onderwijskundig ontwerpen—McKenney, S. & Reeves, T. (2012). Conducting educational design research: What, why & how. London: Routledge—35,00€—37,50€

Coaching en diversiteit—Reader—Niet via vppk

Schakelprogramma’s

Keuzevakken bestel je via de respectievelijke bachelor opleidingen.

Schakelprogramma Klinische Psychologie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Psychologische Functieleer II – Cursus— niet via vppk

Psychologische functieleer II – Cognitive psychology: A student’s handbook (7th edition)—44,00€—47,40€

Leerpychologie—De Houwer, J. (2014). Leerspsychologie. Gent, Academia Press

Sociale cognitie & Groepsprocessen – Cursus—4,5€—5,5€

Sociale cognitie & groepsprocessen – Sociale Psychologie (handboek) —55,40€—57,70€

Statistiek I – Cursus—5€—6€

Statistiek II— cursus

Neuropsychologie – Cognitive Neuroscience —niet via vppk

Onderzoeksmethoden I—Syllabus

Persoonlijkheidspsychologie— Larsen, R.J., Buss, D.M., & Wismeijer, A. (2013). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. Boston: McGraw-Hill Education—56,10€ —60,40€

klinische psychologie— Nolen-Hoeksema, S. Abnormal Psychology, 6th edition—56,70€—60,70€

Klinische ontwikkelingspsychologie – Prins, P. & Braet, C. (2014). Klinische
ontwikkelingspsychologie (Herdruk). Houten: 1 Bohn Stafleu Van Loghum—44,80€—47,30€

relatie- en gezinstudies—Syllabus

Keuzeopleidingsonderdelen

Klinische Psychodiagnostiek II – Over normaliteit & andere afwijkingen —35,10€—38,50€

ontwikkelingspsychologie – Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn & Bacon, • Inc. —61,50€—66,20€

Psychometrie—Cursus—Niet via vppk

onderzoeksmethoden in de psychologie – Syllabus—SEM2

psychodiagnsotiek II —Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press. —46,10€ —49,70€

inleiding tot de modellen in de klinische psychologie— Lang, G., & Van der Molen, H.T. (2015). Psychologische gespreksvoering—32,70€—36,90€

Schakelprogramma Bedrijfspsychologie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Psychologische Functieleer II – Cursus— niet via vppk

Psychologische functieleer II – Cognitive psychology: A student’s handbook (7th edition)—44,00€—47,40€

Leerpychologie—De Houwer, J. (2014). Leerspsychologie. Gent, Academia Press

Sociale cognitie & Groepsprocessen – Cursus—4,5€—5,5€

Sociale cognitie & groepsprocessen – Sociale Psychologie (handboek) —55,40€—57,70€

Statistiek I – Cursus—5€—6€

Statistiek II— cursus

Neuropsychologie – Cognitive Neuroscience —niet via vppk

Onderzoeksmethoden I—Syllabus

Gedragseconomie – (2011) Ons Feilbare denken . —10,71€—11,61€

Human Resource Management – Handboek Human Resource management: Back to basics. – —44,80€—47,39€

Psychologische arbeidskenmerken/Arbeid, gezondheid en welzijn – (2013). An introduction to contemporary work psychology —33,90€—36,30€
Teams and Work Motivation in Organizations – (2016). Organizational behavior (17th ed.).—66,90€—71,60€

keuzeopleidingsonderdelen

Marktonderzoek—Cursus—Niet via vppk

ontwikkelingspsychologie – Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn & Bacon, • Inc. —61,50€—66,20€

Psychometrie—Cursus—Niet via vppk

inleiding bedrijfspsychologie –Schultz, D. & Schultz, S.E. (2010). Psychology & work today. (10th International ed.). • New Jersey: Pearson Prentice Hall.—51,40€—55,30€

onderzoeksmethoden in de psychologie—Syllabus—SEM2

psychodiagnsotiek II —Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press. .—46,10€ —49,70€

Schakelprogramma Experimentele Psychologie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Psychologische Functieleer II – Cursus— niet via vppk

Psychologische functieleer II – Cognitive psychology: A student’s handbook (7th edition)—44,00€—47,40€

Leerpychologie—De Houwer, J. (2014). Leerspsychologie. Gent, Academia Press

Sociale cognitie & Groepsprocessen – Cursus—4,5€—5,5€

Sociale cognitie & groepsprocessen – Sociale Psychologie (handboek) —55,40€—57,70€

Statistiek I – Cursus—5€—6€

Statistiek II— cursus

Neuropsychologie – Cognitive Neuroscience —niet via vppk

Onderzoeksmethoden I—Syllabus

Persoonlijkheidspsychologie— Larsen, R.J., Buss, D.M., & Wismeijer, A. (2013). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. Boston: McGraw-Hill Education—56,10€ —60,40€

gezondheidspsychologie I—Cursus—Niet via vppk

Keuzeopleidingsonderdelen

paradigmata van de experimentele psychologie—cursus –niet via vppk

instrumenten van de experimentele psychologie—cursus— niet via vppk

cognitive psychology I—Cursus—Niet via vppk

cognitie en emotie —Cursus—10,30€—10,40€

Neurologie—Syllabus

onderzoeksmethoden in de psychologie—Syllabus—SEM2

Psychometrie—Cursus—Niet via vppk

psychodiagnsotiek II —Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press. .—46,10€ —49,70€

Schakelprogramma Psychologie: Onderwijs
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Psychologische Functieleer II – Cursus— niet via vppk

Psychologische functieleer II – Cognitive psychology: A student’s handbook (7th edition)—44,00€—47,40€

Leerpychologie—De Houwer, J. (2014). Leerspsychologie. Gent, Academia Press

Sociale cognitie & Groepsprocessen – Cursus—4,5€—5,5€

Sociale cognitie & groepsprocessen – Sociale Psychologie (handboek) —55,40€—57,70€

Statistiek I – Cursus—5€—6€

Statistiek II— cursus

Neuropsychologie – Cognitive Neuroscience —niet via vppk

Onderzoeksmethoden I—Syllabus

*De minor’s dienen apart besteld te worden buiten het boekenpakket, zie de rubriek “hoe bestel ik mijn boeken en cursussen” voor meer info.

Minor’s onderwijskunde
*Minor Klinische*
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

klinische psychologie— Nolen-Hoeksema, S. Abnormal Psychology, 6th edition—56,70€—60,70€

Klinische ontwikkelingspsychologie – Prins, P. & Braet, C. (2014). Klinische ontwikkelingspsychologie (Herdruk). Houten: 1 Bohn Stafleu Van Loghum—44,80€—47,30€

relatie- en gezinstudies—Syllabus

keuzeopleidingsonderdelen

Klinische Psychodiagnostiek II – Over normaliteit & andere afwijkingen —35,10€—38,50€

ontwikkelingspsychologie – Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn & Bacon, • Inc. —61,50€—66,20€

Psychometrie—Cursus—Niet via vppk

onderzoeksmethoden in de psychologie – Syllabus—SEM2

psychodiagnsotiek II —Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press. .—46,10€ —49,70€

Inleiding tot de modellen in de klinische psychologie— Lang, G., & Van der Molen, H.T. (2015). Psychologische gespreksvoering; —32,70€—36,90€

*Minor bedrijfspsychologie*
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Gedragseconomie – (2011) Ons Feilbare denken . —10,70€—11,60€

Human Resource Management – Handboek Human Resource management: Back to basics. —44,80€—47,40€

Psychologische arbeidskenmerken/Arbeid, gezondheid en welzijn – (2013). An introduction to contemporary work psychology —33,90€—36,30€
Teams and Work Motivation in Organizations – (2016). Organizational behavior (17th ed.).—66,90€—71,60€

Keuzeopleidngsonderdelen

Marktonderzoek—Cursus—Niet via vppk

ontwikkelingspsychologie – Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn & Bacon, • Inc. —61,50€—66,20€

Psychometrie—Cursus—Niet via vppk

inleiding bedrijfspsychologie –Schultz, D. & Schultz, S.E. (2010). Psychology & work today. (10th International ed.). • New Jersey: Pearson Prentice Hall.—51,40€—55,30€

onderzoeksmethoden in de psychologie—Syllabus—SEM2

psychodiagnsotiek II —Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press. .—46,10€ —49,70€

*Minor Experimentel psychologie*
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs
paradigmata van de experimentele psychologie—cursus –niet via vppk

instrumenten van de experimentele psychologie—cursus— niet via vppk

cognitie en emotie —Cursus

onderzoeksmethoden in de psychologie—Syllabus—SEM2

keuzeopleidingsonderdelen

Neurologie—Syllabus

Psychometrie—Cursus—Niet via vppk

cognitive psychology I—Cursus—Niet via vppk

psychodiagnsotiek II —Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK:
Cambridge University Press.—46,10€ —49,70€

Schakelprogramma Pedagogie: Pedagogiek & Onderwijskunde
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Psychologische modellen van hulpverlening – Essential psychotherapies .—38,20€—40,90€

Statistiek I – Cursus—5€—6€

Interpretatieve onderzoeksmethoden – Qualitative Research for educational sciences —45,50€—48,70€

Statistiek II— cursus

Onderzoeksmethoden I—Syllabus

academische communicatieve vaardigheden –cursus—Niet via vppk

Taal in kleuter- en lager onderwijs—Reader—Niet via vppk

Wiskunde in kleuter- en lager onderwijs – Elementary and middleschool mathematics—53,90€—57,70€

didactische werkvormen—Reader—Niet via vppk

currriculumontwikkeling—Reader—Niet via vppk

keuzeopleidingsonderdelen

onderwijskunde— Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press/Lannoo.—42,10€—43,50€

onderwijskunde—Syllabus

orthopedagogie & disability studies— Broekaert, E., Van Hove, G., Vandevelde, S., Soyez, V. & Vanderplasschen, W. (red.) (2010). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek, Uitgeverij Garant: Antwerpen-Apeldoorn.—41,10€—43,60€

sociale agogiek—cursus—niet via vppk

Pedagogische basisbegrippen en contexten—Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. Amsterdam: Boom—31,40€—33,20€

Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen—Syllabus

diversiteit en inclusie—cursus—niet via vppk

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen—Schellaert, R. (2014). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld. Antwerpen: Intersentia.—31,00€—31,50€

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen— Vanderplasschen, W. (2015). Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen –17,70€—17,90€

Schakelprogramma Pedagogie: Orthopedagogiek
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Psychologische modellen van hulpverlening – Essential psychotherapies .—38,20€—40,90€

Statistiek I – Cursus—5€—6€

Interpretatieve onderzoeksmethoden – Qualitative Research for educational sciences —45,50€—48,70€

Statistiek II— cursus

Onderzoeksmethoden I—Syllabus

academische communicatieve vaardigheden –cursus—Niet via vppk

Theoretische orthopedagogiek – Orthopedagogiek & Maatschappij — 16,10€—17,10€

Theoretische orthopedagogiek – Orthopedagogiek: Ontwikkelingen, theorieen en modellen —27,80 € —29,40€

Theoretische orthopedagogiek – kopstukken van de orthopedagogiek —24,60€—26,10€

Orthopedagogiek van bijzondere groepen – Dissability studies in de lage landen —33,60€—35,60€

Orthopedagogiek van bijzondere groepen —De Nieuwe therapeutische gemeenschap —13,40€—14,10€

Orthopedagogiek van bijzondere groepen —Syllabus gedrags- en emotionele stoornissen —17,20€—17,30€

Orthopedagogiek van bijzondere groepen —A pioneer of milieu therapy —12,50€—13,30€

Orthopedagogiek van bijzondere groepen —syllabus “middelenmisbruik”

Keuzeopleidingsonderdelen

onderwijskunde—Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press/Lannoo.—42,10€—43,50€

onderwijskunde—Syllabus

orthopedagogie & disability studies— Broekaert, E., Van Hove, G., Vandevelde, S., Soyez, V. & Vanderplasschen, W. (red.) (2010). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek, Uitgeverij Garant: Antwerpen-Apeldoorn.—41,10€—43,60€

sociale agogiek—cursus—niet via vppk

Pedagogische basisbegrippen en contexten—Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. Amsterdam: Boom—31,40€—33,20€

Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen—Syllabus

diversiteit en inclusie—cursus—niet via vppk

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen—Schellaert, R. (2014). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld. Antwerpen: Intersentia. —31,00€—31,50€

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen— Vanderplasschen, W. (2015). Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen —17,70€—17,90€

Sociaal werk
Master Sociaal werk
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Sociale pedagogiek—cursus—niet via vppk

Sociale en politieke leerstelsels—syllabus

Sociaal werktheorieën—cursus—niet via vppk

Cultuurstudies—cursus—niet via vppk

Sociaal werk en sociaal —cursus—niet via vppk

Studie van sociaal-pedagogische en sociaal-werkliteratuur—cursus—niet via vppk
Keuzeopleidingsonderdelen

Management van de social profit sector—cursus—niet via vppk

Armoede & Participatie—cursus—niet via vppk

Diagnostiek, handelingsplanning en methoden—Vanderplasschen, W. (2015). Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden. Gent: Academia Press.—24,50€—24,80€

Schakelprogramma Sociaal werk
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek—Smeyers, P. in samenwerking met S. Ramaekers, R. van Goor, & B. Vanobbergen. (Red.). Inleiding in de pedagogiek. Deel 2. Grondslagen en stromingen: Amsterdam: Boom.—31,40€—33,20€

Historische Pedagogiek—cursus—

Jeugdbescherming en jeugdhulp—cursus—niet via vppk

Sociale Agogiek—cursus—niet via vppk

Cultuur en educatie—Soetaert, R. (e.a.) (2006), De Cultuur van het Lezen. Den Haag: Nederlandse Taalunie.

statistiek I—cursus

Statistiek II—cursus

Interpretatieve onderzoeksmethoden—Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow—45,50€—48,70€

Onderzoeksvaardigheden—cursus—niet via vppk

Interculturele pedagogiek—cursus—niet via vppk

Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen—syllabus

Maatschappelijke dienstverlening—cursus—niet via vppk

Sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw—cursus—niet via vppk

Keuzeopleidingsonderdelen

Psychologische modellen van hulpverlening—Messer, S.B., & Gurman, A.S. (Eds.) (2013). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Third Edition). New York: The Guilford Press. (Engelstalig)—38,20€—40,90€

Psychologische modellen van hulpverlening—syllabus

Gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg—cursus—niet via vppk

Onderzoeksmethoden I—cursus

Internationaal sociaal werk—cursus—niet via vppk

Politieke vraagstukken van duurzaamheid—cursus—niet via vppk

Specifieke lerarenopleiding
Specifieke leraren opleiding psychologie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Krachtige Leeromgevingen—Valcke, M. (2014). Krachtige leeromgevingen. Gent: Academia Press.—32,70€—33,90€

De leraar binnen school en maatschappij—
Van Petegem P. & Imbrecht I. (2012). Wegwijs in het Vlaamse onderwijs : • onderwijsorganisatie en -beleid in kaart gebracht. Plantyn: Mechelen—Niet via vppk

Klasmanagement en reflectie—Valcke M. & De Craene B. – Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press—niet via vppk

Afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen
Ontwikkelingspsychologie III—syllabus

Vakdidactiek psychologie—Syllabus

Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen—cursus—niet via vppk
Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen—cursus—niet via vppk

Ontwikkeling van coachingsvaardigheden—Handleiding “Ontwikkeling van Coaching en Trainingsvaardigheden—cursus

Keuzeopleidingsonderdelen

Cross-cultural Psychology —Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., & Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.—46,70€—50€

Bewegen en sport: nu en later—Syllabus—niet via vppk

Cultuur, media en educatie—cursus—niet via vppk

Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext—R. Anthone, F. Mortier, Socrates op de speelplaats. Theorie en praktijk van het filosoferen met kinderen. Leuven, Acco, 2007—niet via vppk

Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext “D. Wyffels, W. Poppelmonde, Klassevol filosoferen. Handboek voor leerkrachten. Mechelen, Plantyn—niet via vppk

Specifieke lerarenopleiding pedagogie
Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs

Krachtige Leeromgevingen—Valcke, M. (2014). Krachtige leeromgevingen. Gent: Academia Press.—32,70€—33,90€

De leraar binnen school en maatschappij—
Van Petegem P. & Imbrecht I. (2012). Wegwijs in het Vlaamse onderwijs : • onderwijsorganisatie en -beleid in kaart gebracht. Plantyn: Mechelen—Niet via vppk

Klasmanagement en reflectie—Valcke M. & De Craene B. – Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press—niet via vppk

Onderwijskundig ontwerpen—McKenney, S. & Reeves, T. (2012). Conducting educational design research: What, why & how. London: Routledge—35,00€—37,00€

Psychologie van de adolescentie –Slot, N. W., & van Aken, M. (2013). Psychologie van de adolescentie (25ste geheel herziene druk). Utrecht: Thieme Meulenhoff.— niet via vppk

Afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen
Vakdidactiek pedagogiche wetenschappen—cursus—niet via vppk

Didactische werkvormen—cursus—niet via vppk

Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen—cursus—niet via vppk

Opleidingsdidactiek—Vanderlinde, R., Rots, I., Tuytens, M., Ruys, I., Soetaert, R., & Valcke, M. (2013). Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding. Gent: Academia Press.—20,20€—21,30€

Opleidingsdidactiek—Merchie, E. Tuytens, M., Devos, G., & Vanderlinde, R. (2016). Hoe kan je de impact van professionalisering voor leraren in kaart brengen? Brussel: Departement Onderwijs.—niet via vppk

Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen—cursus—niet via vppk

Keuzeopleidingsonderdelen

Educatieve interactie en communicatie—cursus—niet via vppk

Bewegen en sport: nu en later—cursus—niet via vppk

Cultuur, media en educatie—cursus—niet via vppk

Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext—R. Anthone, F. Mortier, Socrates op de speelplaats. Theorie en praktijk van het filosoferen met kinderen. Leuven, Acco, 2007—niet via vppk

Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext—D. Wyffels, W. Poppelmonde, Klassevol filosoferen. Handboek voor leerkrachten. Mechelen, Plantyn—niet via vppk

VPPK 

Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring