Beste studenten

Hier zullen jullie alle informatie terug vinden omtrent de boekenverkoop.

BOEKEN 2DE SEMESTER BESTELLEN ZAL MOGELIJK ZIJN VANAF EIND JANUARI 2020.

Legende

blauw= Boeken uit semester 2
groen= AANWEZIG op de verkoop
oranje= AFWEZIG/WACHTEN OP LEVERING op de boekenverkoop
zwart= wordt NIET verkocht via vppk OF verkocht in het eerste semester
pno= prijs nog onbekend.

Dit onderdeel van de site wordt dagelijks aangepast

Met vriendelijke en studentikoze groet VPPK

Vak – Titel – Ledenprijs – Nietledenprijs
Leuke tote bag voor FPPW studenten – €2

Psychologie

Beknopt overzicht van de criteria DSM-5 (paperback) – €59,65 – €62,8

Bachelor Psychologie
1ste bachelor psychologie

Algemene psychologie — Brysbaert, M. (2018). Psychologie. Owl Press. — €48,50 — €50,00

Algemene psychologie — Syllabus – €19,70 -€20,00

Algemene psychologie — Oefenboek (2018) — €14,5 — €15

Differentiële Psychologie — Larsen, R., Buss, D., Wismeijer, A. (2017). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill — €49,50 – €55,00

Differentiële Psychologie — De Fruyt, F. (2011). Individual Differences. Pearson Custom Publishing. Customized version of Maltby, J., Day, L., Macaskill, A. (2010). Personality, Individual Differences, and Intelligence. Pearson. — €25,80 – €28,30

Differentiële Psychologie — syllabus ACCO — €17,00 – €17,30

Filosofie — Van de Vijver, Gertrudis, and Jens De Vleminck. 2014. Het Leven Met Een Sofist: Een Inleiding in De Kritische Wijsbegeerte. Gent: Academia Press. — €28,00 — €30,00

Fysiologie — Derave, W. (2017). Fysiologie: van molecule tot gedrag. Pearson Custom Publishing. — €46,00 – €53,00

Fysiologie —Cursus — €6,00 – €6,50

Ontwikkelingspsychologie — Syllabus — €21,20 – €21,30

Ontwikkelingspsychologie — Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn Bacon, — €62,00 — 71,00€

Psychologische functieleer I — De Psychologie van Denken en Doen: Van hersencel tot hogere cognitie (1e editie), Durk Talsma, OWL Press. — €54,00 – €55,00

Sociale psychologie — Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press — €56,40 — €60,00

Sociale psychologie — Cursus — €4,00 – €4,50

Grondslagen van de psychologie — Brysbaert, M., Rastle, K. (2013). Historical and Conceptual Issues in Psychology (2nd edition). Harlow: Pearson Education — €43,50 — 49,80€

Methodologie — Gravetter Forzano, Research methods for the behavioral sciences. Custom Edition – €44,50 – €49,00

Maatschappelijke structuren— Vranken, J., Henderickx E., Van Hootegem G. (2017). Het speelveld, de spelregels en de spelers? Acco, Leuven/Den Haag -€40,50 – €44,50

Statistiek I — cursus — €6,00 – €6,50

Erfelijkheidsleer — syllabus — €35,40 – €35,80

Kwalitatieve data analyse — syllabus – €12,60 – €12,80

2de bachelor psychologie

Inleiding bedrijfspsychologie — Woods, S. A., & West, M. A. (2014). The Psychology of Work and Organizations. Cengage Learning EMEA. — €59,80 – €65,00

Psychologische functieleer II — “Cognitive Psychology: A Student’s handbook” (7e editie), Michael W. Eysenk Mark T. Keane. Psychology Press — €45 — €51,65

Psychologische functieleer II — cursus — €6,00 – €6,50

Persoonlijkheidspsychologie — Larsen, R., Buss, D., Wismeijer, A. (2017). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill. — €49,50 – €55,00 – ZIE OOK HANDBOEK 1EBACH DIFFERENTIËLE PSYCHOLOGIE

Persoonlijkheidspsychologie — syllabus — €23,00 – €23,50

Hedendaagse ontwikkelingspsychologische theorieën — Vansteenkiste, M., Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei: Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. Acco: Gent. — €48,75 – €55

Sociale cognitie en groepsprocessen — Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press — 56,40€ — 60,00€

Sociale cognitie en groepsprocessen — cursus — €4,00 – €4,50

Inleiding tot modellen in de klinische psychologie —Lang, G., &Van der Molen, H.T. (2015). Psychologische gespreksvoering — €36,5 — €39,50

Psychometrie — niet via vppk

Assessmenttheorie — Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press. — €48,70 — €55,30

Statistiek II — niet via vppk

Leerpsychologie — Cursus – €6,50 – €7,00

Academische vaardigheden — niet via vppk

Cultuur- en maatschappijkritiek — niet via vppk

3de bachelor psychologie

Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th edition).Wadsworth Publishing – €50 – €55,3

Methoden in de psychologie – Cursus – €6,00 – €6,50

Juridische aspecten van de beroepsuitoefening en van de zorgsector — niet via vppk

3de bachelor psychologie afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

Gedragseconomie — Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam. — €11,30 — €12,90

Human resource management— Lievens, F. Handboek Human Resource management: Back to basics. Lannoo — €46,00 – €50,00

Teams and work motivation in organizations– Robbins, S. P., Judge, T. A. (2018). Organizational behavior (Global 18th ed.). Harlow, UK: Pearson Education — €68,00— €77,00

Psychologische arbeidskenmerken— Peeters, M., De Jonge, J., Taris, T. (2013). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. — €34,50 — €39

Marktonderzoek – niet via VPPK

Bedrijfseconomie — Albrecht, J., Merlevede, B., Oikonomia — €48,50 – €50,00

Media, technologie en innovatie – Syllabus – €12,50 – €12,75

Digitale leeromgevingen – niet via VPPK

Cross-cultural Psychology — Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). — €50,00 — €55,95

3de bachelor psychologie afstudeerrichting klinische psychologie

Modellen in de experimentele psychopathologie – Psychopathology (2nd Ed.), Davey, G – €59,95 – €66,00

Modellen in de ontwikkelingspsychopathologie – Prins, P. Braet, C. (2014). Klinische ontwikkelingspsychologie (Herdruk) – €45,40 – €49,90

Modellen in de ontwikkelingspsychopathologie – syllabus – €20,50 – €20,80

Modellen in de gezondheidspsychologie – niet via VPPK

Modellen in de psychoanalyse – niet via VPPK

interpersoonlijke modellen in de psychologie – niet via VPPK

Inleiding klinisch psychologische assessment – Pursuit of Objectivity and Loss of Object in Psychology – €19,80 – €20,00

Inleiding klinisch psychologische assessment – Vanheule, S. (2015). Psychodiagnostiek anders bekeken: Kritieken op de DSM – Een pleidooi voor functiegerichte diagnostiek. – €20,5 – €24,95

Inleiding klinisch psychologische assessment – Psychodiagnostiek: Het onderzoeksproces in de praktijk van Cilia Witteman – €22,50 – €26,00

Klinisch psychologische assessmentvaardigheden – niet via VPPK

Eerste lijn: herstelgerichte psychiatrische zorg – niet via VPPK

Eerste lijn: motivatie en zelfregulatie bij gezondheidsproblemen – niet via VPPK

Integratie modellen in de klinische psychologie – niet via VPPK

Levenslooppsychologie – niet via VPPK

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN
Fysiopathologie — Braun & Anderson, Pathophysiology: A Clinical Approach, Second Edition — niet via VPPK. VOLGENS PROF IS HANDBOEK NIET NOODZAKELIJK. INDIEN JE TOCH HET HANDBOEK WENST AAN TE KOPEN, DIEN JE DIT ZELF BIJ ACCO TE BESTELLEN

Neuropsychologisch diagnostiek — niet via VPPK

Kwalitatief onderzoek — niet via VPPK

Neurobiology of affective disorders — niet via VPPK

3de bachelor psychologie afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie

Paragdigmata van de experimentele psychologie —niet via vppk

Cognitie en emotie — niet via vppk

Neurologie — niet via vppk

Instrumenten van de experimentele psychologie — niet via vppk

Topics in Experimental Psychology — niet via vppk

Introduction to neuroimaging — niet via vppk

Gedragseconomie – Ons feilbare denken – €11,30 – €12,90

Neuroanatomie — niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

Marktonderzoek — niet via vppk

Bedrijfseconomie — Albrecht, J., Merlevede, B., Oikonomia — €48,50 – €50,00

Media, technologie en innovatie – Syllabus – €12,50 – €12,75

3de bachelor psychologie afstudeerrichting onderwijs

Krachtige leeromgevingen – Valcke, M. (2019). Krachtige leeromgevingen.- €37,60 – €40,00

Levenslooppsychologie – niet via vppk

Vakdidactiek gedragswetenschappen — niet via vppk

Oriëntatiestage gedragswetenschappen — niet via vppk

Introduction to neuroimaging — niet via vppk

Cross-cultural psychology – Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., & Sam, D. L. (2011).Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). – €50,00 – €55,95

Media, technologie en innovatie – Syllabus – €12,50 – €12,75

Digitale leeromgevingen — niet via vppk

Diversiteit en inclusie — niet via vppk

Leerstoornissen — niet via vppk

Cognitie en emotie – niet via vppk

Master Psychologie
1ste master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

Toegepaste data-analyse — niet via vppk

Leadership and Multi-level Research in Organizations – niet via vppk

Arbeid, gezondheid en welzijn — Peeters, M., De Jonge, J., Taris, T. (2013).An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell.— €34,50 — €39 – ZIE OOK HANDBOEK 3DE BACH, PSYCHOLOGISCHE ARBEIDSKENMERKEN

Arbeidsrecht in organisaties – niet via vppk

Ontwikkeling van coaching- en trainingsvaardigheden — niet via vppk

Strategic marketing – niet via vppk

Industriële relaties — niet via vppk

Recente trends in HRM — niet via vppk

Consumentenpsychologie – niet via VPPK

Accounting (A) — De Lembre, Everaert, Verhoeye, 2016 Handboek Boekhouden: Dubbel Boekhouden: Basisbeginselen, Internsentia — €50,45 — €52,00

2de master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

Consulting — niet via VPPK

Loopbaanplanning en -ontwikkeling – Praktijkgericht handboek: inkson, Dries arnold (2015) understanding careers – €41,00 – €45,00

Loopbaanplanning en -ontwikkeling – niet via vppk

Stage en deontologie — niet via vppk

1ste master klinische psychologie

Toegepaste data-analyse — niet via vppk

Assessment ontwikkelingsstoornissen — niet via vppk

Assessment cognitieve en leerprocessen — Hermans, D., Raes. F & Orlemans, H. (2017). Inleiding tot de gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum — €38,20 – €41,95

Assessment ontwikkelingspsychopathologische processen — PAKKET ACCO: Pameijer, N.K. & Draaisma, N. (2011). Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg. + Bosmans, G., Bijttebier, P., Noens, I, & Claes, L. (2017). Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen, Deel 4, specifieke klachten onder de loep. – €52,25 – €52,25

Assessment interpersoonlijke processen — Family Therapy: Concepts, Process and Practice, 3rd Edition, Alan Carr. – €41,95 – €46,25

Assessment psychoanalytische processen — niet via vppk

Gevallenstudie assessment — niet via vppk

Eerste lijn: kortdurende interventie en bemiddeling — niet via vppk

Eerste lijn hulpverlening voor kinderen: setting en methodiek — niet via vppk

Psychiatrie — niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

Ontwikkelingsgerichte psychotherapie — Pameijer, N.K. Draaisma, N. (2011). Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg.— €25,30 — €29,00 – ZELFDE HANDBOEK ALS ASSESSMENT ONTWIKKELINGSPSYCHOPATHOLOGISCHE PROCESSEN

Ontwikkelingsgerichte psychotherapie — Prins, P., Bosch, J.D. & Braet, C. (Red.) (2018). Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Revisie. Houten: Van Loghum — €38,50 — €44,00

Psychoanalytische therapie — Lacan’s logic of subjectivity: A walk on the Graph of Desire – €34,00 – €35,00

Gedragstherapie — Hermans, D., Raes, F. & Orlemans, H. (2017). Inleiding tot de gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum — €38,20 — €41,95 – ZELFDE HANDBOEK ALS ASSESSMENT COGNITIEVE EN LEERPROCESSEN

Systeemtherapie — niet via vppk

2de master klinische psychologie

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

Gevallenstudies in de psychoanalytische therapie – Vanheule, S. (2013). Psychose anders bekeken. – €35,45 – €40

Gevallenstudies in de ontwikkelingsgerichte psychotherapie – niet via vppk

Gevallenstudies in de gedragstherapie – niet via vppk

Gevallenstudies in de systeemtherapie — niet via vppk

1ste master theoretische en experimentele psychologie

Analysis of Repeated Measures — niet via vppk

Language Psychology — Syllabus — €16,80 – €17,00

Cognitive Psychology I — niet via vppk

Neuropsychologische diagnostiek – niet via vppk

Modelling of Cognitive Processes — niet via vppk

Cognitive Neurosciences — niet via vppk

Research Project Experimental Psychology — niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

Vraagstukken cognitie-gerelateerde processen — niet via vppk

Neurobiology of Affective Disorders — niet via vppk

Analysis of Neuroimaging data — niet via vppk

Research Project Neuroscience – niet via vppk

Oefeningen experimentele sociale psychologie — niet via vppk

2de master theoretische en experimentele psychologie

Case studies in the analysis of Experimental Data – niet via vppk

Cognitive Psychology II – niet via vppk

1ste master onderwijs psychologie

Toegepaste data-analyse — niet via vppk

Krachtige Leeromgevingen — Valcke, M. (2019). Krachtige leeromgevingen. Gent: Academia Press. — €37,60 — €40,00

Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen — niet via vppk

Vakdidactiek psychologie – niet via vppk

MINORS
De minors voor psychologie Onderwijs zijn klinische, bedrijfs en experimentele. Al deze vakken staan reeds in de masteropleidingen van de respectievelijke richtingen.

2de master onderwijs psychologie

Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen – niet via vppk

Cross-cultural Psychology — Berry, J. W., Poorting, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). — €50,00 — €55,95

MINORS
De minors voor psychologie Onderwijs zijn klinische, bedrijfs en experimentele. Al deze vakken staan reeds in de masteropleidingen van de respectievelijke richtingen.

Pedagogische Wetenschappen
Bachelor Pedagogische wetenschappen
1ste bachelor pedagogie

Disability studies – Disability Studies, Gompel en Svacina – OPTIONEEL (volgens prof handig om in bezit te hebben voor rest van opleiding) – pno

Psychologie — Brysbaert, M. (2018). Psychologie. Gent: Academia Press. — €48,50 — €50,00

Psychologie — cursus – €6,00 – €6,50

Psychologie — Oefenboek (2018) — €14,50 — €15,00

Onderwijskunde — Valcke, M. (2018). Van leren tot instructie: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. DEEL 1 Gent: Academia Press/Lannoo.— €40,00 —€46,00

Onderwijskunde — Valcke, M. (2018). Van leren tot instructie: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. DEEL 2 Gent: Academia Press/Lannoo.— €40,00 — €46,00

Onderwijskunde — Syllabus DEEL 1— €38 – €38,50

Onderwijskunde — Syllabus DEEL 2— €14,80 – €15,00

Orthopedagogiek en disability studies — Broekaert, E., Van Hove, G., Vandevelde, S., Soyez, V. Vanderplasschen, W. (red.) (2010). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek, – €42,80 — €47,30

Sociale agogiek – niet via vppk

Statistiek I — cursus — €6,00 – €6,50

Sociologie — Sociologie: een hedendaagse inleiding (2018) – €32,90 – €35,00

Wijsgerige antropologie — thirteen theories of human nature (2018) – €38,00 – €42,00

Pedagogische basisbegrippen en contexten — Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. — €34,00 – €36,00

Onderwijskunde: praktijk, onderzoek en beleid — Onderwijsbeleid in Vlaanderen (2018) — €27,25 – €31,95

Orthopedagogiek: praktijk, onderzoek en beleid — Vanderplasschen, W., Vandevelde, S., Claes, C. De Pauw, S. (2017) Orthopedagogische werkvelden in beweging. – €35,50 – €37,50

Sociale agogiek: praktijk, onderzoek en beleid —Niet via vppk

2de bachelor pedagogie

Historische pedagogiek — Cursus – €7,50 – €8,00

Ontwikkelingspsychologie — Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn Bacon, Inc. – €62,00 — €71,00

Ontwikkelingspsychologie – Syllabus: Ontwikkelingspsychologie — €21,20 — €21,30

Interculturele pedagogiek — niet via vppk

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Schellaert, R. (2018). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld. Antwerpen: Intersentia.— €31,00 — €32,00

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Vanderplasschen, W. (2017). Syllabus: Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen — €17,80 – €18,00

Diversiteit en inclusie — niet via vppk

Comparatieve en internationale pedagogiek – niet via vppk

Fysiologie — Derave, W. (2017). Fysiologie: van molecule tot gedrag. Pearson Custom Publishing. — €46,00 — €53,00

Fysiologie — Cursus — €5,00 – €5,50

Statistiek II — niet via vppk

Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek — Smeyers, P. in samenwerking met S. Ramaekers, R. van Goor, B. Vanobbergen. (Red.). Inleiding in de pedagogiek. Deel 2. Grondslagen — €31,20 – €34,50

Klinische praktijken en onderzoek— De Belie, E., Van Hove, G. (2004). Ouderschap onder druk. Ouders en hun kind met een verstandelijke beperking. Uitgeverij Garant: Antwerpen. €18,60 – €20,60

Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen – de staat van het kind, kind van de staat – €41,20 – €42,00

3de bachelor pedagogische wetenschappen

Psychologische modellen van hulpverlening — Messer, S.B., Gurman, A.S. (Eds.) (2013). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Third Edition). New York: The Guilford Press. — €39,50 — €44,20

Jeugdbescherming en jeugdhulp – niet via vppk

Cultuur en educatie — syllabus – €9,25 – €9,40

Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow — €46,00—€51,80

Onderzoeksmethoden I — cursus – €6,50 – €7,00

Integratieseminarie – niet via vppk

3de bachelor pedagogische wetenschappen afstudeerrichting onderwijskunde

Didactische werkvormen — niet via vppk

Curriculumontwikkeling — niet via vppk

Taal in kleuter- en lager onderwijs — niet via vppk

Onderwijskundig ontwerpen — McKenney, S. Reeves, T. (2018). Conducting educational design research: What, why how. London: Routledge — €32,50 – €35,50

STEM in kleuter- en lager onderwijs — niet via vppk

3de bachelor pedagogische wetenschappen afstudeerrichting klinische orthopedagogiek

Klinische orthopedagogiek — Van Hove, G. (2016). Disability Studies in de Lage Landen. Uitgegeven bij Uitgeverij Garant.

Klinische orthopedagogiek — Broekaert, E., Bracke, R., Calle, D., Cogo, A., Van der Straten, G. Bradt, H. (1996). De nieuwe therapeutische gemeenschap. Antwerpen, Apeldoorn: Garant. — €13,50 — €14,90

Klinische orthopedagogiek — Vandevelde, S. Broekaert, E. (2009). A pioneer of milieu therapy: The life and work of Maxwell Jones. Antwerpen, Apeldoorn: Garant. — €12,70 — €14,00

Klinische orthopedagogiek — Syllabus (klinische orthopedagogiek) – €17,20 – €17,50

Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische diagnostiek – niet via vppk

Klinisch-psychologische vaardigheden en diagnostiek — niet via vppk

Theoretische orthopedagogiek — De integratief holistische orthopedagogiek van Broekaert, E., De Fever, F. Schoorl, P. – €23,15 – €25,60

Theoretische orthopedagogiek — Ruijssenaars,.(2012). Orthopedagogiek: ontwikkelingen, theorieën en modellen – €28,00 – €31,00

Theoretische orthopedagogiek — Van Der Ploeg, J.D. (2006). Kopstukken van de Orthopedagogiek. – €28,85 – €31,00

Klinische psychiatrie en neurologie – niet via vppk

3de bachelor pedagogische wetenschappen afstudeerrichting sociale agogiek

Internationaal sociaal werk — Niet via vppk

Maatschappelijke dienstverlening — niet via vppk

Sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw — niet via vppk

Actuele vraagstukken in de sociale agogiek – niet via vppk

Master Pedagogische Wetenschappen
1ste master pedagogische wetenschappen onderwijskunde

Onderzoeksmethoden II — niet via vppk

Sociale pedagogiek — niet via vppk

Gezinspedagogiek — Het gezin is dood, leve het gezin – €28,50 – €29,00

AFSTUDEERONDERDELEN

Zorg, coaching en begeleiding in het onderwijs — niet via vppk

Onderwijsinnovatie — niet via vppk

Onderwijstechnologie — Niet via vppk

Hoger onderwijs: onderzoek en ontwikkeling — niet via vppk

Opleidingsdidactiek — niet via vppk

Cultuurstudies — niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

Pedagogisch handelen in justitiële en forensische context — syllabus — €32,50 – €33,00

Management van de sociale profit sector — Niet via vppk

Burgerschap, vermaatschappelijking en onzichtbare zorg — Niet via vppk

2de master pedagogische wetenschappen onderwijskunde

Eigentijdse onderwijssystemen — niet via vppk

Leeromgevingen voor volwassenen — Niet via vppk

Schoolbeleid en schoolontwikkeling — Niet via vppk

Onderwijseffectiviteit – Niet via vppk

1ste master pedagogische wetenschappen klinische orthopedagogiek

Onderzoeksmethoden II — niet via vppk

Sociale pedagogiek — Niet via vppk

Gezinspedagogiek — Het gezin is dood, leve het gezin – €28,5 – €29,00

AFSTUDEERONDERDELEN

Leerstoornissen — Niet via vppk

Disability studies – niet via vppk

Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — Long, N., Wood, M., Fescer, F. (2003) Life Space Crisis Intervention. Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties. — €36,10 – €40,00

Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — D’Oosterlinck. F., Soenen, B., Spriet, E., Sel, K. (2016). Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties. — €17,70 — €20,00

Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — Syllabus — €27,50 – €28,00

Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — Handboek Bijzondere Orthopedagogiek, Broekaert E — €42,80 — €47,30 – REEDS AANGEKOCHT VOOR HET VAK ORTHOPEDAGOGIEK EN DISABILITY STUDIES IN PEDBA1

Middelenmisbruik: preventie en behandeling — Vanderplasschen, W. Vander Laenen, F. (2017). Naar een herstelgerichte verslavingszorg. — €31,30 — €36,00

Middelenmisbruik: preventie en behandeling — Syllabus: European Addiction Severity Index (ASI) – €8,90 – €9,00

Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische interventies — niet via vppk

Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden — Syllabus: Vanderplasschen, W. (2018). Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden. — €20,70 – €21,00

Psychoanalytisch en ontwikkelingsgericht werken met kinderen, jongeren en gezinnen — niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

Pedagogisch handelen in justitiële en forensische context — syllabus — €32,50 – €33,00

Management van de sociale profit sector — Niet via vppk

Burgerschap, vermaatschappelijking en onzichtbare zorg — Niet via vppk

2de master pedagogische wetenschappen klinische orthopedagogiek

Orthopedagogische synthese — Broekaert, E. (2009). Naar een integratieve handelingsorthopedagogiek. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. — €9,00 – €10,00

Orthopedagogische coaching en consultatie — Niet via vppk

Educatieve Master
Psychologie
1ste master psychologie

Assessment cognitieve en leerprocessen — Handboek: Hermans, D., Raes. F & Orlemans, H. (2017). Inleiding tot de gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum — €38,20 – €41,95

Assessment ontwikkelingsstoornissen — niet via vppk

Language Psychology — Syllabus — €16,80 – €17,00

Topics in Experimental Psychology — niet via vppk

Eerste lijn hulpverlening voor kinderen: setting en methodiek — niet via vppk

Eerste lijn: kortdurende interventie en bemiddeling — niet via vppk

Toegepaste data-analyse — niet via vppk

Ontwikkeling van coaching- en trainingsvaardigheden — niet via vppk

PROGRAMMALIJN THEORETISCHE VORMING

De leraar binnen school en maatschappij — Onderwijsbeleid in Vlaanderen (2018) – €27,25 — €31,95

Klasmanagement en reflectie — Valcke M. & De Craene B., Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press (2019) — €38,00 – €39,80

PROGRAMMALIJN VAKDIDACTIEK

Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen — niet via vppk

2de master psychologie

Loopbaanplanning en -ontwikkeling – Praktijkgericht handboek: inkson, Dries arnold (2015) understanding careers – €41,00 – €45,00

Educatieve interactie en communicatie – syllabus: een leraar voor een lege klas – €19,00 – €20,00

Pedagogische wetenschappen
1ste master pedagogische wetenschappen

Leeromgevingen voor volwassenen — Niet via vppk

Onderwijstechnologie — Niet via vppk

Onderzoeksmethoden II — niet via vppk

Opleidingsdidactiek – niet via vppk

Zorg, coaching en begeleiding in het onderwijs — niet via vppk

Gezinspedagogiek — Het gezin is dood, leve het gezin – €28,5 – €29,00

Disability studies – niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDEEL

Sociaal werk en sociaal beleid — niet via vppk

Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden — Syllabus: Vanderplasschen, W. & De Maeyer, J. (2017). Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden. Gent: Academia Press. — €20,70 – €21,00

Cultuurstudies — niet via vppk

PROGRAMMALIJN VAKDIDACTIEK

Vakdidactiek gedragswetenschappen — niet via vppk

2de master pedagogische wetenschappen

Cultuur, media en educatie – niet via vppk

Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — Long, N., Wood, M., Fescer, F. (2003) Life Space Crisis Intervention. Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties. — €36,10 — €40,00

Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — D’Oosterlinck. F., Soenen, B., Spriet, E., Sel, K. (2016). Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties. — €17,70 — €20,00

Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — Handboek Bijzondere Orthopedagogiek, Broekaert E — €42,80 — €47,30 – REEDS AANGEKOCHT VOOR HET VAK ORTHOPEDAGOGIEK EN DISABILITY STUDIES IN PEDBA1

Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen — Syllabus — €27,50 – €28,00

KEUZEOPLEIDINGSONDERDEEL

Burgerschap, vermaatschappelijking en onzichtbare zorg — Niet via vppk

Eigentijdse onderwijssystemen — niet via vppk

Middelenmisbruik: preventie en behandeling — Vanderplasschen, W. Vander Laenen, F. (2017). Naar een herstelgerichte verslavingszorg. — €31,3 – €36,00

Middelenmisbruik: preventie en behandeling — Syllabus: European Addiction Severity Index (ASI) – €8,90 – €9,00

Vakdidactiek PAV-maatschappelijke vorming — Niet via vppk

PROGRAMMALIJN THEORETISCHE VORMING

De leraar binnen school en maatschappij — Onderwijsbeleid in Vlaanderen (2018) – €27,25 — €31,95

Klasmanagement en reflectie — Valcke M. & De Craene B., Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press (2019) — €38,00 – €39,80

Psychologie van de adolescentie – niet via vppk

PROGRAMMALIJN VAKDIDACTIEK

Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen — niet via vppk

Schakelprogramma’s
Schakelprogramma klinische psychologie

Psychologische functieleer II — Cognitive Psychology: A Student’s handbook (7e editie), Michael W. Eysenk Mark T. Keane. Psychology Press — €45,00 – €51,65

Psychologische functieleer II — cursus — €6,00 – €6,50

Leerpsychologie — De Houwer, J. (2019). Leerpsychologie. Gent, Academia Press – €6,50 – €7,00

Sociale cognitie en Groepsprocessen – Cursus – €4,00 – €4,50

Sociale cognitie en groepsprocessen – Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press — €56,40 — €60,00

Statistiek I – €6,00 – €6,50

Statistiek II — niet via vppk

Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th edition). Wadsworth Publishing – €50,00 – €55,30

Methoden in de psychologie — cursus – €6,00 – €6,50

Modellen in de experimentele psychopathologie – Psychopathology (2nd Ed.), Davey, G – €59,95 – €66,00

Modellen in de ontwikkelingspsychopathologie – Prins, P. & Braet, C. (2014). Klinische ontwikkelingspsychologie (Herdruk) – €45,40 – €49,90

Modellen in de ontwikkelingspsychopathologie – syllabus – €20,50 – €20,80

Interpersoonlijke modellen in de psychologie – niet via vppk

Modellen in de psychoanalyse – niet via vppk

Inleiding klinisch psychologische assessment – Pursuit of Objectivity and Loss of Object in Psychology – €19,80 – €20,00

Inleiding klinisch psychologische assessment – Vanheule, S. (2015). Psychodiagnostiek anders bekeken: Kritieken op de DSM – Een pleidooi voor functiegerichte diagnostiek. – €20,50 – €24,95

Inleiding klinisch psychologische assessment – Psychodiagnostiek: Het onderzoeksproces in de praktijk van Cilia Witteman – €22,50 – €26,00

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

Persoonlijkheidspsychologie— Larsen, R.J., Buss, D.M., Wismeijer, A. (2013).Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. Boston: McGraw-Hill Education — €49,50 – €55,00

Persoonlijkheidspsychologie— Syllabus — 23,00 – €23,50

Ontwikkelingspsychologie I — Syllabus — €21,20 – €21,30

Ontwikkelingspsychologie — Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn & Bacon — €62,00 —€71,00

Psychometrie — Niet via vppk

Differentiële Psychologie — Larsen, R., Buss, D.M., & Wismeijer, A. (2017). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill — €49,50 – €55,00

Differentiële Psychologie — De Fruyt, F. (2011). Individual Differences. Pearson Custom Publishing. Customized version of Maltby, J., Day, L., & Macaskill, A. (2010). Personality, Individual Differences, and Intelligence. Pearson. — €25,80 – €28,30

Differentiële Psychologie — syllabus ACCO — €17,00 – €17,30

Eerste lijn motivatie en zelfregulatie bij gezondheidsproblemen – niet via VPPK

Eerste lijn: herstelgerichte psychiatrische zorg – niet via VPPK

Integratie modellen in de klinische psychologie – niet via VPPK

Levenslooppsychologie – niet via VPPK

Inleiding tot modellen in de klinische psychologie — Lang, G., & Van der Molen, H.T. (2015). Psychologische gespreksvoering — €36,50 — €39,50

Schakelprogramma bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

Psychologische functieleer II — Cognitive Psychology: A Student’s handbook (7e editie), Michael W. Eysenk Mark T. Keane. Psychology Press — €45,00 — €51,65

Psychologische functieleer II — cursus — €6,00 – €6,50

Leerpsychologie — De Houwer, J. (2019). Leerpsychologie. Gent, Academia Press – €6,50 – €7,00

Sociale cognitie en Groepsprocessen – Cursus – €4,00 – €4,50

Sociale cognitie en groepsprocessen – Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press — €56,40 — €60,00

Statistiek I – €6,00 – €6,50

Statistiek II— niet via vppk

Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th edition). Wadsworth Publishing – €50,00 – €55,30

Methoden in de psychologie — cursus – €6,00 – €6,50

Gedragseconomie — Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam. — €11,30 — €12,90

Human resource management — Lievens, F. Handboek Human Resource management: Back to basics. Lannoo — €46,00 – €50,00

Teams and work motivation in organizations – Robbins, S. P., Judge, T. A. (2018). Organizational behavior (Global 18th ed.). Harlow, UK: Pearson Education — €68,00 — €77

Psychologische arbeidskenmerken — Peeters, M., De Jonge, J., Taris, T. (2013). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. — €34,50 — €39

Digitale leeromgevingen – niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

Marktonderzoek — Niet via vppk

Ontwikkelingspsychologie — Syllabus — €21,20 – €21,30

Ontwikkelingspsychologie — Berk, L. E. (2014). Development through the lifespan (custom edition). Allyn & Bacon, — €62,00 — €71,00

Psychometrie — Niet via vppk

Inleiding bedrijfspsychologie — Woods, S. A., & West, M. A. (2014). The Psychology of Work and Organizations. Cengage Learning EMEA. – €59,80 – €65,00

Cross-cultural Psychology — Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., & Sam, D. L. (2011). Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.). — €50,00 — €55,95

Assessmenttheorie — Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press. — €48,70 — €55,30

Schakelprogramma theoretische en experimentele psychologie

Psychologische functieleer II — Cognitive Psychology: A Student’s handbook (7e editie), Michael W. Eysenk Mark T. Keane. Psychology Press — €45,00 — €51,65

Psychologische functieleer II — cursus — €6,00 – €6,50

Leerpsychologie — De Houwer, J. (2019). Leerpsychologie. Gent, Academia Press – €6,50 – €7,00

Sociale cognitie en Groepsprocessen – Cursus – €4,00 – €4,50

Sociale cognitie en groepsprocessen – Van Hiel A.(2017). Sociale Psychologie. Gent: Academia Press — €56,40 — €60,00

Statistiek I – €6,00 – €6,50

Statistiek II — niet via vppk

Neuropsychologie – Banich, M. T., Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th edition). Wadsworth Publishing – €50,00 – €55,30

Methoden in de psychologie — cursus – €6,00 – €6,50

Persoonlijkheidspsychologie — Larsen, R., Buss, D., & Wismeijer, A. (2017). Personality Psychology: Domains of knowledge about human nature. London: McGraw-Hill. — €49,50 – €55,00

Persoonlijkheidspsychologie — syllabus — €23,00 – €23,50

Cognitie en emotie — niet via vppk

Paradigmata van de experimentele psychologie – niet via vppk

Instrumenten van de experimentele psychologie – niet via vppk

Introduction to neuroimaging — niet via vppk

Neuroanatomie — niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

Topics in Experimental Psychology — niet via vppk

Psychometrie — niet via vppk

Gedragseconomie— Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam. — €11,30 — €12,90

Neurologie – niet via vppk

Assessmenttheorie — Hunt, E. (2011). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press. — €48,70 — €55,30

Schakelprogramma pedagogische wetenschappen onderwijskunde

Psychologische modellen van hulpverlening— Messer, S.B., Gurman, A.S. (Eds.) (2013). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Third Edition). New York: The Guilford Press. — €39,50 — €44,20

Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow — €46,00 — €51,80

Onderzoeksmethoden I — cursus – €6,50 – €7,00

Statistiek I — cursus — €6,00 – €6,50

Statistiek II — niet via vppk

Academische communicatieve vaardigheden – niet via vppk

Didactische werkvormen — niet via vppk

Curriculumontwikkeling – niet via vppk

Taal in kleuter- en lager onderwijs — niet via vppk

STEM in kleuter- en lager onderwijs – niet via vppk

Onderwijskunde — Valcke, M. (2018). Van leren tot instructie: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. DEEL 1 Gent: Academia Press/Lannoo.— €40,00 — €46,00

Onderwijskunde — Valcke, M. (2018). Van leren tot instructie: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. DEEL 2 Gent: Academia Press/Lannoo.— €40,00 — €46,00

Onderwijskunde – Syllabus DEEL 1 – €38 – €38,50

Onderwijskunde – Syllabus DEEL 2 – €14,80 – €15,00

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

Orthopedagogiek en disability studies — Broekaert, E., Van Hove, G., Vandevelde, S., Soyez, V. Vanderplasschen, W. (red.) (2010). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek, – €42,80 — €47,30

Sociale agogiek — Niet via vppk

Pedagogische basisbegrippen en contexten— Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. — €34,00 – €36,00

Pedagogiek van de voorschoolse voorziening – de staat van het kind, kind van de staat – €41,20 – €42,00

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Schellaert, R. (2018). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim in de welzijnssector (4de druk). Antwerpen: Intersentia. — €31,00 — €32,00

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Vanderplasschen, W. (2017). Syllabus: Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen — €17,80 – €18,00

Schakelprogramma pedagogische wetenschappen klinische orthopedagogiek

Psychologische modellen van hulpverlening— Messer, S.B., Gurman, A.S. (Eds.) (2013). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Third Edition). New York: The Guilford Press. — €39,50 — €44,20

Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow — €46,00 — €51,80

Onderzoeksmethoden I — €6,50 – €7,00

Statistiek I — cursus — €6,00 – €6,50

Statistiek II — niet via vppk

Academische communicatieve vaardigheden – niet via vppk

Klinische orthopedagogiek — Van Hove, G. (2016). Disability Studies in de Lage Landen. Uitgegeven bij Uitgeverij Garant.

Klinische orthopedagogiek — Broekaert, E., Bracke, R., Calle, D., Cogo, A., Van der Straten, G. Bradt, H. (1996). De nieuwe therapeutische gemeenschap. Antwerpen, Apeldoorn: Garant. — €13,50 — €14,90

Klinische orthopedagogiek — Vandevelde, S. Broekaert, E. (2009). A pioneer of milieu therapy: The life and work of Maxwell Jones. Antwerpen, Apeldoorn: Garant. — €12,70 — €14,00

Klinische orthopedagogiek — Syllabus (gedrags- en emotionele stoornissen) – €27,50 – €28,00

Klinische orthopedagogiek — Syllabus (klinische orthopedagogiek) – €17,20 – €17,50

Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische diagnostiek – niet via vppk

Theoretische orthopedagogiek — De integratief holistische orthopedagogiek van Broekaert, E., De Fever, F. Schoorl, P. – €23,15 – €25,60

Theoretische orthopedagogiek — Ruijssenaars,.(2012). Orthopedagogiek: ontwikkelingen, theorieën en modellen – €28,85 – €31,00

Theoretische orthopedagogiek — Van Der Ploeg, J.D. (2006). Kopstukken van de Orthopedagogiek. – €24,90 – €27,50

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

Onderwijskunde — Valcke, M. (2018). Van leren tot instructie: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. DEEL 1 Gent: Academia Press/Lannoo.— €40,00 — €46,00

Onderwijskunde — Valcke, M. (2018). Van leren tot instructie: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. DEEL 2 Gent: Academia Press/Lannoo.— €40,00 — €46,00

Onderwijskunde – Syllabus DEEL 1 – €38,00 – €38,50

Onderwijskunde – Syllabus DEEL 2 – €14,80 – €15,00

Orthopedagogiek en disability studies — Broekaert, E., Van Hove, G., Vandevelde, S., Soyez, V. Vanderplasschen, W. (red.) (2010). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek, – €42,80 — €47,30

Sociale agogiek — Niet via vppk

Pedagogische basisbegrippen en contexten— Inleiding in de Pedagogiek. Deel 1. Pedagogische thema’s en basisbegrippen. — €34,00 – €36,00

Pedagogiek van de voorschoolse voorziening – de staat van het kind, kind van de staat – €41,20 – €42,00

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Schellaert, R. (2018). Wat ervan te zeggen: Informatie en beroepsgeheim in de welzijnssector (4de druk). Antwerpen: Intersentia. — €31,00 — €32,00

Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen — Vanderplasschen, W. (2017). Syllabus: Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen — €17,80 – €18,00

Sociaal werk
Voorbereidingsprogramma sociaal werk

Onderzoeksvaardigheden – niet via vppk

Sociaal recht en sociale zekerheid – niet via vppk

Gezinspedagogiek — Het gezin is dood, leve het gezin – €28,5 – €29,00

Studie van sociale werkpraktijken – niet via vppk

Politieke vraagstukken van duurzaamheid – niet via vppk

Master sociaal werk

Sociale pedagogiek – niet via vppk

Sociale en politieke leerstelsels — niet via vppk

Sociaal werktheorieën — niet via vppk

Cultuurstudies — niet via vppk

Sociaal werk en sociaal beleid — niet via vppk

Studie van sociaal-pedagogische en sociaal-werkliteratuur – niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

Management van de sociale profit sector — Niet via vppk

Burgerschap, vermaatschappelijking en onzichtbare zorg — Niet via vppk

Diagnostiek, handelingsplanning en methoden — Vanderplasschen, W. & De Maeyer, J. (2017). Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden. Gent: Academia Press. — €20,70 – €21,00

Schakelprogramma sociaal werk

Historische pedagogiek — cursus – €7,50 – €8,00

Statistiek I — cursus — €6,00 – €6,50

Sociale agogiek – Niet via vppk

Jeugdbescherming en jeugdhulp – niet via vppk

Cultuur en educatie — syllabus – €9,25 – €9,40

Statistiek II — niet via vppk

Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek — Smeyers, P. in samenwerking met S. Ramaekers, R. van Goor, B. Vanobbergen. (Red.). Inleiding in de pedagogiek. Deel 2. Grondslagen en stromingen — €31,20 — €34,50

Interpretatieve onderzoeksmethoden — Geert Van Hove (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: Pearson Education: Harlow — €46,00 — €51,80

Onderzoeksvaardigheden — niet via vppk

ONDERDELEN AFHANKELIJK VAN DE VOOROPLEIDING

Interculturele pedagogiek – niet via vppk

Pedagogiek van de voorschoolse voorziening – de staat van het kind, kind van de staat – €41,20 – €42,00

Psychologische modellen van hulpverlening— Messer, S.B., Gurman, A.S. (Eds.) (2013). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Third Edition). New York: The Guilford Press. — €39,50 — €44,20

Sociologie — Sociologie: een hedendaagse inleiding (2018) – €32,90- €35,00

Onderzoeksmethoden I — cursus – €6,50 – €7,00

Internationaal sociaal werk – niet via vppk

Politieke vraagstukken van duurzaamheid — niet via vppk

Maatschappelijke dienstverlening – niet via vppk

Sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw – niet via vppk

Gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg – niet via vppk

Specifieke lerarenopleiding
Specifieke leraren opleiding psychologie

Krachtige Leeromgevingen — Valcke, M. (2019). Krachtige leeromgevingen. Gent: Academia Press. — €37,60 — €40,00

De leraar binnen school en maatschappij — Onderwijsbeleid in Vlaanderen (2018) – €27,25 — €31,95

Klasmanagement en reflectie — Valcke M. & De Craene B., Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press (2019) — €38,00 – €39,80

AFSTUDEERRICHTINGSONDERDELEN

Ontwikkelingspsychologie III – niet via vppk

Ontwikkeling van coachingsvaardigheden – niet via vppk

Vakdidactiek psychologie – niet via vppk

Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen – niet via vppk

Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen —niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

Bewegen en sport: nu en later — niet via vppk

Cultuur, media en educatie — niet via vppk

Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext – niet via vppk

Cross-cultural psychology – Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., & Sam, D. L. (2011).Cross-cultural psychology: Research and applications (3rd Ed.) — €50,00 – €55,95

Specifieke leraren opleiding pedagogische wetenschappen

Krachtige Leeromgevingen — Valcke, M. (2019). Krachtige leeromgevingen. Gent: Academia Press. — €37,60 — €40,00

De leraar binnen school en maatschappij — Onderwijsbeleid in Vlaanderen (2018) – €27,25 — €31,95

Klasmanagement en reflectie — Valcke M. & De Craene B., Klasmanagement en Reflectie. Lannoo: Academia press (2019) — €38,00 – €39,80

Onderwijskundig ontwerpen — McKenney, S. Reeves, T. (2018). Conducting educational design research: What, why how. London: Routledge — €32,50 – €35,50

Psychologie van de adolescentie – niet via vppk

AFSTUDEERRICHTINGSONDERDELEN

Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen – niet via vppk

Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen — niet via vppk

Vakdidactiek pedagogische wetenschappen – niet via vppk

Didactische werkvormen – niet via vppk

Opleidingsdidactiek – niet via vppk

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

Bewegen en sport: nu en later — niet via vppk

Cultuur, media en educatie – niet via vppk

Methoden voor het leiden van socratische gesprekken in de onderwijscontext — niet via vppk

Educatieve interactie en communicatie – syllabus: een leraar voor een lege klas — €19,00 – €20,00

VPPK 

Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring